Publikácie 2014


/Publikácie 2014
Publikácie 20142019-07-19T10:50:13+00:00

Na všetky objednané publikácie poskytujeme zľavu z bežnej predajnej ceny. O aktuálnych zľavách sa môžete informovať vopred na doleuvedených kontaktoch.

Historický zborník – roč. 24, číslo 1-2

Cena: 2,73 €

Dokonalý súmrak alebo Budmerické inšpirácie

Autor: Bohuš Bodacz a kolektív

Cena: 7,63 €

Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu

Autor: Mgr. Viliam Komora

Cena: 

Cestopisné denníky Štúrovcov

Autor: Rastislav Molda

Cena: 7,63 €

Národná kultúra ako rezonančný priestor

Autor: Vincent Šabík

Cena: 8,33 €

Slovenské povesti

Autor: Mária Ďuríčková

Cena: 6,93 €

Továreň aj na lži

Autor: Jano Selčan

Cena: 6,93 €

Vianočné ľudové koledy, vinše a hry

Autor: Ondrej Demo

Cena: 7,63 €

Premeny

Autor: Alexander Halvoník

Cena: 2,00 €

Dúchanie do pahrieb – Návraty k prevratu

Autor: Vladimír Mináč

Cena: 7,63 €

Vianočné sviatky na Podpoľaní

Autor: Renáta Neupauerová

Cena: 6,93 €

Slovenská vlastiveda II. – Trenčianska župa

Autor: Drahoslav Machala

Cena: 14,90 €

Národný kalendár 2015

Autor: Štefan Haviar a kolektív

Cena: 3,95 €

Kliatba žltých ruží

Autor: Július Balco

Cena: 8,90 €

Juraj Jánošík

Autor: Kol. autorov

Cena: 17,90 €

Pohľady do stredovekých dejín Slovenska

Autor: Michal Slivka

Cena: 12,90 €

Počiatky pravekého umenia na Slovensku

Autor: Ľubomír Novotný

Cena: 12,90 €

Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód

Autor: Ľubomír Kralčák

Cena: 12,90 €

Online objednávka publikácie

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

X