Publikačná a vydavateľská činnosť


///Publikačná a vydavateľská činnosť
Publikačná a vydavateľská činnosť2019-05-27T07:51:37+00:00

Slováci a kultúrna situácia Slovenska

Margaréta Vyšná, Viliam Komora
Vydavateľstvo Matice slovenskej

Publikácia skúma uvedomovanie si vlastnej, regionálnej a národnej identity a kultúrnych vzorcov Slovákov, najmä v zmiešaných regiónoch na juhu Slovenska. Identifikáciu človeka s prostredím, domovom, spoločenstvom a národom možno považovať za súčasti duchovnej konštrukcie jednotlivca aj národného spoločenstva. Druhá časť sa zameriava na špecifiká v jazykovej a vzdelávacej oblasti v danej časti Slovenska.

2018

Mgr. Margaréta Vyšná

Prednášková činnosť:

4.6. 2018. Nitra. Beseda k výročiu podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Prednáška: Trianon a jeho dnešné podoby. Práva národnostných menšín.

4.12. 2018. Banská Bystrica. Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Národná identita a školstvo. Prednáška: Vizuálna symbolika národnej identity v základných školách v Nových Zámkoch a Martine

Publikačná činnosť

Nevzdávajme sa svojho podielu. In: Právo národa, 2018, č. 1, s. 3. ISSN: 1336-6823.

V Prahe sa konali Všeslovanské národopisné slávnosti. In: Právo národa, 2018, č. 6, s.12. ISSN: 1336-6823.

Jazyková legislatíva konečne aj v náš prospech. In: Právo národa, 2018, č. 5, s. 3. ISSN: 1336-6823.

Slovensko pokračuje v maďarizácii. In: Právo národa, 2018, č. 4, s. 3. ISSN: 1336-6823.

Slovensko, mnohonárodnostný štát? In: Právo národa, 2018, č. 3, s. 3. ISSN: 1336-6823.

Štúra do školy nepustili. In: Slovenské národné noviny, 2018, roč. 33, č. 43, str. 11. ISSN: 0862-8823.

Riešenie v súlade s matičným návrhom. In: Slovenské národné noviny, 2018, roč. 33, č. 38 – 39., str. 1. ISSN: 0862-8823.

Na Slovensku sa rozmáha maďarizácia. Dvojjazyčnosť na juhu krajiny funguje už aj pre štyroch obyvateľov obce. In: Slovenské národné noviny, 2018, roč. 33, č. 32 – 33, s. 1. ISSN: 0862-8823.

Slovenské deti sa chcú učiť v materčine. Mimovládna organizácia si trúfa dokonca už aj na demografické analýzy. In: Slovenské národné noviny, 2018, roč. 33, č. 28 – 29, s. 1. ISSN: 0862-8823.

Všeslovanské národopisné slávnosti v Prahe. Manifest Slovanstva: spolupráca a jednota Slovanov a mier so všetkými národmi. In: Slovenské národné noviny, 2018, roč. 33, č. 27, s. 1. ISSN: 0862-8823.

Najčastejšie hrešia obecné samosprávy. Povinné používanie štátneho jazyka sa nedodržiava najmä na oznamoch a plagátoch. In: Slovenské národné noviny, 2018, roč. 33, č. 26, s. 1. ISSN: 0862-8823.

Referencie

Alarmujúca situácia na slovenskom juhu. Multikulturalizmus bezohľadne rabuje v národnom povedomí. In: Slovenské národné noviny, 2018, č. 2, roč. 33, s. 4. ISSN: 0862-8823.

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

 Publikačná činnosť:

Publicistika:

Mikuláš v Turci. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 1, s. 11. ISSN 0862-8823.

Alarmujúca situácia na slovenskom juhu. Multikulturalizmus bezohľadne rabuje v národnom povedomí. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 2, s. 4. ISSN 0862-8823.

Očami matičiara. Prameň poznania a dedičstva. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 2, s. 12. ISSN 0862-8823.

3 otázky pre: Mareka Hanusku, prvého podpredsedu najstaršej ustanovizne Slovákov. Matica nie je terč pre revolverových kritikov. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 4, s. 1. ISSN 0862-8823.

Hold významnému matičiarovi. Pietna spomienka na profesora Imricha Sedláka. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 6, s. 12. ISSN 0862-8823.

Prínos k rozšíreniu vzájomnej spolupráce. Delegácia Matice slovenskej navštívila v Záhrebe sesterskú srbskú Maticu. (uvedené pod pseudonymom Dragan SURMIČ, omylom zmenený nesprávny názov článku)In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 8, s. 12. ISSN 0862-8823.

S jasnými východiskami a cieľmi. Zasadala novokonštituovaná komisia pre program a vedu Matice slovenskej. (uvedené pod pseudonymom Štefan JASENSKÝ)In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 15, s. 11. ISSN 0862-8823.

Aby sme nedokončili zámery maďarónov. Primátor Turčianskych Teplíc Igor HUS o historickom gymnáziu. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 22, s. 4. ISSN 0862-8823.

Rokovala programová komisia ustanovizne. Formujú program Matice slovenskej na obdobie s výhľadom do roka 2030. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 25, s. 12. ISSN 0862-8823.

Hlas Matice posilní nové periodikum. Zasadala redakčná rada magazínu pre matičné hnutie. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 27, s. 11. ISSN 0862-8823.

Cetrom matičného života je a bude Martin. Očami matičiara. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 27, s. 12. ISSN 0862-8823.

V Topoľčanoch o matičnom napredovaní. Prednášková, umelecká a odborná činnosť Matice slovenskej k jubileu. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 42, s. 11. ISSN 0862-8823.

Kniha o zmysle života? (FOLNÝ, Jan: Víkend v Londýně, Brno : Host – vydavatelství, 2018. 248 s.). In: Kultúra 14/2016, s. 9. ISSN 1335-3470.

Mikulášovia zaplavili Turiec. Potešili deti na mnohých miestach. Tu je časť z nich. Turčianske Jaseno. (uvedené bez mena a priezviska) In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 27/58, 2018, č. 50/51, s. 23. ISSN 0139-6374.

 Prednášková činnosť:

27. septembra 2018. Topoľčany. Prednáška: 155. výročie založenia Matice slovenskej. Prednáška: Matica slovenská: postavenie a miesto v súčasnej spoločnosti.

28. októbra 2018. Humenné. Konferencia a slávnostná akadémia: Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť. Prednáška: Súčasná Matica slovenská v oblasti slovensko-rusínskych vzťahov s prihliadnutím na odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho.
27.novembra 2018.
Prešov. Vedecké kolokvium: Matica slovenská a gréckokatolíci. Prednáška: Národnostný a konfesionálny aspekt pôsobenia Matice slovenskej.
4.12. 2018.
Banská Bystrica. Vedecká konferencia: Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – Národná identita a školstvo. Prednáška: Problematika národnej identity a školstva v právnych predpisoch Matice slovenskej.

Lektorská činnosť:

Sprevádzanie exkurzií a výklad k histórii a súčasnosti Matice slovenskej, jej poslaniu, úlohám a činnosti: 12. 2. 2018, 15. 2. 2018, 18. 5. 2018, 5. 6. 2018, 8. 6. 2018,

Referencie:

SMOLEC, Maroš: Význam ustanovizne čas neoslabil. Viliam KOMORA: Všetko urobme pre dobré meno Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 7, s. 4. ISSN 0862-8823.

LEVICKÝ, Martin: Intenzívne práce na Programe Matice. 3. otázky pre: tajomníka MS Dr. Viliama KOMORU: predsedu Komisie pre program a vedu. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 44-45, s. 1. ISSN 0862-8823.

2017

Mgr. Margaréta Vyšná

Prednášková činnosť

 1. 5. Nitra. Konferencia SNV – Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Prednáška: Problematika terminológie vo vzťahu k slovenskému juhu.

Publikačná činnosť

Odborné články

Jazykový labyrint na slovenskom juhu. Prijatie vlastnej terminológie je prvým krokom k vlastnej koncepcie. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 37, s. 5. ISSN: 0862-8823.

Publicistika

Ján Esterházi bol agentom Budapešti. In: Právo národa, 2017, č. 7-8, s. 9. ISSN: 1336-6823.

Kultúrna autonómia sa volá fond. In: Právo národa, 2017, č. 5, s. 10. ISSN: 1336-6823.

Ekonomicko-mocenské snahy o slovenský juh. In: Právo národa, 2017, č. 4, s. 10. ISSN: 1336-6823.

Matica odsudzuje extrémizmus i šovinizmus. Rozmáha sa oslavovanie horthyovských exponentov a agentov Budapešti. In: Slovenské národné noviny, 2017, roč. 32, č. 26, s. 5. ISSN: 0862-8823.

