Trenčiansky kraj


/Trenčiansky kraj

Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára a členovia Literárneho klubu Omega v tvorivej dielni pod Trenčianskym hradom

Oneskorene, z dôvodov nám všetkým známych, o to srdečnejšie s neskrývaným záujmom, nadšením a radosťou, že sa stretávame po dlhšom obmedzení, osobne. Slnečné počasie, príjemné prostredie v záhrade Centra pre rodinu pod Trenčianskym hradom, [...]

2021-07-06T18:34:54+00:0030 júna 2021 |Trenčiansky kraj|

Trenčania si pripomenuli 102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne  sa svojou činnosťou, napriek obmedzeniam , usiluje  napĺňať prvoradé poslanie našej slovenskej kultúrnej a osvetovej ustanovizne Matice slovenskej. Aktivitami prispieť k upevňovaniu slovenského vlastenectva, uchovávaniu  a ochrane [...]

2021-05-14T16:42:08+00:0014 mája 2021 |Trenčiansky kraj|

Správa o počte udelených ocenení za rok 2020

Rok 2020 bol pre mnohých neľahkým obdobím. Prial záhradníctvam a ešte väčšiemu rozmachu používania internetu. Podujatí a možností stretnúť sa nebolo mnoho. Pandemická situácia sa podpísala aj na počte udelených ocenení v tomto [...]

Víťazi literárnej súťaže Prichádza čas vianočný 2020 sú známi

Minuloročná literárna súťaž Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi a Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi s názvom Prichádza čas vianočný pozná svojich víťazov. Vyhlásenie literárnej súťaže sa uskutočnilo 13. novembra 2020 a prispievatelia mali [...]

2021-04-08T15:32:20+00:008 apríla 2021 |Trenčiansky kraj|

Svedectvo troch krížov: Pietna spomienka na popravených študentov trenčianskeho gymnázia pred 70 rokmi

Neľahké päťdesiate  roky 20. storočia, zakrátko po roku 1948, boli obdobím politických čistiek, trestov smrti a prenasledovania. Ľudská pamäť niekedy rada zabúda na nepríjemné stránky  minulého diania. Konkrétne udalosti postavy  síce [...]

2021-03-22T20:05:56+00:0022 marca 2021 |Trenčiansky kraj|
X