Vedecká a publikačná činnosť KM MS od r. 2013

Vedecká a publikačná činnosť KM MS od r. 20132017-02-09T11:18:46+00:00

 

ROK 2013

 

Štúdie a príspevky vo vedeckých zborníkoch:

 

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Exotické motívy v próze Jána Hrušovského. In: Slovakistika. 2013. Martin : Matica slovenská, 2013. s. 132 – 143.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Mons. F. J Fuga. In Slováci v zahraničí. Martin : Matica slovenská, 2013, roč. 30. (v tlači)

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Z činností krajanského múzea Matice slovenskej v priebehu roka 2013. In: Slováci v zahraničí. 2013. Martin : Matica slovenská, 2013, roč. 30. (v tlači)

ZEMANČÍK, D. 2013. Editoriál. In: Slováci v zahraničí. 2013. Martin : Matica slovenská, 2013, roč. 30. (v tlači)

ZEMANČÍK, D. 2013. Matica slovenská a Slováci v zahraničí. In: Matica slovenská v národných dejinách. Martin : Matica slovenská, 2013. s. 310 – 317.

 

Články v zahraničných periodikách (výber):

 

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Kanadský „Štefan Furdek“ – Mons. František J. Fuga. In Jednota. 2013, roč. 122, č. 5885.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Kanadský „Štefan Furdek“ – Mons. František J. Fuga. In Slovák v Amerike, 2013, roč. CXXIV, č. 10 293.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Od zimy do jari na pôde KM MS. In Prameň, 2013, roč. XXII., č. 5.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Správa o činnosti KM MS počas roku 2013. In Slovo z Britskej Kolumbie, 2013, roč. 18, č. 3/jeseň.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve. In Bulletin Československého ústavu zahraničního. Praha, 2013. č. 7.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve. In Hlas ľudu. 2013. č. 8.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve. In Jednota, 2013. č. 5886.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve. In Kanadský Slovák,  2013, roč. 71, č. 30.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve. In Ľudové noviny, 2013. č. 29.

.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve. In Spravodaj Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku, 2013. č. 7. – 8.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Vyznania slovenskej reči i našej domovine. In Bulletin Československého ústavu zahraničního, Praha, 2013. č. 6.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Vyznania slovenskej reči i našej domovine. In Ľudové noviny.Maďarsko : Budapešť, 2013. č. 29.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Vyznania slovenskej reči i našej domovine. In Kanadský Slovák. 2013, roč. 71, č. 26.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Vyznania slovenskej reči i našej domovine. In Slovo z Britskej Kolumbie. 2013, roč. 18, č. 1/leto.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Vyznania slovenskej reči i našej domovine. In Život. Poľsko : Krakow, 2013, roč. 55, č. 7.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Z činností KM MS počas roku 2013. In Slovák v Amerike. 2013. č. 10 297.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Zo sídla Krajanského múzea MS. In Bulletin Československého ústavu zahraničního. 2013. č. 5.

ZEMANČÍK, D. 2013. Ako sa stať členom MS. In Jednota, 2013,  č. 5877.

ZEMANČÍK, D. 2013. Ako sa stať členom MS. In Ľudové noviny, 2013,  roč. LVII. č. 5.

ZEMANČÍK, D. 2013. Aj zvony hovoria. In Dotyky 2013/2014, roč. XVIII, č. 12.-1., s. 28-29.

ZEMANČÍK, D. 2013. Aj zvony hovoria. In Jednota, 2013, č. 5894.

ZEMANČÍK, D. 2013. Aj zvony hovoria. In Ľudové noviny, 2013, č. 52.

ZEMANČÍK, D. 2013. Aj zvony hovoria. In Kanadský Slovák, 2013, roč. 71, č. 46-47.

ZEMANČÍK, D. 2013. Aj zvony hovoria. In Slovák v Amerike, 2013, č. 10 297.

ZEMANČÍK, D. 2013. Európsky kongres Matíc slovanských národov. In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2013. č. 8.

ZEMANČÍK, D. 2013. Európsky kongres Matíc slovanských národov. In Hlas ľudu, 2013. č. 9.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2013. č. 4.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Hlas ľudu. 2013. č. 16.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Kanadský Slovák, 2013, roč. 71, č. 14.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Jednota, 2013, 5882.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Rovina, 2013, roč. 20, č. 3-4.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Slovák v Amerike, 2013. č. 10 290.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii MS. In Slovenský katolícky sokol, 2013. č. 4897.

ZEMANČÍK, D. 2013. Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí, aby sa nestretli. In Hlas ľudu, 2013,  č. 34.

ZEMANČÍK, D. 2013. Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí, aby sa nestretli. In Jednota. 2013, č. 5889.

ZEMANČÍK, D. 2013. Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí, aby sa nestretli. In Kanadský Slovák. 2013, roč. 71, č. 31.

ZEMANČÍK, D. 2013. Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí, aby sa nestretli. In Nový domov. 2013, č. 17.

ZEMANČÍK, D. 2013. Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí, aby sa nestretli. In Slovo z Britskej Kolumbie. 2013, roč. 18, č. 3/jeseň.

