Zahraničie


/Zahraničie

Predseda MS Marián Gešper: Pokračujeme v svätej práci pre národ

Keď sa začínal rok 2020, viacerí tušili, že bude zložitý, no asi nik nepredpokladal, že my, matičiari, budeme podrobení takej ťažkej a vážnej skúške. Opisovať priebeh útokov na Maticu a [...]

Vyšlo druhé číslo historického časopisu Slovensko – Národné spektrum

Na časopis Slovensko – Národné spektrum máme skvelú odozvu Historik a šéfredaktor odborného časopisu Slovensko – Národné spektrum PhDr. Peter Sokolovič, PhD. V decembri 2020 vyšlo druhé číslo odborného časopisu Matice [...]

Matica slovenská vyhlásila vianočnú výzvu Vianoce v kroji

Verejnosť sa môže zapojiť do vianočnej výzvy Matice slovenskej s názvom Vianoce v kroji. Výzva je symbolickou reakciou na mnohé zrušené folklórne podujatia, tradičné remeselné trhy či tvorivé dielne pre pandémiu [...]

Chorvátski krajania vyjadrujú plnú podporu Matici slovenskej

Slováci v Chorvátsku pod záštitou Matice slovenskej v Rijeke vyjadrujú podporu Matici slovenskej a žiadajú zachovanie jej plnej finančnej podpory zo strany štátu. Znenie podporného listu uvádzame v autentickej podobe.

Matica slovenská prináša deťom online čítanie slovenských povestí a rozprávok

Nový matičný projekt videí s čítaním slovenských povestí a rozprávok reaguje na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19, pre ktorú sú obmedzené aj kultúrno-osvetové aktivity Matice slovenskej v regiónoch. Ustanovizeň považuje za dôležité, aby deti [...]

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyjadrila podporu Matici slovenskej

"Pre Slovákov v Maďarsku sú nenahraditeľné kontakty s miestnymi odbormi Matice slovenskej v lokalitách so zmiešaným slovensko-maďarským obyvateľstvom, kde sa po výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom po druhej svetovej [...]

Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva vládu na podporu Matice slovenskej

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré zastrešuje 114 krajanských organizácií v 26 krajinách sveta, vyjadrilo oficiálnu podporu Matici slovenskej v súvislosti s krokmi ministerstva kultúry. K stanovisku najväčšieho krajanského združenia sa pripájajú ďalšie slovenské [...]

Podporné stanoviská pre Maticu slovenskú od krajanských spolkov zo Švédska, Francúzska a Poľska

So znepokojením sledujeme, ako národnú ustanovizeň Maticu slovenskú vtláča Slovenská republika a jej vláda do nemožnej situácie. Ak táto organizácia má prežiť, a ak je táto situácia na takej úrovni, [...]

2020-11-13T10:09:57+00:0011 novembra 2020 |Zahraničie|
X