Archív Matice slovenskej


//Archív Matice slovenskej
Archív Matice slovenskej2024-03-04T12:22:32+00:00

 

Archív Matice slovenskej

Archív je špecializovaným verejným archívom a ústredným odborným pracoviskom na zachovanie kultúrneho dedičstva a histórie Matice slovenskej. Preberá a získava písomné, fotografické, multimediálne, prípadne múzejné a galerijné dokumenty z organizačných jednotiek Matice slovenskej a od osobností národného a verejného života doma a v zahraničí. Tieto dokumenty eviduje, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje verejnosti.

Riaditeľ Archívu Matice slovenskej

PhDr. Pavol Madura
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Mobil: 0905/610 231
E-mail: pavol.madura@matica.sk, archiv@matica.sk

Pracovníci Archívu Matice slovenskej

Helena Belláková
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/338 12817
E-mail: badatelna@matica.sk

Mgr. Zuzana Kyzeková Füle
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 33812839
E-mail: zuzana.kyzekova@matica.sk

Mgr. Jana Žumarová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 33812839
E-mail: jana.zumarova@matica.sk

 

 

Sumár vykonaných aktivít a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

X