Žilinský kraj


/Žilinský kraj

Mladá Matica vyzýva ľudí, aby zahodili predsudky voči Matici slovenskej / reakcia na mediálnu antikampaň

V reakcii na mediálnu kampaň proti Matici slovenskej sa Mladá Matica rozhodla vyzvať ľudí, aby nesúdili matičiarov podľa vyjadrení a osobných názorov niektorých novinárov, aktivistov či dokonca politikov, ktorí nepoznajú [...]

Matica slovenská prichádza na trh s novým odborným časopisom Slovensko – Národné spektrum

Matica slovenská uviedla na mediálny trh nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum. Časopis je orientovaný najmä na čitateľa, ktorý hľadá poznatky z dejín Slovenska, ale aj zo slovenskej literatúry, [...]

Orava a Liptov číta Kukučína

Počas koronavírusu sme si nemohli dostatočne pripomenúť Martina Kukučína. Pred 160. rokmi dňa 17. mája 1860 sa v oravskej dedinke Jasenová narodil Matej Bencúr. V slovenskej literatúre je známejší pod menom Martin [...]

Predseda MS Marián Gešper o zámeroch Ministerstva kultúry SR (reportáž RTVS)

Pozrite si reportáž v Správach RTVS o aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádza Matica slovenská. Predseda MS Marián Gešper hovorí, že Ministerstvo kultúry SR “hľadá zaujaté argumenty, aby za každú [...]

Posledná rozlúčka so správcom MS PhDr. Štefanom Hanakovičom

Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede. Znova sa, duša moja upokoj, lebo Pán Ti dobre urobil, lebo môj život [...]

Stanovisko Predsedníctva Matice slovenskej k aktuálnej situácii v súvislosti s Maticou slovenskou

Predsedníctvo Matice slovenskej (P MS) vyjadruje prekvapenie nad formou doterajšej komunikácie zo strany Ministerstva kultúry SR (MK SR) smerom k Matici slovenskej. Predstavitelia ministerstva kultúry jasne vyjadrili nedôveru voči ustanovizni [...]

Divadelníci Matice slovenskej sprítomnili v Liptovskom Mikuláši odkaz Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého

Na počesť významnej osobnosti G. F. Belopotockého a k úcte a vďake liptovským ochotníkom boli včera slávnostne otvorené dve výstavy (exteriérová a interiérová). Ulica pred budovou Národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol v L. Mikuláši [...]

X