Zmluvy


/Zmluvy

Zmluvy 2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/71/2 uzatvorenej dňa 29. 8. 2008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9299 zo dňa 26.6.2018 [...]

2019-12-18T15:11:28+00:0018 januára 2019 |

Zmluvy 2018

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Salón NaNa) Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre [...]

2019-06-28T08:51:37+00:008 februára 2018 |

Zmluvy 2017

1.Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 2. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS Lučenec) 3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Levice) 4. [...]

2019-06-28T08:52:30+00:0016 januára 2017 |

Zmluvy 2016

1. Zmluva č. 067/2016 - o poskytnutí poštovej služby "Zmluvná tlač" 2. Príloha č. 1/2016 - špecifikácia periodika a cena k zmluve č. 460/2008 3. Dodatok č. 3 k Zmluve [...]

2019-06-28T08:53:29+00:003 januára 2016 |

Zmluvy 2015

26. Zmluva o vytvorení diela č. 2/2015 27. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 28. Kúpna zmluva medzi Neografiou Real,s.r.o. 29. Zmluva o poskytnutí služieb č. 3/2015 30. Zmluva o dielo [...]

2015-06-17T14:37:45+00:0017 júna 2015 |
X