Slovenský historický ústav


//Slovenský historický ústav
Slovenský historický ústav2022-10-04T10:06:30+00:00

Slovenský historický ústav Matice slovenskej

 

  • Slovenský historický ústav  je vedeckým pracoviskom pre výskum slovenských dejín. Udržiava a rozvíja pracovné kontakty s vedeckými inštitúciami a univerzitami.
  • Slovenský historický ústav Matice slovenskej (ďalej ústav) bol zriadený na základe zákona z 13. februára 1997 Národnej rady Slovenskej republiky č. 68/97 Z. z. § 3 ods. 4 o Matici slovenskej. Zriaďovacia listina ústavu bola vydaná predsedom Matice slovenskej dňa 13. marca 1997 s účinnosťou od 1. mája 1997.

 

Zástupca riaditeľa Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

Poverený riaditeľ SHÚ MS

Mgr. Radoslav Žgrada
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8002
E-Mail: radoslav.zgrada@matica.sk

Pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

Mgr. Zdenko Tkáč

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

Tel: 043/3812811
E-mail: zdeno.tkac@matica.sk

X