Slovenské národné noviny


//Slovenské národné noviny
Slovenské národné noviny2021-01-03T00:46:15+00:00

Slovenské národné noviny a ich internetová podoba sú tlačovým orgánom Matice slovenskej.
Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.
Ďalšie informácie nájdete na www.snn.sk

Šéfredaktor Slovenských národných novín

Mgr. Maroš Smolec
Adresa: Mudroňova 1, 036 52 Martin
Tel: 043/ 381 2838
Mobil: 0918/904963
E-mail: snn@matica.sk

Pracovníci Slovenských národných novín

Ľubica Rišiaňová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2838
E-mail: snnredakcia@matica.sk

Fričová Anna
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 52 Martin

Platba objednávky na číslo účtu – IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337 , variabilný symbol: 821021, do poznámky uveďte meno a adresu

X