Žilinský kraj


/Žilinský kraj

Anna Halašová-Mudroňová – 160. výročie narodenia

Ochotníčka, vlastenka a predsedníčka ŽIVENY Významné výročie 160 rokov narodenia organizátorky slovenského ženského a dobrovoľníckeho hnutia Anny Halašovej, rodená Mudroňová, narodila sa 18. februára 1864 v Turčianskom Svätom Martine, si Matica slovenská pripomenula [...]

Ideológ národného hnutia

Matica slovenská si pripomenula Š. M. Daxnera Matica slovenská si pripomenula ústrednú postavu slovenského národného hnutia a matičného života devätnásteho storočia Štefana Marka Daxnera. Druhý sviatok vianočný utorok 26. december 2023 [...]

Tabuľa prof. I. Sedlákovi

Významný správca a činovník Matice slovenskej Matica slovenská spoločne s obcou Belá–Dulice za účasti širokej verejnosti slávnostne odhalili pamätnú tabuľu univ. prof. PhDr. Imrichovi Sedlákovi, CSc. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 18. [...]

X