Dokumenty na stiahnutie


//Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie2023-02-02T12:18:05+00:00

Metodický list pre MO MS 2023

Výkaz o činnosti MO MS za rok 2022

Výkaz o činnosti MO MS za rok 2022

Metodický list pre OMM 2023

Výkaz o činnosti OMM za rok 2022

Výkaz o činnosti OMM za rok 2022

Metodický list pre ZO a VO MS 2023

 

Výkaz o činnosti ZO a VO za rok 2022

Výkaz o činnosti ZO a VO za rok 2022

 

Štatúty Krajských rád Matice slovenskej

Štatút KR MS Banskobystrický kraj 2022

Štatút KR MS Bratislavský kraj 2022

Štatút KR MS Košický kraj 2022

Štatút KR MS Nitriansky kraj 2022

Štatút KR MS Prešovský kraj 2022

Štatút KR MS Trenčiansky kraj 2022

Štatút KR MS Trnavský kraj 2022

Štatút KR MS Žilinský kraj 2022

 

X