Fondy a zbierky

Fondy a zbierky2022-03-29T14:10:41+00:00

SÚPIS ARCHÍVNYCH FONDOV A ARCHÍVNYCH ZBIEROK
V ARCHÍVE MATICE SLOVENSKEJ

F.  Národný front

     F.I. Orgány Národného frontu

 • Závodná organizácia Československého zväzu mládeže pri Matici slovenskej, 1954 – 1955, 0,13 bm

G. Odborové hnutie

     G.I. Orgány odborových organizácií

 • Závodný výbor Revolučného odborového hnutia  a odborová organizácia pri Matici slovenskej, 1946 – 1999, 9,38 bm

H. Veda, kultúra a osveta a šport

      H.II. Kultúra

                H.II.4. Knižnice

 • Slovenská národná knižnica, (1937) 1941 – 1954 (1960), 5,36 bm, Inventár SNK

                H.II.5. Kiná a divadlá

 • Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1922 – 1951, 30 bm

                H.II.7. Vydavateľstvá a redakcie

 • Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom Svätom Martine, 1863 – 1948, 1,5 bm
 • Kníhtlačiareň v Báčskom Petrovci, 1930 – 1941, 0,25 bm
 • Vydavateľstvo DAKA, Ing. Karol Kubík, v Bratislave, 1969 – 2004, 0,63 bm

     H.IV. Iné kultúrno-osvetové inštitúcie

         Matica slovenská

         Miestne, záujmové, vedecké odbory a členská základňa Matice slovenskej

 • Miestne odbory Matice slovenskej I, 1919 – 1951 (1959), 55 bm, súpis
 • Ústredná kartotéka evidencie členov Matice slovenskej, 1919 – 1950, 39,2 bm
 • Ústredná kartotéka evidencie miestnych odborov Matice slovenskej, 1942 – 1950, 1,0 bm
 • Členské ústredie a miestne odbory Matice slovenskej II, 1968 – 1978, 45,78 bm, súpis
 • Členské ústredie a miestne odbory Matice slovenskej III, 1989 – 1999, 12,5 bm
 • Hudobný odbor Matice slovenskej, 1928 – 1949, 0,24 bm

        H.V.  Šport

 • Telovýchovná jednota pri Matici slovenskej, 1960 – 1967, 0,13 bm

 M. Rodiny a osoby

       M.II. Osoby

 • Tatiana Badová, rod. Halašová, (1843) 1921 – 1978, 0,38 bm
 • Juraj Čečetka, 1933 – 1983 (2000), 1,13 bm
 • Konštantín Čulen, (1869) 1924 – 1964 (2006), 5 bm
 • Eduard Ďuďa, 1939 – 1998, 0,25 bm
 • Michal Eliáš, 1959 – 2005, 0,63 bm
 • Mikuláš Fuchs, 1893 – 1938, 0,13 bm
 • Ján Géci, 1965 – 1999, 2,38 bm
 • Andrej Germuška, 1902 – 1992 (2002), 0,63 bm
 • Andrej Hudák (Andrew F. Hudak), 1928 – 2009, 1,38 bm
 • Jozef Cíger Hronský, 1896 – 1960 (2007), 2,5 bm (v tom vecné predmety a výtvarné diela) Jozef Cíger Hronský, súpis OF
 • Jozef Janek (Joseph Janek), (1847) 1946 – 2010, 0,25 bm
 • Ladislav Jasenák, 1948 – 2000 (2003), 0,045 bm
 • Adolf Kobela, (1923) 1945 – 2012, 0,25 bm
 • Ľudovít Krasnec, 1875 – 1951 (1965), 0,13 bm
 • Jozef Lacko, 1918 – 1978 (1990), 0,04 bm
 • František Longauer, (1863) 1899 – 1992, 2,0 bm
 • Emil Makovický, 1943 – 1986, 0,00 bm
 • Stanislav Mečiar, 1929 – 1971 (1994), 0,13 bm
 • Martin Mičura, 1928 – 1940, 0,13 bm
 • Mikuláš Novota, (1909) 1923 – 2002, 0,38 bm
 • Pavol Paška, 1929 – 1990, 0,25 bm
 • Branislav Slezáček, 1991 – 2000, 0,13 bm (v tom 12 ilustrácií)
 • Jozef Stanovský, 1927 – 1952 (1991), 0,25 bm
 • Ladislav Suchý, 1916 – 1958, 0,25 bm
 • Dušan Šulc, 1962 – 1981, 0,13 bm
 • Magdaléna Vašková, (1920) 1929 – 2009,  2,75 bm
 • Jaroslav Vodrážka, 1948 – 1983, 0,25 bm (v tom 35 ilustrácií)

N.Cechy a živnostenské spoločenstvá

      N.IV. Komory obchodné, profesijné a iné

 • Zväz grafických zamestnancov Slovenska, 1949 – 1951, 0,63 bm
 • Zväz slovenských knihovníkov v Bratislave, (1930) 1946 – 1951 (1952), 0,13 bm, Inventár SNK

O. Záujmové organizácie a spolky

      O.II. Spolky

 • Slovenská bibliografická spoločnosť v Martine, 1941 – 1947, 0,38 bm, Inventár SNK
 • Slovenská liga na Slovensku, 1924 – 1948 (1951), 8,25 bm

 

P. Zbierky

         P.II. Listiny (bez fondovej príslušnosti)

 • Zbierka dokumentov rôznej proveniencie,  1853 – 1996,  0,76 bm
 • Zbierka legitimácií a diplomov Matice slovenskej, 1935 – 1950, 7 ks

         P.III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

 • Zbierka Komárno – zbierka rukopisných kníh z oblasti Komárna, 1687 – 1920, 180 ks, 5,25 bm
 • Zbierka rukopisných diel rôznej proveniencie, 1939 – 2001, 0,25 bm (10 ks)

         P.IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

 • Tretia budova Matice slovenskej, 1961 – 1973, 10,2 bm

        P.VI. Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

                  P.VI.2. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

 

 • Zbierka fotografií a negatívov rôznej proveniencie, 1850 – 1999

        P.VIII. Zvukové dokumenty

                      P.VIII.3. Iné

 • Zbierka zvukových a multimediálnych záznamov rôznej proveniencie, 1978 – 2008, 2 ks

        P.XI. Tlačoviny a rôzna dokumentácia

 • Zbierka kníh a periodík vydaných Maticou slovenskou, 1990 – 2012, 667 ks kníh, 461 ks  periodík
 • Zbierka historických tlačí, 1807 – 1985,  15 ks
 • Zbierka dobovej tlače, 1845 – 1994, 252 ks

        P.XII. Iné zbierky

 • Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA, (1895) 1902 – 1950, 5,13 bm, Inventár
 • Cesta delegácie Matice slovenskej do USA, 1935 – 1936 (1937), 1,13 bm, Inventár
 • Robotnícke hnutie Slovákov v USA, (1905) 1921 – 1930, 0,63 bm, Inventár
 • Príspevky do Slovenských pohľadov, 1922 – 1952, 5,63 bm, Inventár
 • Príspevky do kultúrno-osvetových časopisov Matice slovenskej, 1928 – 1952, 4,38 bm, Inventár
 • Príspevky do časopisov vedeckých odborov Matice slovenskej, 1922 – 1953, 3,75 bm, Inventár
 • Zbierka dokumentov o slovenskom živote v zahraničí, 1926 –  2000, 0,25 bm
 • Zbierka pamätných dokumentov a pamiatkových predmetov, 1985 – 2011, 10 ks
 • Zbierka štočkov Matice slovenskej, cca 2000 ks, 8,11 bm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X