Šatnica Matice Slovenskej


/Šatnica Matice Slovenskej
Šatnica Matice Slovenskej2021-01-12T14:48:29+00:00

Súťaž sa skončila.

Vianoce v kroji

  • Každý, kto si požičia kroj zo Šatnice MS na Štedrý večer, odfotí sa v ňom pri vianočnom stromčeku a pošle nám fotku na zverejnenie spolu s krátkym opisom vianočných zvykov vo vlastnej rodine, bude zaradený do vianočnej súťaže o tri ceny: 1. cena – bezplatné požičovné jedného páru sviatočných krojov zo Šatnice MS podľa vlastného výberu v roku 2021, 2. a 3. cena – hodnotné knihy z Vydavateľstva MS. Do emailu na media@matica.sk uveďte Vaše meno a priezvisko, typ a pôvod kroja, ktorý ste si požičali v Šatnici MS do 22. 12. 2020.
  • Zároveň do emailu uveďte formuláciu: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona o osobných údajoch a GDPR, ktoré je uverejnené na webovom sídle Matice slovenskej https://matica.sk/gdpr/. Súhlasím so spracovaním mnou zaslaných fotografií a informácií Maticou slovenskou na propagačné účely a súhlasím s ich zverejnením v matičných tlačovinách, ako aj na webstránke matica.sk, facebookovom a instragramovom profile MS.
  • Do súťaže sa môžete zapojiť do 31. 12. 2020. Víťazi budú žrebovaní najneskôr do 3. 1. 2021. Podmienkou na získanie výhry je vrátenie kroja v poriadku podľa platných výpožičných podmienok Šatnice MS. Výhru zašleme v priebehu januára.

Krajanské Vianoce v kroji

  • Každý Slovák/Slovenka žijúci/a v zahraničí, ktorý/á sa odfotí vo vlastnom kroji pri vianočnom stromčeku a pošle nám fotku na zverejnenie spolu s krátkym opisom vianočných slovenských zvykov vo vlastnej rodine, bude zaradený/á do vianočnej súťaže o hodnotnú knihu z Vydavateľstva MS. Do emailu na media@matica.sk uveďte Vaše meno a priezvisko, krajinu, v ktorej žijete, typ a pôvod kroja.
  • Zároveň do emailu uveďte formuláciu: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona o osobných údajoch a GDPR, ktoré je uverejnené na webovom sídle Matice slovenskej https://matica.sk/gdpr/. Súhlasím so spracovaním mnou zaslaných fotografií a informácií Maticou slovenskou na propagačné účely a súhlasím s ich zverejnením v matičných tlačovinách, ako aj na webstránke matica.sk, facebookovom a instragramovom profile MS.
  • Do súťaže sa môžete zapojiť do 31. 12. 2020. Víťazi budú žrebovaní najneskôr do 3. 1. 2021. Výhru zašleme v priebehu januára.

Všeobecné informácie o Šatnici MS

Šatnica Matice slovenskej ako matičná požičovňa krojov a kostýmov potvrdzuje svoje kvalitné služby a pozoruhodný obsah desaťročia budovaného depozitu v Martine. Šatnica, ako sa jej dlho a dôverne hovorí na celom Slovensku a tak ju často vníma aj slovenské zahraničie, totiž pravidelne oblieka účinkujúcich komerčných reklám (LIDL), divadelníkov a ochotníkov (divadelné scénky Mladej Matice), účastníkov slávnostných sprievodov a kultúrno-spoločenských podujatí po celom Slovensku, ale aj reprezentantov Slovenskej republiky v zahraničí (EXPO Milano 2015). Najkrajšie kroje zo Šatnice MS môže verejnosť vidieť na výstavách v rôznych mestách Slovenska. Matičná Šatnica je výnimočná tým, že sprístupňuje pôvodné slovenské kroje širokým vrstvám obyvateľstva. Ľudia si tu môžu požičať vzácne kúsky za naozaj ľudové ceny.

X