Stredisko národnostných vzťahov


//Stredisko národnostných vzťahov
Stredisko národnostných vzťahov2019-12-04T16:50:57+00:00

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej

[list icon=“check“ icon_color=“red“]
Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej je organizačná zložka Matice slovenskej. Pôsobí ako koordinátor výskumu a dokumentácie vzťahov medzi slovenským národom a národnostnými menšinami žijúcimi v Slovenskej republike, ako aj na konzultovanie otázok z tejto problematiky so zainteresovanými subjektmi (§ 3 ods. 3 zákona č. 68 / 1997 Z. z. o Matici slovenskej).
Stredisko národnostných vzťahov pôsobí v spolupráci s regionálnymi i celoslovenskými organizáciami národnostných menšín a oblastnými strediskami na jazykovo zmiešanom území. Zabezpečuje zjednocovanie občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na národnostnú a jazykovú príslušnosť v záujme slovenskej štátnosti. Sleduje dodržiavanie platných zákonov s cieľom upevňovania slovenskej štátnosti, používanie štátnej symboliky a slovenského jazyka, chráni slovenskú kultúru a duchovný život národa (Hlava XI. ods. 9 Stanov Matice slovenskej).
Stredisko národnostných vzťahov bude udržiavať systematické vzťahy s inštitúciami národnostných menšín v Slovenskej republike, skúmať vzťahy týchto inštitúcií so slovenským prostredím, ich aktivitu na jazykovo zmiešaných územiach, postavenie Slovákov v týchto oblastiach, koordinovať výskum a robiť dokumentáciu vzťahov medzi štátotvorným národom a národnosťami, dodržiavanie platných zákonov o národnostnej otázke, upevňovanie štátnosti a používanie štátnej symboliky a jazyka. Na problémy a nedostatky bude vedenie Matice slovenskej upozorňovať príslušné štátne orgány (Bod 6. Programu Matice slovenskej).

Pracovník  Strediska národnostných vzťahov MS

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Mgr. Viliam KomoraAdresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel:  043/ 381 28 11

Mobil:  0918 /904 968
E-mail: snv@matica.sk
[clear]
Sumár vykonaných aktivít a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

X