Publikácie 2017


/Publikácie 2017
Publikácie 20172019-07-19T10:50:38+00:00

Na všetky objednané publikácie poskytujeme zľavu z bežnej predajnej ceny. O aktuálnych zľavách sa môžete informovať vopred na doleuvedených kontaktoch.

Záhorácki permoníci

Š. Nižňanský

Cena: 8,90 €

Metastázy globálneho kapitalizmu

Peter Daubner

Cena: 8,90 €

Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti

L. Lysáka a kolektív

Cena: 8,90 €

Stojedenásť známych Slovákov

Michal Eliáš

Cena: 12,90 €

Ženy, ktoré čakajú

Mária Bilá

Cena: 8,90 €

Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí

Ján Kačala

Cena: 11,90 €

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine

Ján Kačala

Cena: 10,90 €

Medzi riadkami

Dušan Kerný

Cena: 9,90 €

Z ostravských baní do austrálskeho veľkomesta

Boris Gašpar

Cena: 10,90 €

Štúr a Hurban, myšlienka a čin

Pavol Parenička

Cena: 10,90 €

Národný kalendár 2018

Štefan Haviar

Cena: 4 €

Historický zborník 2017, roč. 27, č. 1

Peter Mulík

Cena: 3,90 €

Jedenásť povrazov

Peter Štrelinger

Cena: 10,90 €

Architekt svitajúcich časov

Peter Huba: Blažej Félix Bulla

Cena: 16,90 €

Apoštoli národného ducha

Marián Gešper

Cena:  9,90 €

Slovenské územie v historickom kontexte

Róbert Letz a kolektív

Cena:  11,13 €

Korene a krídly Petra Ďuríka

Očenášová-Štrbová Slavomíra a kol.

Cena: 11,00 €

Vyznávač kráľovstva ľudského – Imrich Kružliak

Pavel Pollák

Cena: 10,90 €

Svetozár Hurban Vajanský – Keď blízko bolo ešte veľmi ďaleko

Peter Cabadaj a kol.

Cena: 9,93 €

Online objednávka publikácie

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

X