ZEMANČÍK, D. 2013. Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí, aby sa nestretli. In. Spravodaj Association Amitié Franco-Slovaque, 2013, č. 71.

ZEMANČÍK, D. 2013. Zachránený Ľudo Košút. In Budapeštiansky Slovák, 2013, roč. 71, č. 5-6.

ZEMANČÍK, D. 2013. Zachránený Ľudo Košút. In Kanadský Slovák, 2013, roč. 71, č. 41.

 

Články publikované v slovenských periodikách:

 

PAVELCOVÁ, Z. Aktivity na krajanskej pôde. In SNN, 2013, č. 28.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Cez Nadlak… In Slovensko, 2013, č. 2.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Expozícia k životu a dielu Hronského. In Slovensko, 2013, č. 4.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Mons. Fuga. In Slovensko, 2013, č. 4.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Krajanské múzeum – uchovávanie a spolupráca. In: Slovensko, 2013, č. 1.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Vyznanie slovenskej reči i našej domovine. In SNN, 2013, č. 26.

PAVELCOVÁ, Z. 2013. Život bez oddychu – expozícia Krajanského múzea Matice slovenskej v Dome J. C. Hronského. In Múzeum, 2013, č. 1.

ZEMANČÍK, D. 2013. Aj zvony hovoria. In Slovensko, 2013, č. 4.

ZEMANČÍK, D. 2013. Návraty ku medzinárodnej vedeckej konferencii. In Slovensko, 2013, č. 2.

ZEMAČIK, D. 2013. Prvá lastovička slovenským deťom. In SNN, 2013, č. 7.

ZEMANČÍK, D. 2013. Sme tu, aby sa nezabúdalo a nezabudlo. In  Slovensko, 2013, č. 1.

ZEMANČÍK, D. 2013. Slovanské matice v jubilejných siločiarach. In Slovensko, 2013, č. 1.

 

Články uverejnené na webe (výber):

PAVELCOVÁ. Z. Aktivity na krajanskej pôde. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/aktivity-na-krajanskej-pode/ >

PAVELCOVÁ. Z. Expozícia Život bez oddychu. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/expozicia-zivot-bez-oddychu/ >

PAVELCOVÁ, Z. Konferencia ZSM v Mlynkoch… [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: <http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej >

PAVELCOVÁ. Z. Predstavuje sa KM MS. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: <http://www.slovenskeslovo.sk/predstavuje-sa-krajanske-muzeum-matice-slovenskej/ >

PAVELCOVÁ. Z. Vyznanie slovenskej reči i našej domovine. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/vyznanie-slovenskej-reci-i-nasej-domovine/ >

ZEMANČÍK, D. Ako sa stať členom MS?. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/ako-sa-stat-clenom-ms/ >

ZEMANČÍK, D. Blíži sa Svetové stretnutie Slovákov. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/blizi-sa-svetove-stretnutie-slovakov/>

ZEMANČÍK, D. Konferencia ZSM v Mlynkoch… [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: <http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej >

ZEMANČÍK, D. Návraty k medzinárodnej vedeckej konferencii. [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/navraty-k-medzinarodnej-vedeckej-konferencii/ >

ZEMANČÍK, D. Stretávajme sa, aby sme nezabudli… [online]. 2013, [cit. 2014-01-14]. Dostupné na internete: < http://www.slovenskeslovo.sk/stretavajme-sa-aby-sme-nezabudli-a-zabudnuti-aby-sa-nestratili/

 

 

ROK  2014

 

Zuzana PAVELCOVÁ

 

Štúdie:

 

PAVELCOVÁ, Zuzana. 2014. Historické aspekty dominantnej prosperity a majoritného postavenia Nadlaku v rokoch 1803 – 1918 v porovnaní s ostatnými miestami obývanými Slovákmi na území dnešného Rumunska. (v tlači)

PAVELCOVÁ, Z. V spomienkach na život a dielo Ignáca Gessaya (1874 – 1928). (v tlači)

 

Odborné články, správy a články zamerané na udržiavanie styku s krajanmi (výber):

 

PAVELCOVÁ, Z. 70. výročie úmrtia Jána Čajaka. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 5, s. 42.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej – „Argentína“. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 11, s. 24.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej – „Argentína“. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 37, s. 7.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej. In Slovenský katolícky sokol, 2014, roč. CIII., č. 5031, s. 19.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo… In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 6, s. 26.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo… In Hlas ľudu, 2014, roč. 71., č. 24, s. 14.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo…In Ľudové noviny, 2014, roč. LVIII., č. 29, s. 13.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo… In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XIV., č. 3, s. 40 – 41.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo…. In Slovenské dotyky, 2014, roč. XIX., č. 6, s. 17.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo… In Slovo z britskej Kolumbie, 2014, roč. 7., č. 2, s. 2.

PAVELCOVÁ, Z. Dvadsaťdva nie je málo… In Život, 2014, roč. 56., č. 6, s. 29.

PAVELCOVÁ, Z. Dolina v Krajanskom múzeu Matice slovenskej. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 9, s. 33 – 34.

