Podpredsedovia


Podpredsedovia2022-10-27T11:59:23+00:00

Podpredsedovia Matice slovenskej

 

Mgr. Marek Hanuska 
prvý podpredseda MS pre členskú základňu a agendu výboru i predsedníctva MS

 

Bc. Marek Nemec
druhý podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia

X