Zahraničie


/Zahraničie

Vyšlo jubilejné štyridsiate číslo vedeckej ročenky Slováci v zahraničí

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla po štyridsiaty krát vedecká ročenka Slováci v zahraničí. Za činnosťou zostavovateľov, redakčnej rady a recenzentov sú viac ako štyri desiatky rokov prípravy, redigovania i tlače [...]

Matičná delegácia sa zúčastnila 160. výročia založenia Matice slovinskej v Ľubľane

Pri príležitosti 160-ročnice a v prítomnosti prezidentky Slovinska Nataše Pirc Musar ocenil predseda Matice slovenskej Marián Gešper Slovenskú Maticu v Ľubľane (Maticu slovinskú) Zlatou cenou MS ĽUBLANA 2. február 2024 – V budove Slovenskej [...]

Matiční vedeckí pracovníci medzi Slovákmi v Padine

Na pozvanie predsedníčky a zakladateľky Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) pani Daniely Ďurašovej-Markušovej sa vedeckí pracovníci Matice slovenskej – PhDr. Pavol Madura, vedecký tajomník MS, a doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., [...]

Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou

Srbský letopis a matičné Slovenské pohľady začínajú intenzívnu literárnu výmenu Matici slovenskej sa dostalo veľkej cti, keď bola na najvyššej úrovni pozvaná do Matice srbskej v Novom Sade významným predstaviteľom srbského kultúrneho [...]

Slováci v Jánošíku oslávili 200. výročie príchodu do obce

Približne 600 km južne od hraníc Slovenska, v oblasti Banát, neďaleko Belehradu – hlavného mesta Srbska, sa nachádza obec s krásnym slovenským menom Jánošík. Žije tu okolo 800 obyvateľov, prevažne Slovákov, potomkov [...]

X