Nevyžiadaná susedská ekonomická pomoc. Ekonomicko-mocenské snahy o slovenský juh ustavične pribúdajú. In: Slovenské národné noviny, 2017, roč. 32, č. 25, s. 1. ISSN: 0862-8823.

Suverenita s novou nebezpečnou trhlinou. Kultúrna autonómia má podobu nevinne pomenovaného zákona o fonde. In: Slovenské národné noviny, 2017, roč. 32, č. 24, s. 1. ISNN: 0862-8823.

Vyšná, M. – Smolec, M.: Za nepoužívanie maďarských názvov pokuty. „Nastolenie“ jazykového poriadku podľa menšinových predstáv. In: Slovenské národné noviny, 2017, roč. 32, č. 18, s. 1. ISSN: 0862-8823.

Železné putá mostov. Pseudonym I. H. In: Právo národa, 2017, č. 1s. 14. ISSN: 1336-6823.

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Odborné články:

Kresťanské Slovensko. Aké je Slovensko v súčasnosti, je kresťanské a je to preň nevyhnutnosť? In: VIA MAGNA. Nová vízia pre Slovensko. Martin : Matica slovenská 2017. s. 108-111. ISBN 978-80-8128-193-8.

 Publicistika:

Bez národne uvedomelej mládeže niet budúcnosti! Podpredseda Matice slovenskej a bývalý predseda Mladej Matice Marián Gešper.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 2, s. 6. ISSN 0862-8823.

Vzor krajanskej politiky je neďaleko. Slovák zo Srbska Jaroslav Pintír o menšinovej i matičnej problematike.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 3, s. 4. ISSN 0862-8823.

Matičiarkou do posledného dychu.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 5, s. 12. ISSN 0862-8823.

O povznesení materčiny a matičnom dianí. Správna rada Inštitútu vzdelávania a komisie výboru MS rokovali v Nitre.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 7, s. 12. ISSN 0862-8823.

Do leta sa Štúra v meste na Dunaji azda dočkáme. Matičný predseda v Štúrove na zmiešanom juhu Jaroslav JANOK o vlasteneckých aktivitách. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 9, s. 4. ISSN 0862-8823.

Rokovali matičiari z Turca. Informácie k blížiacemu sa valnému zhromaždeniu Matice zaujali. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 11, s. 11. ISSN 0862-8823.

Významná osobnosť nielen Slovenska. In: LISTY, dvouměsíčník pro kulturu a dialog, roč. 46, 2017, č. 1, s. 48-49. ISSN 1210-1222.

ĽÚTORIADKY (Za Genovévou Grácovou). In: SLOVENSKÉ POHĽADY na literatúru, umenie a vedu, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 140. ISSN 1335-7786.

Matičný veniec Štefánikovi. In: http://matica.sk/maticny-veniec-stefanikovi/ (9. 5. 2017).

Rokovali matičiari z Turca. Informácie k blížiacemu sa valnému zhromaždeniu Matice zaujali. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 11, s. 11. ISSN 0862-8823.

Kritický status štátotvorného národa. Konferencia o položení Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach v SR. (uvedené pod pseudonymom Štefan Bohdanovič) In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 22, s. 1. ISSN 0862-8823.

Obnovili hudobný odbor. (uvedené pod skratkou vk) In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 22, s. 11. ISSN 0862-8823.

Učitelia siahajú po cudzích prameňoch. Aj v národnostných školách treba dejepis učiť po slovensky. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 25, s. 8. ISSN 0862-8823.

Matičná vatra pri Kremnických Baniach. Oslavy štvrťstoročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 30, s. 1. ISSN 0862-8823.

Kroky na povznesenie matičnej činnosti. Zasadala Krajská rada Matice slovenskej Žilinského kraja. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 30, s. 12. ISSN 0862-8823.

Stretnutie rodín osviežila pena i guľáš. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 26/57, 2017, č. 33, s. 22. ISSN 0139-6374.

Utužovali spolupatričnosť a rodinné vzťahy. Vydarený matičný Deň detí a rodiny v Turčianskom Jasene. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 34, s. 11. ISSN 0862-8823.

Matičná vlastivedná exkurzia v Necpaloch. Za národným, kultúrnym a historickým poznaním rodného kraja. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 35, s. 12. ISSN 0862-8823.

Valné zhromaždenie Vlastivedného odboru MS. Zamerajú sa na kronikárstvo, ale aj na národnostnú problematiku. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 36, s. 11. ISSN 0862-8823.

Jubilejný dvadsiaty piaty národný výstup. Na Pustý hrad nad Zvolenom prišli matičiari z celej našej vlasti. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 37, s. 12. ISSN 0862-8823.

 Prednášková činnosť:

 1. mája 2017. Nitra. Konferencia: Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Prejavy národnej a kultúrnej identity. Prednáška: Problematika jazykovej legislatívy.

 Lektorská činnosť:

Sprevádzanie exkurzií a výklad k histórii a súčasnosti Matice slovenskej, jej poslaniu, úlohám a činnosti: 31. 3. 2017, 3. 4. 2017, 11. 5. 2017, 6. 6. 2017, 16. 6. 2017,

2016

Mgr. Margaréta Vyšná

Prednášková činnosť:

 1. 10. 2016. Rimavská Sobota. Konferencia SNV. Prednáška: Podpora rozvoja vlastenectva a národnej identity.
 2. 4. 2016. Trnava. Krajský snem Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja. Prednáška: Aktuálna situácia na slovenskom juhu a výsledky odborných prác SNV.

 Publikačná činnosť

Knižné publikácie:

Tajomstvá dolniackych ekopokladov. (Recenzia) In: Dolniacke ekopoklady. Gbelce: Jozef Medveď. 2016. ISBN 978-80-972404-0-0.

Štúdie:

Podpora rozvoja vlastenectva a národnej identity. In: Slováci na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky – kultúrne procesy na juhu. Martin: Matica slovenská 2016. ISBN 978-80-8128-178-5.

Odborné články:

Most alebo Most – Híd? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 7, s.5. ISSN 0862-8823.

Štát si predsavzal zachovať málotriedky. Ochrana národnostných menšín sa vzťahuje na všetky minority Slovenska. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 20, s. 7. ISSN 0862-8823.

Nevinná novela školského zákona. Menšinové málotriedky poslanci vyňali z povinných kvót. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č.       s. 2. ISSN 0862-8823.

Nevinná novela školského zákona. In. Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 35, s. 6. ISSN 0862-8823.

 Publicistika:

Komisie výboru MS určili svoju pôsobnosť. Slovenské národné noviny. Dostupné z WWW: http://matica.sk/news/2016/02/komisie-vyboru-ms-urcili-svoju-posobnost/.

Ako sa volilo na slovenskom juhu. In: Právo národa, 2016, č. 3, s. 3. ISSN 1336-6823.

K programovým otázkam Matice. Komisie výboru MS rokovali v Banskej Bystrici. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 12 – 13. s. 19. ISSN 0862-8823.

Pozícia štátneho jazyka je neradostná. Vláda schválila tretiu správu o stave používania štátneho jazyka. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č.16, s. 4. ISSN 0862-8823.

Dolniaky – návrat k tradičným názvom. In: Právo národa, 2016, č. 5, s. 3. ISSN 1336-6823.

Národnostné menšiny – riziko bezpečnosti a mieru? In: Právo národa, 2016, č. 6, s. 5. ISSN 1336-6823.

Ján Podolák: Chcel som pozdvihnúť kultúrnosť Slovákov. K jubileu vedca, vlastenca a matičiara. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 24 , s. 11. ISSN 0862-8823.

Provokačný plán pamätníka na Gemeri. In: Právo národa, 2016, č. 7-8, s. 3.

Ten život ľudský – úsmev maličký… In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 37, s.         ISSN 0862-8823.

Tušenie domova. In: Právo národa, 2016, č. 10, s. 14.

Národná identita v ofsajde. In: Právo národa, 2016, č. 11, s. 10.

Iredentistické provokácie v Gemeri. V Rimavskej Sobote plánujú odhaliť busty separatistom. (spoluautor Maroš Smolec) In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 2, s. 1. ISSN 0862 – 8823.

 Referencie:

Aj slovenský juh je našou vlasťou. Matica chce, aby Slovensko bolo Slovákom ozajstnou domovinou. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 1, s. 4. ISSN 0862-8823.

Tri otázky pre: Margaréta Vyšnú zo Strediska národnostných vzťahov. Zo zlého sa poučiť a z dobrého inšpirovať. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 20, s. 1. ISSN 0862-8823.

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Štúdie:

Konfesijno-právne vzťahy v národnostnom kontexte od vzniku Uhorska po bitku pri Moháči. In: Európska spoločnosť a jej kultúra. Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2016. s. 193-209. ISBN 978-83-87897-16-1.