PAVELCOVÁ, Z. Dolina v Krajanskom múzeu Matice slovenskej. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2014, č. 75, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Dolnozemský starosta. In Slovenské dotyky, 2014, roč. XIX., č. 3.- 4., s. 19.

PAVELCOVÁ, Z. Ignác Gessay. In Slovenské dotyky, 2014, roč. XIX., č. 9. – 10., s. 18.

PAVELCOVÁ, Z. Jubilejné číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Hlas ľudu, 2014, roč. 71., č. 6, s. 38.

PAVELCOVÁ, Z. Martinskí matičiari v Mlynkoch, Senondreji a Ostrihome. In Ľudové noviny, 2014, roč. LVIII., č. 23, s. 8 – 9.

PAVELCOVÁ, Z. Matičný vianočný pozdrav. In Hlas ľudu, 2014, roč. 71., č. 51 – 52, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. Matičný vianočný pozdrav. In Ľudové noviny, 2014, roč. LVIII., č. 52, s. 3.

PAVELCOVÁ, Z. Matičný vianočný pozdrav. In Prameň, 2014, roč. XXIII., č. 11, s. 3.

PAVELCOVÁ, Z. Matičný vianočný pozdrav. In Slovenský katolícky sokol, 2014, roč. CIII., č. 5032, s. 23 – 24.

PAVELCOVÁ, Z. Matičný vianočný pozdrav. In Život, 2014, roč. 56., č. 12, s. 3.

PAVELCOVÁ, Z. Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej. In Jednota, 2014, 123, č. 5901, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej. In Život, 2014, roč. 56., č. 4, s. 56.

PAVELCOVÁ, Z. Najvzácnejší čas – čas vianočný. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 46 – 47, s. 10.

PAVELCOVÁ, Z. Nechcel život so zviazanými rukami. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29, č. 42, s. 7.

PAVELCOVÁ, Z. Nezištné dary (nielen) pre Maticu. In Slovensko, roč. XXXVI., č. 2 – 4., s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele Ignáca Gessaya 1874 – 1928). In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 10, s. 32 – 34.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele Ignáca Gessaya. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 34, s. 5.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele Ignáca Gessaya. In Slovák v Amerike, 2014, roč. CXXV., č. 10307, s. 16 – 17.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele I. Gessaya. In Slovenský katolícky sokol, 2014, roč. CIII., č. 5027, s. 19.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele Ignáca Gessaya. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XIV., č. 4, s. 47 – 48.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele Ignáca Gessaya. In . In Slovo z britskej Kolumbie, 2014, roč. 7., č. 3, s. 8.

PAVELCOVÁ, Z. Posledné zbohom Ľubici Bartalskej. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29, č. 48, s. 9.

PAVELCOVÁ, Z. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Association des originaires et amis des pays tcheques et Slovaque, 2014, roč. 56, č. 320, s. 9.

PAVELCOVÁ, Z. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 31, s. 10.

PAVELCOVÁ, Z. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Prameň, 2014, roč. XXIII., č. 7. – 8, s. 6.

PAVELCOVÁ, Z. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Slovák v Amerike, 2014, roč. CXXV., č. 10306, s. 14 – 15.

PAVELCOVÁ, Z. 2014. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Slovenský katolícky sokol, 2014, roč. CIII., č. 5024, s. 15.

PAVELCOVÁ, Z. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XIV., č. 4, s. 40 – 44.

PAVELCOVÁ, Z. Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Život, 2014, roč. 56., č. 10, s. 32.

PAVELCOVÁ, Z. Pripomíname si 70. výročia úmrtia Jána Čajaka. In Ľudové noviny, 2014, roč. LVIII., č. 24, s. 17.

PAVELCOVÁ, Z. Pripomíname si 70. výročie úmrtia Jána Čajaka. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 21, s. 5.

PAVELCOVÁ, Z. Pripomíname si 70. výročie úmrtia Jána Čajaka. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XIV., č. 3, s. 40 – 41.

PAVELCOVÁ, Z. Pripomíname si 70. výročie úmrtia Jána Čajaka. In Život, 2014, roč. 56., č. 6, s. 30.

PAVELCOVÁ, Z. Príspevok do magazínu Slovensko. In Jednota, 2014, roč. 123, č. 5899, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Ročenka Slováci v zahraničí. In Ľudové noviny, 2014, roč. LVIII., č. 8, s. 8.

PAVELCOVÁ, Z. Smaragdový medzník matičnej dcéry. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29., č. 37, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Slovenčina – jej slová sú ako sladká hudba. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29, č. 125, s. 12.

PAVELCOVÁ, Z. Spomienky Jozefa Honzu-Dubnického. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29, č. 17, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Spomienka na Samuela Štarkeho (1888 – 1959). In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 3, s. 35.

PAVELCOVÁ, Z. Spomienka na Samuela Štarkeho. In Martinsko, 2014, roč. 18, č. 14, s. 2-3.

PAVELCOVÁ, Z. Spomienka na Samuela Štarkeho. In Rovina, 2014, roč. 20, č. 3. – 4., s. 12.

PAVELCOVÁ, Z. Spomienka na Samuela Štarkeho. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XIV., č. 2, s. 43 – 44.

