Bádateľské a výpožičné služby


///Bádateľské a výpožičné služby
Bádateľské a výpožičné služby2022-04-28T11:10:55+00:00

Bádateľské a výpožičné služby

Krajanské múzeum MS celoročne poskytuje prezenčné výpožičky knižničných jednotiek a sprístupňuje archívne dokumenty. Fond KM MS pozostáva z kníh, časopisov, audiovizuálneho materiálu a archívnych dokumentov. Pre všetky druhy konzultácií a výpožičiek kontaktuje domhronskeho@matica.sk

Čo ponúkame?
Knižnica

  • – zatiaľ viac ako 80 000 kníh a časopisov, s krajanskou problematikou zo Slovenska i z celého sveta
  • – najnovšie čísla krajanských periodík (USA, CA, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Írsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Francúzsko, Rakúsko) ich zoznam, nájdete na: Knižnica KM MS
  • – audiovizuálny materiál (diapozitívy, fotografie, VHS, DVD, CD, filmy, magnetofónové pásky, diskety a platne najrôznejšieho zamerania)
  • – archívne dokumenty z celého sveta, aktuálne má KM zinventarizované viac ako 2/3 fodnov. Ich zoznam nájdete na: Archívny fond KM 2022

X