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu v kontexte konfesijného práva. In: Problematika principu utilitarismu ve veřejné správě. Hodonín: Ústav práva a soudního inženýrství 2016. s. 39-57. ISBN 978-80-906144-1-3.

Konkordátna úprava v Slovenskej republike ako súčasť právnych noriem vo verejnej správe. In: Racionalizácia verejnej správy. Bratislava : Akadémia Policajného zboru 2016. s. 147-162. ISBN 978-80-8054-670-0.

Cirkvi a náboženské spoločnosti z jazykového hľadiska. In: Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – kultúrne procesy na juhu. Martin : Matica slovenská 2016. s. 70-84. ISBN 978-80-8128-178-5.

Odborné články:

Ján Podolák ako matičiar. In: Genius loci Jána Podoláka (laudačná publikácia k profesorovej 90-tke). Trnava : DAJAMA – Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity Cyrila a Metoda 2016. s. 48-50. ISBN 978-80-971647-6-8.

61 krokov k slovenskej identite – Zvrchované Slovensko ako odkaz pre dnešnú generáciu a Slovenskú republiku. In: Identita a zvrchovanosť Slovenskej republiky. Martin : Matica slovenská 2016. s. 49-51. ISBN 978-80-8128-172-3.

Publicistika:

Aj slovenský juh je našou vlasťou. Matica chce, aby Slovensko bolo Slovákom ozajstnou domovinou.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 1, s. 4. ISSN 0862-8823.

O slovenskom juhu a právach Slovákov v ňom. Rokovala komisia pre národnostné vzťahy Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 3, s. 11. ISSN 0862-8823.

Umenie v srdci Anne Dubovcovej. Medzi nebom a zemou sú tvary a farby života. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 4, s. 12. ISSN 0862-8823.

Tvary a farby života ozvláštnila poetka a jej nová zbierka básní. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 25/56, 2016, č. 4, s. 16. ISSN 0139-6374.

Pocta jubilantke. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 25/56, 2016, č. 9, s. 16. ISSN 0139-6374.

Matičný spravodaj. Pocta jubilantke. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 11, s. 11. ISSN 0862-8823. (ref. Turčianske noviny; 9/2016; 08/03/2016; s.: 16)

Pred krajskými matičnými snemami. 3 otázky pre: PhDr. Martina Fejka, riaditeľa Členského ústredia Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 16, s. 1. ISSN 0862-8823.

Teoretik namiesto Róma s praxou. Nový rómsky splnomocnenec vlády – príslušník majority? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 17, s. 5. ISSN 0862-8823.

O neobyčajnosti obyčajného odboru. O matičnej práci s predsedníčkou MO MS v Rybníku D. Trňanovou In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 19, s. 6. ISSN 0862-8823.

Zo zlého sa poučiť a z dobrého inšpirovať. 3 otázky pre: Margarétu VYŠNÚ zo Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 20, s. 1. ISSN 0862-8823.

Rokovala komisia pre národnostné vzťahy. O posilňovaní práv slovenského národa a národnostných menšín. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 21, s. 11. ISSN 0862-8823.

Geniu loci Jána Podoláka. Matiční predstavitelia a bádatelia výraznej vedeckej osobnosti. (uvedené pod pseudonymom Milan Očenáš) In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 23, s. 9. ISSN 0862-8823.

Daj, Boh, šťastia tejto škole. Prvé slovenské literárne gymnázium – progresívna vzdelávacia inštitúcia. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 26, s. 6. ISSN 0862-8823.

Po rokoch vystúpil na verejnosti V. Mečiar. Kongres slovenskej inteligencie v Ľubochni prijal podnetné memorandum. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 27, s. 1. ISSN 0862-8823.

Orientácia na mladú generáciu je kľúčová. 3 otázky pre: Jána SEMANA, mladého funkcionára Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 30, s. 1. ISSN 0862-8823.

V Turčianskom Jasene oslávili deti a rodinu. In: MARTINSKO TURČIANSKOTEPLICKO, roč. 20, 2016, č. 30, s. 9.

Matičná oslava tradičnej rodiny. Rodáci Jána Jesenia v Turčianskom Jasene oslávili deti a rodinu. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 31, s. 11. ISSN 0862-8823.

Deň detí aj v bohatej pene. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 25/56, 2016, č. 32, s. 24. ISSN 0139-6374.

Nad všetkým láska bdie… In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 42, s. 9. ISSN 0862-8823.

Slováci a Rusíni príkladne spolupracujú. Národnostná problematika sa netýka len oblastí na južnom Slovensku. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 35, s. 4. ISSN 0862-8823.

Recenzia (DUBOVCOVÁ, Anna – PELIKÁN, Štefan: Nad všetkým láska bdie…). In: Kultúra 14/2016, s. 9. ISSN 1335-3470.

Inšpirujúci odkaz rusínskeho Štúra. Vzdelanec Adolf Ivanovič Dobriansky a súčasná Matica slovenská. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 46, s. 10. ISSN 0862-8823.

Nové vetry v Žilinskom kraji, Turci a Liptove. Hodnotili činnosť, koordináciu podujatí a predostierali nové podnety. (uvedené pod pseudonymom Martin Levický) In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 48, s. 11. ISSN 0862-8823.

Navrhujú zvolať okrúhle stoly. Komisia výboru MS pre národnostné vzťahy o vzdelávaní a štátnom jazyku. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 49, s. 12. ISSN 0862-8823.

Rúbu z nášho lesa. Rozpomienka na prof. Imricha Sedláka. In: Kultúra, roč. 19, 2016, č. 17, s. 12. ISSN 1335-3470.

Odišiel profesor Imrich Sedlák. In: SLAVICA SLOVACA, roč. 51, 2016, č. 2, s. 184-185. ISSN 0037-6787.

Prednášková činnosť:

 1. januára 2016. Sládkovičovo. Medzinárodná vedecká konferencia: Európska spoločnosť a jej kultúra. Prednáška: Konfesijno-právne vzťahy v národnostnom kontexte od vzniku Uhorska po bitku pri Moháči.
 2. – 5. februára 2016. Piešťany. Racionalizácia verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia: Prednáška: Konkordátna úprava v Slovenskej republike ako súčasť právnych noriem vo verejnej správe.
 3. februára 2016. Hodonín. Medzinárodný vedecký seminár: Problematika principu utilitarismu ve veřejné správě. Prednáška: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu v kontexte konfesijného práva.
 4. – 30. júna 2016. Ľubochňa. Kongres slovenskej inteligencie: Nová vízia pre Slovensko. Prednáška: Kresťanské Slovensko. Aké je Slovensko v súčasnosti, je kresťanské a je to pre neho nevyhnutnosť?
 5. septembra 2016. Humenné. A. I. Dobriansky a jeho odkaz pre súčasnosť. Vedecká konferencia. Prednáška: Adolf Ivanovič Dobriansky a národnostná problematika Matice slovenskej v súčasnosti.
 6. októbra 2016. Rimavská Sobota. Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – kultúrne procesy na juhu. Vedecká konferencia. Prednáška: Cirkvi a náboženské spoločnosti z hľadiska používania jazyka.

 Lektorská činnosť:

Sprevádzanie exkurzií a výklad k histórii a súčasnosti Matice slovenskej, jej poslaniu, úlohám a činnosti: 6. 4. 2016, 15. 4. 2016, 25. 5. 2016, 31. 5. 2016, 27. 6. 2016

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (zborníky):

Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – kultúrne procesy na juhu. Martin : Matica slovenská 2016. 116 s. ISBN 978-80-8128-156-3.

 Referencie:

LEVICKÝ, Martin: Ľubochňa bola tvorivým fórom slovenskej inteligencie. Hovorca KSI Viliam KOMORA o novej etape združenia a Svätopeterskom memorande. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2015, č. 28-29, s. 4. ISSN 0862-8823.