PAVELCOVÁ, Z. Tridsiate číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29., č. 6, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Udelili Ceny Ondreja Štefanka. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29., č. 14, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Vyryté do školských lavíc. In Nový domov, 2014, roč. 65, č. 24, s.10.

PAVELCOVÁ, Z. Vyryté do starých školských lavíc… In Slovenské národné noviny, 2014, roč.29., č. 48, s. 8.

PAVELCOVÁ, Z. Vyryté do školských lavíc… In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2014, č. 76, s. 17.

PAVELCOVÁ, Z. Vyšlo jubilejné 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 6, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. Vyšlo jubilejné 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Naše snahy, 2014, roč. XXV, č. 1, s. 13.

PAVELCOVÁ, Z. Vyšlo jubilejné 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Prameň, 2014, roč. XXIII., č. 1, s. 18.

PAVELCOVÁ, Z. Vyšlo jubilejné 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Slovenský katolícky sokol, 2014, roč. CIII., č. 5010, s. 19 – 20.

PAVELCOVÁ, Z. Vyšlo jubilejné 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2014, č. 73, s. 2.

PAVELCOVÁ, Z. Tridsiate číslo ročenky Slováci v zahraničí. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29, č. 6, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Zahraničná Matica slovenská – po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 9, s. 29 – 30.

PAVELCOVÁ, Z. Zápisy legionára sa otvárajú čitateľom. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 4, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Zápisky legionára sa otvárajú čitateľom. In Jednota, 2014, 123, č. 5904, s. 18.

PAVELCOVÁ, Z. ZÁPISKY LEGIONÁRA sa otvárajú čitateľom… In Martinsko, 2014, roč. 18, č. 16, s. 13.

PAVELCOVÁ, Z. Zápisky legionára. In Nový domov, 2014, roč. 65, č. 9, s. 13.

PAVELCOVÁ, Z. Z vnútornej potreby a presvedčenia. In Slovenské národné noviny, 2014, roč.29., č. 49, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. J. Tatár: Z poézie troch storočí. In Slovenské pohľady, roč. IV, č. 9, s. 125 – 126.

PAVELCOVÁ, Z. Život bez oddychu priťahuje exponátmi. In Slovenské národné noviny, 2014, roč.29., č. 45, s. 11.

 

ZEMANČÍK Daniel

 

Štúdie:

ZEMANČÍK, D. Historické aspekty a počiatky odchodu Slovákov na Dolnú zem. (v tlači)

 

Odborné články, správy a články zamerané na udržiavanie styku s krajanmi (výber):

ZEMANČÍK, D. 150. výročie Jozefa Murgaša. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 2, s. 23.

ZEMANČÍK, D. Aj zvony hovoria. In Jednota, 2014, roč. 123, č. 5895, s. 25.

ZEMANČÍK, D. Aj zvony hovoria… . In Slovo z britskej Kolumbie, 2014, roč. 7., č. 1, s. 4 -5.

ZEMANČÍK, D. Andrej Hlina v úcte doma i v slovenskom svete. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 33, s. 4.

ZEMANČÍK, D. Andrej Hlinka v úcte doma i slovenskom svete. In Slovák v Amerike, 2014, roč. CXXV., č. 10 307, s. 1.,6.

ZEMANČÍK, D. Andrej Hlinka v úcte doma i v slovenskom svete. In Slovo z britskej Kolumbie, 2014, roč. 7., č. 3, s. 7.

ZEMANČÍK, D. Andrej Hlinka v úcte doma i v slovenskom svete. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XIV., č. 4, s. 5 – 8.

ZEMANČÍK, D. Andrej Hlinka v úcte doma i v slovenskom svete. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2014, č. 76, s. 17.

ZEMANČÍK, D. Bojovník za práva národa. In Slovensko, roč. XXXVI., č. 2 – 4., s. 4 – 6.

ZEMANČÍK, D. Dvadsaťročie plné činorodých aktivít. In Slovenské národné noviny, 2014, roč. 29., č. 48, s. 8.

ZEMANČÍK, D. Nezištné dary (nielen) pre Maticu. In Slovensko, roč. XXXVI., č. 2 – 4., s. 11.

ZEMANČÍK, D. Pozdrav krajanom. In Hlas ľudu, 2014, roč. 71., č. 51 – 52, s. 4.

ZEMANČÍK, D. Pozdrav krajanom. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 46 – 47, s. 23.

ZEMANČÍK, D. Pozdrav krajanom. In Slovák v Amerike, 2014, roč. CXXV., č. 10 308, s. 1.

ZEMANČÍK, D. Pozdrav krajanom. In Život, 2014, roč. 56, č. 12, č. 3.

ZEMANČÍK, D. Sebavedomie a vlastenectvo. In Kanadský Slovák, 2014, roč. 72., č. 9, s. 4.

ZEMANČÍK, D. Sebavedomie a vlastenectvo. In Ľudové noviny, 2014, roč. LVIII., č. 9, s. 9.

ZEMANČÍK, D. Sebavedomie a vlastenectvo. In Naše snahy, 2014, roč. XXV, č. 1, s. 21.

