Kultúra slova


/Kultúra slova
Kultúra slova2022-05-09T15:46:21+00:00

Kultúra slova

Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej.

Cena: 1,50 €

Online objednávka Kultúry slova

Objednávka poštou

Matica slovenská

Vydavateľstvo Matice slovenskej

Mudroňova 1

036 01 Martin

Objednávky do zahraničia:

 Európa – 14 € (vrátane poštovného)

Objednávka emailom: periodika@matica.sk

Objednávka telefonicky: 043/ 381 28 26, 0918 904 931

X