 

 2015

 Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

 Prednášková činnosť

(dátum, miesto, podujatie, hlavný organizátor, názov prednášky)

15.01.2015 – Vrútky – aktív pre funkcionárov Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Vrútky – Štúrovské hnutie a Turiec

28.04.2015 – Bratislava – kolokvium k národným a kresťanským tradíciám, Národný osvetový ústav – Ľudovít Štúr a osveta

27.05.2015 – Bratislava – vedecká konferencia Rok 1945 – prielomový rok európskych a slovenských dejín, Matica slovenská – Slovenská kultúra v roku 1945

02.06.2015 – Martin – akadémia Po štúrovských stopách v Turci v rámci Slovesnej jari, Matica slovenská – Ľudovít Štúr a štúrovci v Turci

10.06.2015 – Dolný Kubín – akadémia Po štúrovských stopách na Orave, Oravské kultúrne stredisko – Orava, Štúr a štúrovské hnutie

04.07.2015 – Vyšnokubínske skalky – akadémia Po štúrovských stopách na Orave, Matica slovenská – Orava a Liptov a štúrovské hnutie

08.08.2015 – Nedožery-Brezany – odborný seminár o Vavrincovi Benediktovi Nedožerskom, Matica slovenská – Význam jazyka pre autentické poňatie národa

24.09.2015 – Levoča – prezentácia historického románu M. Tkáča Francisci, Matica slovenská – Štúrovci v Levoči

29.09.2015 – Lučenec – národnostná konferencia, Matica slovenská – Ľudovít Štúr a maďarizácia

01.10.2015 – Trnava – vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, Úrad Trnavského samosprávneho kraja – Ľudovít Štúr a Trnava

28.10.2015 – Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa – Ľudovít Štúr – milovník národa slovenského

10.11.2015 – Trstená – odborný seminár k 100. výročiu úmrtia Š. Furdeka, Oravské kultúrne stredisko – Štefan Furdek v kontexte oravských kňazov v Amerike

11.11.2015 – Čadca – akadémia k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, Kysucké kultúrne stredisko – Osobnosť Ľudovíta Štúra

25.11.2015 – Bratislava – odborný seminár k 100. výročiu úmrtia Š. Furdeka, Oravské kultúrne stredisko, Spolok Oravcov v Bratislave – Štefan Furdek v kontexte oravských kňazov v Amerike

 Publikačná činnosť

Knižné publikácie

Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská 2015. 149 s. + 12 s. obrazová príloha. ISBN 978-80-8128-128-0 (zodpovedný redaktor, spoluautor).

Rodom a srdcom z Oravy 2. Oravci v slovenskej kultúre, literatúre a vede (zost. Adam Záň) /spoluautor, príspevky Štefan Furdek v kontexte oravských kňazov v Amerike, s. 43-47; Gessayovci v slovenskej kultúre, Ignác Gessay, Elena Brestenská-Gessayová, Vladimír Gessay, s. 53-55; Životný príbeh Antona Habovštiaka, s. 56-58; Martin Hamuljak a Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, s. 64-65; Bernolákovský dejateľ, kanonik Jozef Klinovský, s. 85-87; Orava, Štúr a štúrovské hnutie, s. 103-105; Osobnosti Žaškova, s. 107-108; Andrej Pavčo – budil Slovákov v Amerike, 110-112). Dolný Kubín: Oravské kultúrne stredisko december 2015. 131 s. ISBN 978-80-89744-06-6.

Štúdie, eseje

Slovenskí tolstojovci počas Prvej svetovej vojny 1914-1918. In: Zborník téz a vystúpení z Medzinárodnej konferencie „K 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914-1918“. Bratislava: OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva 2014 (2015), s. 107-112.

Kalendárium života a diela Mariána Tkáča. In: Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská 2015, s. 13-27. ISBN 978-80-8128-128-0.

Cesta F. V. Sasinka do Ríma roku 1881 a jej význam pre Slovanov a Slovákov vo svetle dobovej slovenskej periodickej tlače. In: Čo písal o našich dejinách Sasinek (zost. Peter Mulík). Martin: Matica slovenská 2015, s.141-146. ISBN 978-80-8128-141-9.

Ľudovít Štúr a osveta In: Rok Ľudovíta Štúra a osveta (zborník z kolokvia…, zost. Miroslav Holečko). Bratislava: Národné osvetové centrum 2015, s. 67-75. ISBN 978-80-7121-349-9.

Ľudovít Štúr a Trnava: 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho velikána pre dnešok (zborník, editor Tibor Mikuš). Trnava: Úrad Trnavského samosprávneho kraja 2015, s. 101-109. ISBN 978-80-89759-17-0.

Štúr a maďarizácia, Štúrovci a Fiľakovo. In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie – zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2016, s. 12-(22). ISBN 978-80-8128-156-3.

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej – platforma, všeobecná analýza, činnosť 2013-2014 a vízia 2015-2017 (s Viliamom Komorom a Margarétou Vyšnou). In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie – zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2016, s. 125-(141). ISBN 978-80-8128-156-3.

Odborné články, seriály

Práca ako súčasť bytia. Životný príbeh Antona Habovštiaka. In: Knižnica, roč. 15, 2014 (2015), č. 4, s. 87-88. ISSN 1336-0965.

Žiadosti, petície, rekurzy i modlitby… za noviny. Štúrove Slovenskje národňje novini 1845-1848 – kapitoly z histórie (I.-VI.). In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 17-22, s. 8. ISSN 0862-8023.

Kontakt s Turčanmi Štúra najskôr nenadchol. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 1. In: My Turčianske noviny, roč. 24/55, 25.8.-31.8.2015, č. 33, s. 14. 17. Hviezdnu trojicu skvelo dopĺňali aj skvelí Turčania. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 2. Tamže, 2.9.-7.9..2015, č. 34, s. 14. Už len chvíľa – a Turiec sa stane mekkou národa. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 3. Tamže, 8.9.-15.9..2015, č. 35, s. 14; L. Kossuth vysal zatykač aj na vlastného strýka. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 4. Tamže, 16.9.-21.9.2015, č. 36, s. 20. Štúrovskí dejatelia sa aj v Turci dočkali sklamania. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 5. Tamže, 22.9.-28.9.2015, č. 37, s. 26. Pre opätovný návrat si štúrovci zvolili Turiec. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 6. Tamže, 29.9.-5.10.2015, č. 38, s. 26.

Populárno-náučné články

Orol tatranský – pozadie vzniku. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 30, príloha Orol tatranský 6/7 2015, s. 18-19. ISSN 0862-8023. Tože. Slovensko, 37, jeseň 2015, s. 8-10. ISSN 0231-7303.

Nepísal len komédie. 225 rokov od narodenia a 145 rokov od smrti Jána Chalupku. In: Národný kalendár 2016. Martin: Matica slovenská 2015, s. 80-82. ISBN 978-80-8128-145-7; Rusofil ostane rusofilom. 150 rokov od narodenia Dušana Makovického a 95 rokov od jeho tragického skonu. Tamže, s. 92-94; Hlovík nebol vymyslenou postavou. Pred 140 rokmi zomrel Jonáš Záborský. Tamže, s. 126-127; Sláva napriek rodinnému bankrotu. Pred 150 rokmi sa narodil spisovateľ a lekár Ladislav Nádaši-Jégé. Tamže, s. 131-135; Záhadný Janko Kráľ. Aj 140 rokov po smrti. Tamže, s. 139-140.

Rozšírili miestopis slávnej rodiny. Karolína Štúrová, jediná sestra Ľudovíta Štúra, je pochovaná v Lučenci. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 42, s. 7. ISSN 0862-8023.

 Publicistika (doslovy, jubilejné články, glosy, poznámky, recenzie, rozhovory, správy, úvodníky)

 S Maticou vrastenou v srdci. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 1, s. 10. ISSN 0862-8023.

Marián Tkáč. Zemplínske nebo (trilógia)… In: Slovenské pohľady, roč. 4+131, 2015, č. 3, s. 26-128. ISSN 1335-7786.

Tomáš Winkler (75-ročný). In: Knižnica, roč. 16, 2015, č. 1, s. 81-83. ISSN 1335-7026 (1336-0965 online vydanie).

Pár slov na úvod. In: Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská 2015, s. 5-6. ISBN 978-80-8128-128-0.

Na margo. In: Ťažandlák, Vendelín: S Loďami Životom. Dolný Kubín – Námestovo 2015, s. 331-333. ISBN: 978-80-89602-24-7.

Tiene horúceho leta. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 36, s. 6. ISSN 0862-8023.

Stolový kalendár o milovníkovi života Štúrovi. Spoločnosť si podmaňoval vzhľadom, intelektom, hrou na gitare a spevom. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 38-39, s. 19. ISSN 0862-8023.

Peter Huba. Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian. In: Slovenské pohľady, IV.+131, 2015, č. 10, s. 133-136. ISSN 1335-7786.

Aký bol Štúr, v akej rodine žil, a čo jeho lásky? O tom v kalendári. . In: My Turčianske noviny, roč. 24/55, 10.11.-16.11.2015.2015, č. 44, s. 13.

Moderný patriotizmus – vec všetkých. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 50, s. 4. ISSN 0862-8023.

Recenzentská a posudzovateľská činnosť

Slováci v zahraničí (zost. Daniel Zemančík a Zuzana Pavelcová), roč. 31. Martin: Matica slovenská 2014 (2015), 292 s. ISBN 978-80-8158-091-7 (posudzovateľ, s Petrom Mulíkom)

– vedecký zborník

Ťažandlák, Vendelín: S Loďami Životom. Dolný Kubín – Námestovo 2015, 340 s.(s Jánom Dudášom). ISBN: 978-80-89602-24-7.