ZEMANČÍK, D. Spomienka na Jozefa Murgaša. In Slovenský katolícky sokol, 2014, roč. CIII., č. 5011, s. 20.

ZEMANČÍK, D. Sebavedomie a vlastenectvo. In Slovák v Amerike, 2014, roč. CXXV., č. 10 300, s. 15.

ZEMANČÍK, D. Sebavedomie a vlastenectvo. In Spavodaj Slovákov a Čechov vo Švajčiarsku, 2014, roč. 47., č. 4, s. 15 – 16.

ZEMANČÍK, D. Sebavedomie a vlastenectvo. In Život, 2014, roč. 56., č. 3, s. 30.

ZEMANČÍK, D. Stretaný syn. In Jednota, 2014, 123, č. 5904, s. 19

ZEMANČÍK, D. Z histórie inštitúcií krajanskej problematiky. In Československý ústav zahraniční, 2014, č. 5, s. 31 – 32.

ZEMANČÍK, D. Z histórie krajanskej problematiky. In Nový domov, 2014, roč. 65, č. 18, s. 11.

ZEMANČÍK, D. Z histórie krajanských inštitúcií. In Slovenské dotyky, 2014, roč. XIX., č. 5, s. 20.

ZEMANČÍK, D. Z histórie inštitúcií krajanskej problematiky. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2014, č. 74, s. 22.

ZEMANČIK, D. Z histórie inštitúcií krajanskej problematiky. In Život, 2014, roč. 56., č. 5, s. 32.

 

 

ROK 2015

 

Odborné články, správy, články a rozhovory zamerané na udržiavanie styku s krajanmi (výber):

 

Zuzana PAVELCOVÁ

 

Kanadský Slovák (Kanada)

PAVELCOVÁ, Z. Stopy v troch krajinách Európy. In Kanadský Slovák, 2015, roč. 73, č. 10, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. Za matičnými národnými slávnosťami 2015. In Kanadský Slovák, 2015, roč. 73, č. 20, s. 5.

 

Československý ústav zahraniční (Česko)

PAVELCOVÁ, Z. Z činností krajanského múzea Matice slovenskej počas roku 2014. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 1, s. 18 – 21.

PAVELCOVÁ, Z. Rok okrúhlych jubileí fundátora amerického slovenského života. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 1, s. 32 – 34.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej – „Austrália“ In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 2, s. 19 – 21.

PAVELCOVÁ, Z. Krajané z Orientu. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 4, s. 16 – 22.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecká ročenka Krajanského múzea Matice slovenskej – Slováci v zahraničí. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 4, s. 21 – 22.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea MS pod písmenom „B“. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 4, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Slovenský doktor Ľudovít Ondrej Markušovský zanechal stopy v troch krajinách Európy. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 5, s. 34 – 35.

PAVELCOVÁ, Z. Štyristotrikrát adresované slovenčine i Slovensku. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 6, s. 20 – 21.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea MS pod značkou „Československo“. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 7, s. 26 – 28.

PAVELCOVÁ, Z. Francúzsko a Ghana v Archíve Matice slvenskej. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 7, s. 29 – 30.

PAVELCOVÁ, Z. S darcom vzácnych kníh pre Maticu slovenskú. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 8, s. 16 – 18.

PAVELCOVÁ, Z. Za matičnými národnými slávnosťami 2015. In Československý ústav zahraniční, 2015, č. 9, s. 27 – 28.

 

Jednota (USA)

PAVELCOVÁ, Z. Z činností Krajanského múzea MS počas roku 2014. In Jednota, 2015, roč. 124, č. 5915, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Vyšlo nové číslo magazínu Slovensko. In Jednota, 2015, roč. 124, č. 5920, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecká ročenka Krajanského múzea Matice slovenskej – Slováci v zahraničí. In Jednota, 2015, roč. 124, č. 5921, s. 23.

PAVELCOVÁ, Z. Slovenský doktor Ľ. O. Markušovský zanechal stopy v troch krajinách Európy. In Jednota, 2015, roč. 124, č. 5921, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej – „Austrália“. In Jednota, 2015, roč. 124, č. 5922, s. 25.

 

Slovák v Amerike (USA)

PAVELCOVÁ, Z. Rok okrúhlych jubileí fundátora amerického slovenského života: Venované spomienke na Štefana Furdeka (1855 – 1915). In Slovák v Amerike, 2015, roč. CXXVI, č. 10 310, s. 15.

PAVELCOVÁ, Z. Slovenský lekár Ľudovít Ondrej Markušovský zanechal stopy v troch krajinách Európy. In Slovák v Amerike, 2015, roč. CXXVI, č. 10 313, s. 14 – 15.

 

Život (Poľsko)

PAVELCOVÁ, Z. Štyristotrikrát adresované slovenčine i Slovensku. In Život, 2015, roč. 57, č. 6, s. 26 – 27.

 

Prameň (Chorvátsko)

PAVELCOVÁ, Z. Z činností Krajanského múzea Matice slovenskej počas roku 2014. In Prameň, 2015, roč. XXIV., č. 1, s. 6 – 7.

