Orol tatranský


Orol tatranský2021-07-06T15:13:25+00:00

SLOVO HLAVNÉHO REDAKTORA

Vážení čitatelia,

dovoľujem si Vás informovať, že po roku sa opäť hlási „o slovo“  OROL TATRANSKÝ (OT) ako príloha Slovenských národných novín (SNN) pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. Priestor na príspevky sa oproti vydaniam do konca roka 2019 síce zúžil (štyri strany vo vnútri SNN), ale redakčná rada je presvedčená, že pre kultivované slovenské slovo naplnené kultúrou ducha nerozhoduje forma, ale hlavne obsah. V tejto súvislosti pripomínam slová zakladateľa OT Ľudovíta Štúra „… aby sme to, čo je na čase, čo je dobré, i medzi nami uviedli a pokrokom dobrým a opravdivým zanovito sa neopierali, inakšie i nás  (slovné) fujaky zašľahnú.“

Orol tatranský po svojom opätovnom „vzlietnutí“ chce na svojich krídlach naďalej niesť odkaz Ľ. Štúra, preto chce dať priestor mladým tvorcom SLOVA, ktorí nechcú zostať ľahostajní k všetkému, čo človek robí a ako prostredníctvom slova myslí, cíti, koná… Svojím umeleckým zobrazením sveta (poézia, próza), úvahami, odbornými článkami i recenziami diel mladých autorov/autoriek ponúknu čitateľovi pohladenie duše s cieľom podnietiť hľadanie a možno i nachádzanie odpovedí, ktoré zvykne klásť nepokojná ľudská bytosť. Takto sa vytvorí priestor pre dialóg, pre oporné body človeka usilujúceho sa zorientovať v každodennom žití a často aj v chaose množstva nepotrebných informácií.

Milí čitatelia v intenciách naznačených cieľov chce Orol tatranský kultivovať slovenské slovo doplnené estetickým grafickým vizuálom.

Július Lomenčík, hlavný redaktor

Orol tatranský 1

Orol tatranský 2

Orol tatranský 3

Orol tatranský 4

Orol tatranský 6

 

 

X