– autobiografia

Grupač, Marián: Podoby súčasnej slovenskej poézie (1989-2012) a formy jej propagácie (kandidátska dizertačná práca, školiteľ, KM a KD FHV ŽU 2015, 129 s. + prílohy)

– kandidátska dizertačná práca

Tatár, Jozef: Umelecký profil Štefana Krčméryho. Banská Bystrica: Belianum 2015, 105 s. (s Augustínom Maťovčíkom). ISBN 978-80-557-0949-9.

– vedecká monografia

Balážová, Gabriela: Rodina ako sociálny fenomén súčasného sveta v literatúre a v prostriedkoch masovej komunikácie (rigorózna práca, oponent, KM a KD FHV ŽU 2015, 223 s. s prílohami)

Činčurák, Samuel: Vojna – malé poznámky zo života na bojisku (1914-1918)/editori: Mišo Šesták. Pavol Mičianik, Július Lomenčík/ (knižný grantový projekt 107 s.).

Umelecká činnosť

Ľudovít Štúr – milovník života slovenského. Kalendár 2016. Martin: Matica slovenská 2015, nestr. ISBN 978-80-8128-148-8.

– stolový kalendár

V zrkadlení dejín. Historická téma v poézii štúrovcov. Bratislava , RTVS, Rádio Devín.  Cyklus Najkrajšie štúrovské…, 3. časť, premiéra 20.8.2015, 11,00-12,00 hod. (réžia Ján Medveď, zodpovední redaktori Egon Tomajko a Ľubo Šamo).

– rozhlasové pásmo

Ľudovít Štúr – milovník života slovenského. Divadlo Jána Palárika v Trnave, premiéra 2.10.2015, 10,00 hod. (réžia Ladislav Kočan), reprízy október, november, december 2015.

– scénické pásmo

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Prednášková činnosť

 1. 09.2015. Lučenec. Matičná vedecká konferencia: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť. Prednáška: Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike.
 2. 10. 2015. Bratislava. Matičná konferencia: Odkaz Slovenských národných novín Ľ. Štúra a vplyv globalizačných médií na slovenskú spoločnosť. Diskusný príspevok: Anton Prídavok v kontexte národných a národnostných vzťahov.
 3. 10. 2015. Nitrianske Rudno. Seminár Ľudovít Štúr a štúrovská generácia v kontexte historického vývoja slovenského národa (Národný zraz Mladej Matice). Prednáška: História a súčasnosť mladomatičného hnutia.
 4. 10.2015. Martin. Štúrfest – Gymnázium Jozefa Lettricha. Prednáška: Ľudovít Štúr v historickom a súčasnom kontexte slovenskej a matičnej žurnalistiky.

27.11. 2015. Sečovce. Ruže mojej duše – vyhodnotenie výsledkov literárnej súťaže. Prednáška: Súčasná činnosť Matice slovenskej a jej médiá v kontexte odkazu Ľudovíta Štúra.

Publikačná činnosť

Štúdie

Rakúska monarchia z hľadiska vzťahu Cirkvi a štátu a etnických súvislostí. In: Právní, sociální a ekonomické aspekty společenských vztahů II. Hodonín: Ústav práva a soudního inženýrství 2015. s. 62-75. ISBN 978-80-905646-4-0.

Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike. In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť. Martin : Matica slovenská 2015. s. 79-101. ISBN 978-80-8128-124-2.

Zostavovateľské a redakčné práce

Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie). Martin: Matica slovenská 2016, s. … ISBN 978-80-8128-156-3.

 Odborné články

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej – platforma, všeobecná analýza, činnosť 2013-2014 a vízia 2015-2017 (s P. Pareničkom a M. Vyšnou). In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie – zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2016, s. 125-(141). ISBN 978-80-8128-156-3.

 Publicistika

Porušujú zákon o štátnom jazyku. Na ministerstve potvrdili oprávnenosť matičných podaní.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 1, s. 2. ISSN 0862-8823.

Zabudli na spoluprácu s ustanovizňou. Predstavili Jaroslava Vodrážku, ale bez Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 1, s. 11. ISSN 0862-8823.

Tradičný slovenský Mikuláš v Podgorici. Noša aktivít spolku Čiernohorsko-slovenské priateľstvo. (omylom je uvedený autor Michal Spevák) In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 4, s. 12. ISSN 0862-8823.

Národná ustanovizeň vyzýva na účasť v ľudovom hlasovaní. Matica má v ochrane rodiny jasno. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 5, s. 2. ISSN 0862-8823.

Približovali korene a ukazovali cesty. In: Slovensko, roč. 36, 2015, č. 1 (jar), s. 17. ISSN 0231-7303.

Zármutok v Matici. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 8, s. 12. ISSN 0862-8823.

Etnológ a muzeológ Igor Krištek odišiel do večnosti. In: Kultúra, roč. 18, 2015, č. 6, s. 9. ISSN 1335-3470.

Recenzia filmu Slováci a spolužitie. In: Kultúra, roč. 18, 2015, č. 7, s. 9. ISSN 1335-3470.

PhDr. Igor Krištek, CSc. vo večnosti. In: Literárny týždenník, roč. 28, 2015, č. 7 – 8, s. 14. ISSN0862-5999.

Mladí ľudia chcú modernú ustanovizeň. Viliam Komora o formovaní mládežníckeho odboru MS a Mladej Matice. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 15, s. 11. ISSN 0862-8823.

Deň detí v Turčianskom Jasene. In: MARTINSKO TURČIANSKOTEPLICKO, roč. 19, 2015, č. 24, s. 10.

Lákadlom bol aj detský „skákací hrad“. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 24, 2015, č. 24, s. 14. ISSN 0139-6374.

3 otázky pre: Ing. Mariána TKÁČA, PhD., úradujúceho predsedu Matice slovenskej. Matica slovenská spolupracuje s Rusínmi. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 25, s. 1. ISSN 0862-8823.

Otvorili sezónu v Santovke. Zariadenia Matice slovenskej otvárajú náruč na rekreáciu a relax. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 27, s. 11. ISSN 0862-8823.

Upevňujú a rozvíjajú dlhoročné tradície. Matica si ctí spoluprácu a vzájomnú podporu s Rusínmi. (uvedené pod pseudonymom Michal Sitnik) In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 27, s. 12. ISSN 0862-8823.

Langsfeld pred národom neprepadol. Pietna spomienka na štúrovského martýra v Kremnici. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 28-29, s. 19. ISSN 0862-8823.

3 otázky pre: Mareka Hanusku, tajomníka a člena predsedníctva Matice slovenskej. Matica slovenská a cirkev musia spolupracovať. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 31, s. 1. ISSN 0862-8823.

Vlastiveda na vyššej odbornej úrovni. Vznikol nový vedecký odbor Matice slovenskej. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 31, s. 12. ISSN 0862-8823.

Z vlastivedného je vedecký. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 24, 2015, č. 32, s. 13. ISSN 0139-6374.

Z vlastivedného bude teraz vedecký. In: TURČIANSKE ECHO, roč. 6, 2015, č. 16, s. 7. ISSN 1338-5852.

Vydarený deň detí v Turci. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 35, s. 12. ISSN 0862-8823.

Matica ocenila aj turčianske osobnosti. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 24, 2015, č. 35, s. 15. ISSN 0139-6374.

„Svojej“ výstavy sa už nedožil. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 24, 2015, č. 37, s. 10. ISSN 0139-6374.

Vedecká konferencia Matice slovenskej. Národné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 41, s. 2. ISSN 0862-8823.

Turčianske pozitíva. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 48, s. 11. ISSN 0862-8823.

3 otázky pre: Pavla Mihála, riaditeľa Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 49, s. 1. ISSN 0862-8823.

Rokovala národnostná komisia Matice. O incidente v Štúrove, o Štúrovom moste aj o nových pamätných dňoch. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 49, s. 11. ISSN 0862-8823.

Moderný patriotizmus – vec všetkých. Riaditeľ Strediska národnostných vzťahov o zákonnej náplni pracoviska. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 50, s. 4. ISSN 0862-8823.

 Referencie

KALISKÝ – HRONSKÝ, Roman: 3 otázky pre: Viliama Komoru, odborníka Strediska národnostných vzťahov MS. Maďarskí politici vytiahli predvolebné túzy. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 31, s. 1. ISSN 0862-8823.

 Mgr. Margaréta Vyšná

 Prednášková činnosť

29.09.2015 – Lučenec – konferencia Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť, Matica slovenská,  Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií.

Analýzy, štúdie, prieskumy

Prieskum kompetencií a miera participácie majoritného obyvateľstva štátu a jeho kultúrnych potrieb v oblasti riadenia verejných záležitostí na národnostne zmiešanom území juhu Slovenskej republiky – dotazníková sonda.