 

Slovensko (Slovensko)

PAVELCOVÁ, Z. Krajanské múzeum ponúka archív aj skúsenosti. In Slovensko, roč. XXXVI., č. 2, s. 8 – 9.

 

Slovanská vzájomnosť (Slovensko)

PAVELCOVÁ, Z. Spomienka na Štefana Furdeka. Rok okrúhly jubileí fundátora slovenského života v Amerike. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XV., č. 1, s. 16 – 19.

PAVELCOVÁ, Z. Súbor Dolina v Krajanskom múzeu Matice slovenskej. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XV., č. 1, s. 42 – 43.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecká ročenka Krajanského múzea MS – Slováci v zahraničí. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XV., č. 2, s. 61 – 63.

PAVELCOVÁ, Z. Štyristotrikrát adresované slovenčine a Slovensku. In Slovanská vzájomnosť, 2014, roč. XV., č. 2, s. 57 – 58.

 

Slovenský katolícky sokol (USA)

PAVELCOVÁ, Z. Archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej – „Austrália“. In Slovenský katolícky sokol, 2015, roč. CIV., č. 5037, s. 19 – 20.

Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej bude v júli vo Vysokých Tatrách. In Slovenský katolícky sokol, 2015, roč. CIV., č. 5040, s. 20.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecká ročenka Krajanského múzea Matice slovenskej – Slováci v zahraničí. In Slovenský katolícky sokol, 2015, roč. CIV., č. 5042, s. 20.

PAVELCOVÁ, Z. Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…In Slovenský katolícky sokol, 2015, roč. CIV., č. 5045, s. 20.

 

Budapeštiansky Slovák (Maďarsko)

PAVELCOVÁ, Z. Venované spomienke na Štefana Furdeka (1855 – 1915). In Budapeštiansky Slovák, 2015, roč. XX., č. 1, s. 3.

PAVELCOVÁ, Z. Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. In Budapeštiansky Slovák, 2015, roč. XX., č. 4 – 5, s. 18.

 

Slovenské dotyky (Česko)

PAVELCOVÁ, Z. Dejiny Slovákov v Austrálii. In Slovenské dotyky, 2015, roč. XX, č. 2, s. 17.

PAVELCOVÁ, Z. Najväčší americký Slovák. In Slovenské dotyky, 2015, roč. XX, č. 2, s. 21.

 

Slovenské národné noviny (Slovensko)

PAVELCOVÁ, Z. Sme potomkovia svätých Cyrila a Metoda. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 15, s. 6.

PAVELCOVÁ, Z. Slovenská hrdosť v arabskom svete. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 16, s. 6.

PAVELCOVÁ, Z. Slováci v zahraničí tridsiaty prvý raz. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 16, s. 12.

PAVELCOVÁ, Z. Slávnych rodákov vrátiť národu. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 19, s. 10.

PAVELCOVÁ, Z. Pilíš volá Slovákov na spoločný chodník. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 22, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. Mapujú život Slovákov v Maďarsku. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 28 – 29, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. Publikácie zo Švajčiarska v Dome J. C. Hronského. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 34, s. 4.

 

Orol tatranský (príloha SNN) (Slovensko)

PAVELCOVÁ, Z. Dostať zo seba a z ostatných len to najlepšie…In Orol tatranský. Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, 2015, roč. 16., s. 5 – 7.

 

Slovo z Britskej Kolumbie (Kanada)

PAVELCOVÁ, Z. Rok okrúhlych jubileí fundátora amerického slovenského života. In Slovo z Britskej Kolumbie, 2015, roč. 8, č. 1, s. 9.

 

Spravodaj Slovákov a Čechov vo Švajčiarsku (Švajčiarsko)

PAVELCOVÁ, Z. Slovenský doktor Ľudovít Ondrej Markušovský zanechal stopy v troch krajinách Európy. In Spravodaj Slovákov a Čechov vo Švajčiarsku, 2015, roč. 48., č. 5, s. 17 – 19.

 

webportál www.matica.sk

PAVELCOVÁ, Z. Za Samuelom Boldockým. [online]. 2015, [cit. 2015-05-18]. Dostupné na internete: http://www.matica.sk/slovaci-v-zahranici.phtml?id5=17877

 

Daniel ZEMANČÍK

 

Kanadský Slovák (Kanada)

ZEMANČÍK, D. Jeden príbeh z archívu Krajanského múzea Matice slovenskej. In Kanadský Slovák, 2015, roč. 73, č. 4, s. 10.

 

Slovák v Amerike (USA)

ZEMANČÍK, D. Štefan Furdek – Orava a Slováci v Amerike. In Slovák v Amerike, 2015, roč. CXXVI, č. 10 310, s. 1., 14.

 

Život (Poľsko)

ZEMANČÍK, D. Štefan Furdek – Orava a Slováci v Amerike. In Život, 2015, roč. 57, č. 2, s. 32 – 33.

 

Slovensko (Slovensko)

ZEMANČIK, D. Slovensko, Bratislava, drotári a Tbilisi. In  Slovensko, roč. XXXVI., č. 2, s. 10 – 11.

