Technicko-investičný útvar Matice slovenskej


/Technicko-investičný útvar Matice slovenskej

Úlohy v oblasti správy hmotného a nehmotného majetku, inventarizácie, obnovy nehnuteľného majetku Matice slovenskej, zabezpečenia prevádzky a chodu pracovísk a osobitných činností plní Technicko-investičný útvar.
Vo svojej konkrétnej činnosti sa riadi štatútom, ktorý vydáva predseda Matice slovenskej. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom Matice slovenskej.

Riaditeľ Technicko-investičného útvaru Matice slovenskej

PaedDr. Branislav Kohút
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2830
Mobil: 0915/ 988 896
E-mail: branislav.kohut@matica.sk

Pracovníci Technicko-investičného útvaru Matice slovenskej

Ing. Peter Chovan – IT pracovník
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2825
Mobil: 0905/ 680323
E-mail: peter.chovan@matica.sk

Elena Dancziová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2826
Mobil: 0905/313 273
E-mail: investicie@matica.sk

Marcela Hrdinová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2811
Mobil: 0918/ 904950
E-mail: expedicia@matica.sk

Ján Hatara
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2811
Mobil: 0918/904966

Serafína Jandurová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 52 Martin
Tel: 043/ 3812811

 

2021-05-05T12:25:40+00:0023 októbra 2018 |
X