Účasť Slovákov na správe verejných vecí prostredníctvom volených zástupcov – Miestne územné samosprávy – Národnostne zmiešané územie SR – analýza – neukončené.

Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií. In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie – zost. V. Komora). Martin: Matica slovenská 2016. ISBN 978-80-8128-156-3.

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej – platforma, všeobecná analýza, činnosť 2013-2014 a vízia 2015-2017 (spoluautorka). In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie – zost. V. Komora). Martin: Matica slovenská 2016. ISBN 978-80-8128-156-3.

Publikačná činnosť

Knižné publikácie

Prospešné spolužitie obrazu a slova. (Recenzia básnickej zbierky) Jozef Medveď. Ondrej Berta a my. Nové Zámky:  AZ print spol. s.r.o.  2015, ISBN 978-80-88729-36-5.

O básnickej tvorbe Jozefa Medveďa. (Recenzia básnickej zbierky) Jozef Medveď. Hriňovské impresie. Hriňová: MsKS Hriňová, 2015, ISBN 978-80-972098-5-8.

Odborné články

Princípy správania sa subkultúr. Menšinové spoločenstvá nachádzajú na Slovensku porozumenie. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 18, s. 7. ISSN 0862-8023.

Publicistika (doslovy, jubilejné články, glosy, poznámky, recenzie, rozhovory, správy, úvodníky)

Nediskutujme o autonómii, presaďme si vlastné témy. Iredentistické provokácie neustávajú. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 2, s. 7. ISSN 0862-8823

V Štúrove odstránili jedinú „slovenskú“ tabuľu. Na slovenskom juhu je niekedy už ťažké rozlíšiť štátny a menšinový jazyk. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 15, s. 1. ISSN 0862-8023.

Slávnosti v Štúrove a Kameníne. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 20, s, 11. ISSN 0862-

8023.

Prospešné spolužitie obrazu a slova. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 21, ISSN 0862-8023.

Žil a tvoril v Štúrove skromne a utiahnuto. Pre tvorbu Jozefa Ostrovského nebolo v minulom režime pochopenia. roč. 30, 2015, č. 30, s. 9. ISSN 0862-8823.

Poškodené matičné tabule v Štúrove. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 42, s. 12, ISSN 0862-8023.

Nešírme propagandu o autonómii. In: Právo národa, 2015, č. 1, s. 3, ISSN 1336-6823.

V kinách ubúdajú filmy v slovenčine. In: Právo národa, 2015, č. 3, s. 3, ISSN 1336-6823.

Spoločné črty menšín. In Právo národa, 2015, č. 3, s. 8. ISSN 1336-6823.

(Za)predané májové oslavy. In: Právo národa, 2015, č. 4. s.3. ISSN 1336-6823.

Štúrov rok „po našom“. In: Právo národa, 2015, č. 5. s. 3.  ISSN 1336-6823.

Prvá matičná tabuľa v Štúrove. In: Právo národa, 2015,č. 7-8, s. 3. ISSN 1336-6823.

Vyvrcholili oslavy Ľ. Štúra. In: Právo národa, 2015, č. 10, s. 3. ISSN 1336-6823.

Na kus reči do Maďarska. In: Právo národa, 2015, č. 12, s. 2. ISSN 1336-6823.

2014

 Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

 Prednášková činnosť

– 15. 01.2014 – Čadca, Kysucká knižnica – prednáška: Dejiny a prítomnosť Matice slovenskej

– 21. 03. 2014 – Spišská Nová Ves – akadémia a odborný seminár – prednáška: Malá vojna v súvekej slovenskej publicistike

– 14. – 16. 05. 2014 – Praha – medzinárodná vedecká konferencia – prednáška: Predstavitelia slovenskej kultúry židovského pôvodu počas druhej svetovej vojny

– 28.05. 2014 – Fiľakovo – okrúhly stôl MS, kolokvium – prednáška: Pokus o periodizáciu legálnej a ilegálnej maďarizácie v Uhorsku do roku 1918

– 30. 05. 2014 – Liptovský Mikuláš – odborný seminár k 170. výročiu založenia spolku Tatrín – prednáška: Osobnosti Tatrína

– 17. 06. 2014 – Tvrdošín – odborný seminár k 150. výročiu narodenia Ignáca Gessaya – prednáška: Gessayovci v slovenskej kultúre

– 06. 07. 2014 – Dolný Kubín – akadémia k 150. výročiu narodenia Andreja Hlinku – prednáška: Andrej Hlinka a jeho odkaz dnešku

– 24. 07. 2014 – Bratislava – medzinárodná vedecká konferencia k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny – prednáška: Slovenskí tolstojovci počas prvej svetovej vojny

– 15. – 17. 09. 2014 – Praha – medzinárodná vedecká konferencia – prednáška: O reprezentačnom biografickom lexikóne Slovenska a Podkarpatskej Rusi

– 07. 10. 2014 – Dolný Kubín, Oravská knižnica – odborný seminár k 90. výročiu narodenia Antona Habovštiaka – prednáška: Životný príbeh Antona Habovštiaka

– 09. 10. 2014 – Bratislava – akadémia a odborný seminár k 55. výročiu založenia Zahraničnej MS – prednáška: Osobnosti Zahraničnej MS

– 21. 10. 2014 – Dolný Kubín – odborný seminár k 70. výročiu vypuknutia SNP – prednáška: Význam a odkaz SNP pre dnešok

– 22. 10. 2014 – Bratislava – vedecká konferencia k 100. výročiu úmrtia Františka Víťazoslava Sasineka – prednáška: Cesta Františka Víťazoslava Sasineka do Ríma roku 1881

– 23. 10. 2014 – Banská Bystrica – vedecká konferencia k 70. výročiu vypuknutia SNP – prednáška: Národnie noviny v kontexte SNP

– 28. 11. 2014 – Turčianske Teplice- Turčiansky Michal – odborný seminár o Izidorovi Žiakovi Somolickom – prednáška: Izidor Žiak Somolický v slovenskom národnom hnutí

– 04. 12. 2014 – Senica – Literárna Senica Ladislava Novomeského, odborný seminár – prednáška: Ladislav Novomeský a Ivan Horváth počas SNP.

Publikačná činnosť

Knižné publikácie

Jubilejný rok Matice slovenskej 2013. Správa o činnosti. Martin: Matica slovenská 2014, 101 s. ISBN 978-80-8128-115- 0 (zostavovateľ, spoluautor).

Máťuš, Pavol: Krvavé sonety. Slovenská literatúra a prvá svetová vojny. Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice venovaný 100. výročiu prvej svetovej vojny. Martin: Slovenská národná knižnica 2014, nestr. ISBN 978-80-8149-042-2 (odborná spolupráca, s Jozefom Beňovským).

Štúdie, eseje

Životné osudy pedagóga, maliara a knihovníka Michala Dubaya (1910-1993). In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 3 (zborník, zost. Marcela Domenová). Prešov: Štátna vedecká knižnica 2013 (2014), s. 6-12. ISBN 978-80-89614-02-8.

Neznámy pomocník Štefana Moysesa. In: Slovenské pohľady, IV.+130, 2014, č. 1, s. 8-15. ISNN 1335-7786.

Matica 1944 – za a proti (Povstaniu). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 130, 2014, č. 12, s. 10-24. ISSN 1335-7786.

Pokus o periodizáciu legálnej a ilegálnej maďarizácie v Uhorsku do roku 1918. In: Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (zborník, zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2014, s. 51-(59). ISBN 978-80-8128-124-2).

Odborné články

Imrich Sedlák (s M. Bielikom). In: Osobnosti Filozofickej fakulty v Prešove (zost. Martin Ološtiak). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2013 (2014), s. 170-171. ISBN 978-80-555-0834.
Básnické dielo Sama Chalupku. In: Biografické štúdie 36. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013 (2014), s.  55-58. ISBN 978-80-8149-017-0.

Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. 190 rokov od narodenia. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 1, s. 66-68. ISSN 1335-7026 01.

By Ťa naveky potomkovia chválili… Juraj Košút bol pozoruhodná osobnosť slovenského národného hnutia. In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 29, s. 10. ISSN 0862-8823.

Od rozhlasu, cez frontové divadlo, povstalecké noviny až po ilegalitu. Slovenské národné povstanie – ľudia, roky, spomienky. In: My, Turčianske noviny (Nový Život Turca), 23/54, 2.9.-8.9.2014, č. 34, s. 16.

Osvetári v povstaní bojovali slovami aj zbraňami. In: Národná osveta, roč. 24, 2014, č. 3, s. 42-45. ISSN 1355-4515.

Revolúcia alebo trasovisko? (Matica, odboj a povstanie 1944). In: Slovensko, roč. 36, 2014, (č. 2-4), s. 17-19. ISSN 0231-7306.