 

Spavodaj Association Amité Franco-slovaque (Francúzsko)

ZEMANČÍK, D. Jeden príbeh z archívu Krajanského múzea Matice slovenskej. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2014, č. 77, s. 23 – 24.

 

Slovenské národné noviny (Slovensko)

ZEMANČÍK, D. Otec Slovákov v Amerike. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 17, s. 7.

ZEMANČÍK, D. Zármutok v Báčskom Petrovci. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30., č. 18, s. 9.

Zuzana Pavelcová: http://komentare.sme.sk/c/20426647/ad-s-panom-bohom.html

 

Rok  2016 (výber)

 

Odborné články, správy, články a rozhovory zamerané na udržiavanie styku s krajanmi (výber)

 

Štefan KUCÍK

 SLOVENSKO

 Slovenské národné noviny

KUCÍK, Š. Prvá a jediná cesta do zámoria. In Slovenské národné noviny, 13. august 2016, roč. 31, č. 32 – 33, s. 7.


EURÓPA

 Ľudové noviny (Maďarsko)

KUCÍK, Š. 90 rokov prvej slovenskej Biblie. In Ľudové noviny, 2016, roč. LX., č. 29, s. 14.

 

SEVERNÁ AMERIKA

 Jednota (USA)

KUCÍK, Š. Biskupi M. Blaha, J. Vojtaššák, P. Jantausch a J. Čársky pred deväťdesiatimi rokmi v USA. In Jednota, 2016, roč. 125, č. 5942, s. 22.

KUCÍK, Š. Deväťdesiat rokov od prekladu slovenského písma. In Jednota, 2016, roč. 125, č. 5944, s. 23.

 

Zuzana PAVELCOVÁ

 

SLOVENSKO

Slovanská vzájomnosť

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraničí po tridsiatydruhý raz. In Slovanská vzájomnosť, 2016, roč. XVI., č. 2, s. 72-73.

PAVELCOVÁ, Z. Vpísaný zlatým písmom do slovenských i matičných dejín. In Slovanská vzájomnosť, 2016, roč. XVI., č. 2, s. 12-14.

Slovenské národné noviny

PAVELCOVÁ, Z. Daruj knihu krajanom v Kanade. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 47, s. 12.

PAVELCOVÁ, Z. Dedinky chudobné, ale plné ľudskosti. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 38 – 39, s. 2.

PAVELCOVÁ, Z. Dublinský krajanský maják naviguje. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 5, s. 8.

PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele krajanov.  In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 11, s. 8.

PAVELCOVÁ, Z. RTVS nemôže zabudnúť na krajanov. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 9, s. 12.

PAVELCOVÁ, Z. U Slovákov v Rumunsku. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 37, s. 12.

PAVELCOVÁ, Z. Vznikne Centrum slovenského zahraničia? In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 17, s. 5.

PAVELCOVÁ, Z. Zaslúžené nadlacké pocty. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 14, s. 11.

PAVELCOVÁ, Z. Zaznievajú naliehavé výzvy krajanov. In Slovenské národné noviny, 2016, roč. 31., č. 7, s. 1.

 Slovensko

PAVELCOVÁ, Z. Originálna umelkyňa so slovenskými koreňmi. In Slovensko, roč. XXXIII., č. 2, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z a redakcia. Slovenčina nielen na slovíčko. In Slovensko, roč. XXXIII., č. 3, s. 14 – 15.

PAVELCOVÁ, Z.; VÁLEK, I. U krajanov v Chorvátsku a v Rumunsku. In Slovensko, roč. XXXIII., č. 3, s. 24 – 26.

 EURÓPA

ČESKO

Československý ústav zahraniční

PAVELCOVÁ, Z. Po stopách činností Krajanského múzea Matice slovenskej počas roku 2015. In Československý ústav zahraniční, 2016, č. 1, s. 14 – 17.

PAVELCOVÁ, Z. Svetozár Hurban Vajanský. In Československý ústav zahraniční, 2016, č. 9, s. 30 – 31.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraničí po tridsiaty druhýkrát. In Československý ústav zahraniční, 2016, č. 4, s. 17.

PAVELCOVÁ, Z. Vpísaný zlatým písomom do slovenských i matičných dejín. In Československý ústav zahraniční, 2016, č. 2, s. 22 – 24.

PAVELCOVÁ, Z. Za Ferdinandom Hoffmannom. In Československý ústav zahraniční, 2016, č. 1, s. 36 – 37.

PAVELCOVÁ, Z. Za polstoročnicou najstaršieho literárneho festivalu. In Československý ústav zahraniční, 2016, č. 6, s. 18-19.

 

Slovenské dotyky

PAVELCOVÁ, Z. Krajanské múzeum v roku 2015. In Slovenské dotyky, 2016, roč. XXI., č. 2, s. 20.

 FRANCÚZSKO

Association des originaires et amis des pays tcheques et slovaque

PAVELCOVÁ, Z. Za Ferdinandom Hoffmannom. In Association des originaires et amis des pays tcheques et slovaque, 2016, roč. 58, č. 328, s. 12.