Populárno-náučné články

Múdry Vavrinec (Benedikt z Nedožier). In: Národný kalendár 2015. Martin: Matica slovenská 2014, s. 65-67. ISBN 978-80-8128-108-2.

Štúrovský matuzalem. Ladislav Pauliny patril k priateľom Štúra i Hurbana. In: Národný kalendár 2015. Martin: Matica slovenská 2014, s. 121-123. ISBN 978-80-8128-108-2.

Akoby mal sedem životov. Štefan Furdek pevnejší od žuly. In: Národný kalendár 2015. Martin: Matica slovenská 2014, s. 138-139. ISBN 978-80-8128-108-2.

Testament Petra Tvrdého. In: Národný kalendár 2015. Martin: Matica slovenská 2014, s. 159-160. ISBN 978-80-8128-108-2.

Publicistika (ankety, jubilejné články, nekrológy, poznámky, rozhovory, správy)

Matica je nenahraditeľná ustanovizeň. Imrich Sedlák uprostred literárno-vedného, kultúrno-národného s matičného života. Zhováral sa Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č.2, s. 6. ISSN 0862-8823.

Spisovateľ odišiel, dielo ostáva. In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 4, s. 9. ISSN 0862-8823.

Vyčasilo sa, koniec nepohody nenastal. In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 4, s. 11. ISSN 0862-8823.

Matičiar z rodu najvernejších… Peter Vrlík… In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 7, s. 12. ISSN 0862-8823.

Pomôžu aj dve percentá pre Maticu! Hľadanie východísk z finančných problémov ustanovizne. In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 8, s. 11. ISSN 0862-8823.

Deň bez anjela (Zomrel Andrej Chudoba). In: Slovenské pohľady, IV.+130, 2014, č. 4, s. 145-147. ISNN 1335-7786.

Z tekovského do nebeského domova. Za Andrejom Chudobom. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 1, s. 95-96. ISSN 1335-7026 01.

Obdobie dejín, keď slovenskú mapu kreslili berlínske pastelky (anketa). In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 35, s. 6-7. ISSN 0862-8823.

MT 25-9-1949 – značka matičného manažéra (Marián Tkáč jubiluje). In: My, Turčianske noviny (Nový Život Turca), 23/54, 23.9.-29.9.2014, č. 37, s. 34.

Dnešná zlatá maďarská mládež. In: Slovenské národné noviny, 28, 2014, č. 40, s. 11. ISSN 0862-8823.

O pavúkoch a iných zákernostiach. Na margo „recenzie“ „Naše“ či iba „moje“…?! In: Literárny týždenník, roč. 27, 2014, č. 37-38, s. 7.

Voda môže byť aj slaná. Slovenské národné noviny, roč. 28, 2014, č. 46, s. 7. ISSN 0862-8823.

Úvod. In: Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (zborník, zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2014, s. 8-10. ISBN 978-80-8128-.

Recenzentská a posudzovateľská činnosť

Slováci v zahraničí (zost. Daniel Zemančík a Zuzana Pavelcová), roč. 30. Martin: Matica slovenská 2013 (2014), 292 s. ISBN 978-80-8158-091-7 (posudzovateľ, s Petrom Mulíkom).

Borbély, Róbert: Didaktický a osvetový aspekt literárnej regionalistiky. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela 2014, 276 s. (dizertačná práca, oponent).

Grupač, Marián: Podoby súčasnej slovenskej poézie (1989-2012) a formy jej prezentácie. Žilina: Fakulta humanitných vied 2014, s. 102 (dizertačná práca k minimálnej skúške, školiteľ).

Stolarik, Marian Mark: Wehre is my home? Slovak imigration to North America, 1870-2010. Bern: Peter Lang 2012 (slovenský preklad).

ThLic. Mgr. Viliam Komora

Prednášková činnosť

– 28.05. 2014 – Fiľakovo – okrúhly stôl MS, kolokvium – prednáška: Postavenie MS pri ochrane práv Slovákov.

 Publikačná činnosť

Knižné publikácie, resp. redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru

Postavenie Matice slovenskej pri ochrane práv Slovákov. In: Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (recenzovaný zborník). Martin: Matica slovenská 2014, 75 s. ISBN 978-80-8128-124-2.

 Štúdie

Postavenie Matice slovenskej pri ochrane práv Slovákov. In: Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (zborník, zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2014, s. 38-50. ISBN 978-80-8128-124-2.

Svätý Cyril a svätý Metod z pohľadu vzťahu Cirkvi a štátu. In: Právní, sociální a ekonomické aspekty společenských vztahů (zborník). Hodonín: Ústav práva a soudního inženýrství 2014, s. 41-66. ISBN 978-80-905646-8-8.

Publicistika

„Pupok sveta.“ In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 6, s. 4. ISSN 0862-8823.

Veriaci stratili vzácnu osobnosť. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 6, s. 9. ISSN 0862-8823.

Vyšiel zborník o Ladislavovi Zábojskom. Publikácia nadväzuje na vlaňajší seminár v Spišskej Kapitule. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 6, s. 12. ISSN 0862-8823.

Kniha J. Banáša Kód 1 Tajomstvo zázraku útočí proti Christovi. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda, roč. LX, 2014, č. 3, s. 32-33. ISSN 0139-9012.

Kvalita života Slovákov v južných regiónoch. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 22, s. 12. ISSN 0862-8823.

Výročie Trianonu ako pamätný deň. Na fiľakovskom kolokviu o kvalite života Slovákov v južných regiónoch. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 23, s. 12. ISSN 0862-8823.

Vydarený Deň detí v hornom Turci. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 24, s. 11. ISSN 0862-8823.

Detský deň posunulo nepriaznivé počasie. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 23, 2014, č. 24, s. 14. ISSN 0139-6374.

 1. Čaplovič si váži matičné podnety. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 28, s. 12. ISSN 0862-8823.

Dovolávanie sa autonómie a runy. V Slovenskej republike neexistujú etnicky čisté územia. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 33, s. 2. ISSN 0862-8823.

Assemanov evanjeliár. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda, roč. LX, 2014, č. 9, s. 23-24. ISSN 0139-9012.

Krajania: Zachováme si jazyk a kultúru. Pred voľbami do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 41, s. 5. ISSN 0862-8823.

(omylom je uvedený autor Vojtech Kárpáty) Slováci za hranicami. Sám urobí to, čo redakcia. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 45, s. 8. ISSN 0862-8823.

(alias Martin Levický) Matičná lastovička na obrazovke. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 46, s. 2. ISSN 0862-8823.

Každý si tlačí do kopca svoj balvan. Michal SPEVÁK: Udržať si reč v ďalekej cudzine je nesmierne náročné. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 48, s. 4. ISSN 0862-8823.

Rozdeľuje sudcov. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 49, s. 5. ISSN 0862-8823.

Matica a Martin v televízii na Dvojke. In: MARTINSKO TURČIANSKOTEPLICKO, roč. 18, 2014, č. 48, s. 12.

O Bulharoch v dokumente. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 23, 2014, č. 47, s. 18. ISSN 0139-6374.

Kresťanský a národný život bokom. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda, roč. LX, 2014, č. 14, s. 20-21. ISSN 0139-9012.

O Bulharoch v televíznom dokumente. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 50, s. 12. ISSN 0862-8823.

S hokejkou, anjelikmi či medveďom – taký bol veselý Mikuláš v Turci. Turčianske Jaseno. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 23, 2014, č. 50-51, s. 25. ISSN 0139-6374.

Proti Robertovi Ficovi už aj vlakmi. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 51-52, s. 2. ISSN 0862-8823.

Mikuláš v Turčianskom Jasene. In: Slovenské národné noviny, roč. 29, 2014, č. 51-52, s. 24. ISSN 0862-8823.

 Mgr. Margaréta Vyšná

Prednášková činnosť

– 28. 05. 2014, Fiľakovo, okrúhly stôl MS, Otázka prioritných tém v školstve a základných úloh pre Maticu slovenskú.

Publikačná činnosť

Knižné publikácie

Zbierka z leporela spomienok alebo portrét tradičnej slovenskej krajiny. In Cesta k hniezdam. Nové Zámky: Jozef Medveď 2014. ISBN 978-80-971624-9-8 (recenzia básnickej zbierky).

Odborné články (analýzy)

Vyšná, M., Stratégia s rozpakmi. In Slovenské pohľady, č. 6/2014, roč. 4 +130

Vyšná, M.,  Analýza volebných výsledkov z volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, oficiálna webová stránka Matice slovenskej http://www.matica.sk/konzultacie-stanoviska.phtml?id3=94764.

Štúdie

Otázka prioritných tém v školstve a základných úloh pre Maticu slovenskú. In. Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (zborník, zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2014, s. 60 -75. ISBN 978-80-8128-.

 Publicistika

Matičné oslavy v Štúrove, In Slovenské národné noviny, oficiálne internetové stránky SNN: http://snn.sk/news/maticne-oslavy-v-sturove-2/

Naše úlohy v novom roku, In Právo národa, 01/2014, roč. XII., ISNN 1336 6823

Krajina na predaj?, In Právo národa, 02/2014, roč. XII., ISSN 1336 6823

Doprajme juhu slovenčinu, In Právo národa, 03/2014, roč. XII., ISSN 1336 6823

Najviac pitnej vody je na Slovensku, In Právo národa, 03/2014, roč. XII., ISSN 1336 6823

Májové oslavy na spôsob juhu, In Právo národa, 04/2014, roč. XII., ISSN 1336 6823

Voľby pokojné, provokácie pokračujú, In Právo národa, 05/2014, roč. XII., ISNN 1336 6823

2013

 Mgr. Viliam Komora

Štúdie

Rusínska a ukrajinská národnostná menšina na Slovensku. In: Matica slovenská v národných dejinách. Martin: Matica slovenská, 2013, s. 206-220. ISBN 978-80-8128-086-3.

Exteritoriálna maďarská legislatíva z pohľadu práva Slovenskej republiky. In: Slovakistika, roč. 2, 2013, s. 175-183. ISBN 978-80-8128-098-6.

Postavenie a ochrana Slovákov (štátotvorného národa) na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky. In: Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám. Martin: Matica slovenská, 2013, s. 57-79. ISBN 978-80-8128-103-7.

Exteritoriálna maďarská legislatíva z pohľadu práva Slovenskej republiky. Slovenská republika ako suverénny, demokratický a právny štát. In: Exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej, 2013, s. 17-36. ISBN 978-80-8061-763-9.

Odborné články

Rusíni – národnosť integrovaná v Slovenskej republike. In: Slovakistika, roč. 2, 2013, s. 312-315. ISBN 978-80-8128-098-6.

Východné Slovensko v slovenských národných dejinách. In: Slovakistika, roč. 2, 2013, s. 343-347. ISBN 978-80-8128-098-6.

Slováci na jazykovo zmiešanom území SR a ich vzťah k menšinám. In: Slovakistika, roč. 2, 2013, s. 353-355. ISBN 978-80-8128-098-6.

 Publicistika

Svoju politickú budúcnosť spájajú s pomaďarčením Rómov. Strana maďarskej komunity k nám opäť vracia nehumánnu uhorskú Apponyiho asimilačnú politiku. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 2, s. 2. ISSN 0862-8823.

Začíname sa navzájom zastupovať… V Budapešti už nahlas hovoria o zblížení slovenskej ľavice a maďarskej pravice. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 2, s. 4. ISSN 0862-8823.

Vznikol Vlastivedný odbor MS. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 2, s. 12. ISSN 0862-8823.

Stále pribúdajú kritici Orbána. Maďarsko sa všemožne usiluje o zvýšenie počtu občanov. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 3, s. 4. ISSN 0862-8823.

Existuje len dobrý a zlý sused. Hovoríme so Zlaticou Gažovou, riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Galante. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 4, s. 4. ISSN 0862-8823.

Poznávací zájazd či dobrodružnú dovolenku platia Američania. Splnomocnenec pre rómsku menšinu Peter Pollák sa odchádza učiť od Indiánov. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 5, s. 2. ISSN 0862-8823.

Nemennosť, to je mier v Európe. Benešove dekréty akceptovali všetky európske krajiny. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 5, s. 4. ISSN 0862-8823.

Horthyho park zostáva ďalej. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 6, s. 2. ISSN 0862-8823.

Čudná dvojica pranieruje Slovensko. Jaroslav Paška zo SNS v Bruseli statočne čelí absurdným maďarským žalobám. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 7, s. 4. ISSN 0862-8823.

Národnostné zádrapky. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 10, s. 2. ISSN 0862-8823.

Skúšajú, čo si ešte môžu dovoliť. Maďarské štátne občianstvo je aj bič na sociálnu politiku susedných štátov. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 11, s. 5. ISSN 0862-8823.

Nedali sme sa a ani sa nedáme odpísať. Predstaviteľ Slovákov v Maďarsku o návšteve Ivana Gašparoviča. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 12-13, s. 4. ISSN 0862-8823.

Neotvoria Benešove dekréty. Komu vyhovuje oživovanie háklivých tém? In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 12-13, s. 9. ISSN 0862-8823.

Zaujatá ochrankyňa? In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 14, s. 10. ISSN 0862-8823.

Silnejú politické snahy na obnovu veľkého Maďarska. 3 otázky pre: Jaroslava Pašku, európskeho poslanca za Slovenskú národnú stranu. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 15, s. 1. ISSN 0862-8823.

Rómsku problematiku nevyriešia peniaze. Slovenská republika v mnohých oblastiach menšinovej politiky úspešne napreduje. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 18, s. 2. ISSN 0862-8823.

Zlepšenie vzťahov s južným susedom? Podľa vicepremiéra Semjéna Maďari majú právo na autonómiu. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 19, s. 4. ISSN 0862-8823.

Pamätná izba Somolického. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 22, s. 12. ISSN 0862-8823.

Osobnostiam, vlastencom a národovcom. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 23, s. 8. ISSN 0862-8823.

Príliš zatváral oči nad nezákonným značením. Posilňoval autonomistické snahy a zámery maďarskej národnostnej menšiny. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 24, s. 2. ISSN 0862-8823.

Slováci na zmiešanom území. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 24, s. 12. ISSN 0862-8823.

Stredisko národnostných vzťahov MS. Problémov je veľa a ľudí málo. In: Slovensko, roč. XXXV, 2013, č. 1 (jar), s. 16-17. ISSN 0231-7303.

Sila národnostnej politiky. Fiľakovské závery treba preniesť do života. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 27, s. 4. ISSN 0862-8823.

Od najstarších čias až po súčasnosť. Konferencia Východné Slovensko v národných dejinách. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 29, s. 4. ISSN 0862-8823.

Ministerstvo kultúry dalo za pravdu MS. In: Zo života Matice slovenskej, č. 2, s. 2, príloha Slovenských národných novín, roč. 28, 2013, č. 30-31. ISSN 0862-8823.

Liberálny líder brojí proti Matici. Sulíka asi nudí uhorková sezóna, ale plesnutím po vode rozruch neurobí. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 34, s. 2. ISSN 0862-8823.

Banášov Kód 1 – znáška, nezmyslov a hlúpostí. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 41, s. 9. ISSN 0862-8823.

Všestranný Selye nebol János, ale Hans. Maďari si privlastňujú osobnosti, ale tvrdia, že to robia iné národy. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 42, s. 2. ISSN 0862-8823.

Stoly národnej jednoty Slovákov v Srbsku. Predseda združenia Slováci a spolužitie: Viesť národ správnou cestou. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 43-44, s. 7. ISSN 0862-8823.

Politici národnostnej menšiny sa radikalizujú. Menšinových Maďarov žijúcich na Slovensku nepochopiteľne láka kosovský príklad. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 45, s. 2. ISSN 0862-8823.

Tešedík a Pered ako agitky. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 45, s. 2. ISSN 0862-8823.

Požiadavky Matice sú opodstatnené. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 45, s. 12. ISSN 0862-8823.

Byť Slovákom v zahraničí je mimoriadne zaujímavé. In: Slovensko, roč. XXXV, 2013, č. 3 (jeseň), s. 22-23. ISSN 0231-7303.

 Mgr. Margaréta Vyšná

Štúdie
Postavenie Slovákov na národnostne zmiešanom území južného Slovenska z pohľadu Strediska národnostných vzťahov MS. In: Matica slovenská v národných dejinách (zost. Imrich Sedlák). Martin: Matica slovenská 2013, s. 200-205. ISBN 978-808128-086-3.

Odborné články

Používanie štátneho jazyka na južnom Slovensku. In: Slovakistika, roč. 2, 2013, s. 167-174. ISBN 978-80-8128-098-6.

Slováci na národnostne zmiešanom území južného Slovenska. In: Slovakistika, roč. 2, 2013, s. 306-311. ISBN 978-80-8128-098-6.

Zabezpečenie výučby v materinskom jazyku na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky. In: Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám. Martin: Matica slovenská, 2013, s. 80-93. ISBN 978-80-8128-103-7.

Nevyhnutná požiadavka národných tém pre južné Slovensko. In: Exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej, 2013, s. 37-43. ISBN 978-80-8061-763-9.

Publicistika

Tešedíkovo odolalo… In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 6, s. 7. ISSN 0862-8823.

Dvojjazyčné tabule testujú trpezlivosť. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 11, s. 4. ISSN 0862-8823.

Autor zatína do živej doliny. In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 24, s. 9. ISSN 0862-8823.

 

X