Spavodaj Association Amité Franco-slovaque

PAVELCOVÁ, Z. Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej opätovne naštartovala svoju činnosť. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2016, č. 80, s. 20 – 21.

PAVELCOVÁ, Z. Vpísaný zlatým písmom do slovenských i matičných dejín. In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2016, č. 81, s. 24.

 Život – La Vie (Francúzsko)

PAVELCOVÁ, Z. 24. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. In Život – La Vie, 2016, roč. LXIII, č. 2, s. 31.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraniční po tridsiaty druhýkrát. In Život – La Vie, 2016, roč. LXIII, č. 1, s. 22.

CHORVÁTSKO

Prameň

PAVELCOVÁ, Z. Po stopách činnosti KM MS v roku 2015. In Prameň, 2016, roč. XXIV., č. 1, s. 18 – 19.

MAĎARSKO

Ľudové noviny

PAVELCOVÁ, Z. Ferdinand Hoffmann, zázračné dieťa slovenského divadelníctva. In Ľudové noviny, 2016, roč. LX., č. 10, s. 10.

PAVELCOVÁ, Z. O súťaži s Janou Garajovou. In Ľudové noviny, 2016, roč. LX., č. 4, s. 12 – 13.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraničí. In Ľudové noviny, 2016, roč. LX., č. 12, s. 9.

 

POĽSKO

Život

PAVELCOVÁ, Z. Svetozár Hurban Vajanský. In Život, 2016, roč. 58, č. 10, s. 25.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraničí. In Život, 2016, roč. 58, č. 3, s. 32.

RAKÚSKO

Pohľady

PAVELCOVÁ, Z. Jozef Cíger Hronský. In Pohľady, 2016, roč. XXXI. , č. 1, s. 20 – 21.

 SRBSKO

Slovenský svetový kalendár

PAVELCOVÁ, Zuzana. Krajanské múzeum Matice slovenskej. In VALENTÍK, Vladimír. Slovenský svetový kalendár. Báčsky Petrovec : Slovenský kultúrny klub, 2016, roč. 1, s. 242 – 249 .

 ŠVAJČIARSKO

Slovenské zvesti

PAVELCOVÁ, Z. Svetozár Hurban Vajanský. In Slovenské zvesti, 2016, roč. 48, č. 3, s. 7.

SEVERNÁ AMERIKA

KANADA

Kanadský Slovák

PAVELCOVÁ, Z. Ako nás vidia. In Kanadský Slovák, 2016, roč. 74., č. 13, s. 4.

PAVELCOVÁ, Z. How do they see us. In Kanadský Slovák, 2016, roč. 74., č. 13, s. 13.

PAVELCOVÁ, Z. Svetozár Hurban Vajanský. In Kanadský Slovák, 2016, roč. 74., č. 19, s. 4

 Nový domov (Kanada)

PAVELCOVÁ, Z. Svetozár Hurban Vajanský. In Nový domov, 2016, roč. 67, č. 13, s.5.

 Slovo z Britskej Kolumbie

PAVELCOVÁ, Z. Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS opätovne naštartovala svoju činnosť. In Slovo z Britskej Kolumbie, 2015, roč. 9, č. 1, s. 29.

PAVELCOVÁ, Z. Vianočný pozdrav z Matice slovenskej. In Slovo z Britskej Kolumbie, 2015, roč. 9, č. 1, s. 31.

PAVELCOVÁ, Z. Vpísaný zlatým písmom do slovenských i matičných dejín. In Slovo z Britskej Kolumbie, 2016, roč. 9, č. 2, s. 3.

 USA

Jednota

PAVELCOVÁ, Z. Krajanské múzeum Matice slovenskej vítalo vzácnych hostí. In Jednota, 2016, roč. 125, č. 5944, s. 22.

PAVELCOVÁ, Z. Po stopách činností KM MS počas roku 2015. In Jednota, 2016, roč. 125, č. 5933, s. 23.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraniční po tridsiaty druhýkrát. In Jednota, 2016, roč. 125, č. 5936, s. 27.

 Slovák v Amerike

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraničí. In Slovák v Amerike, 2016, roč. CXXVII., č. 10 322, s. 17.

Slovenský katolícky sokol

PAVELCOVÁ, Z. Matica slovenská pripravuje konferenciu 110. výročie založenia Slovenskej ligy v Amerike. In Slovenský katolícky sokol, 2016, roč. CV, č. 5082, s. 16.

PAVELCOVÁ, Z. Po stopách činnosti KM MS počas roku 2015. In Slovenský katolícky sokol, 2016, roč. CV., č. 5061, s. 19 – 20.

PAVELCOVÁ, Z. Vedecký zborník Slováci v zahraničí po tridsiaty druhýkrát. In Slovenský katolícky sokol, 2016, roč. CV., č. 5064, s. 15 – 16.

PAVELCOVÁ, Z. Vpísaný zlatým písmom do slovenských i matičných dejín. In Slovenský katolícky sokol, 2016, roč. CV., č. 5063, s. 15 – 16.

PAVELCOVÁ, Z. Svetozár Hurban Vajanský. In Slovenský katolícky sokol, 2016, roč. CV, č. 5078, s. 15.

X