Historický zborník

Historický zborník2022-09-22T10:34:47+00:00

Historický zborník je matičné vedecké periodikum na prezentáciu slovenských národných dejín a širších dejinných súvislostí. Historický zborník vydáva Matica slovenská. Redakčne ho pripravuje Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. Tematicky sa orientuje najmä na oblasť slovenských dejín od najstarších čias až po súčasnosť. Vychádza v slovenčine s nemeckým a anglickým  resumé a obsahom V rokoch 1943 – 47 vyšlo päť ročníkov Historického zborníka, každý so štyrmi číslami. V roku 1948 bol zrušený. V roku 1996 bol obnovený ako šiesty ročník a vychádzal raz ročne, od roku 2000 dvakrát ročne 32 ročník. 

 

Historický zborník 1 – 2022

Historický zbornik1-2022 Bruno Čanády 1

Historický zbornik1-2022 Bruno Čanády 2

Historický zbornik1-2022 Ján Tkáč

Historický zbornik1-2022 Karol Fremal

Historický zbornik1-2022 Patrik Beňuš

Historický zbornik1-2022 Pavol Parenička

Historický zbornik1-2022 Róbert Letz

 

Historický zborník 2 – 2021

Historický zbornik 2-2021 Peter Mulík

Historický zbornik2-2021 Bruno ČANÁDY

Historický zbornik2-2021 Ivan MRVA

Historický zbornik2-2021 Marta ŠPÁNIOVÁ

Historikcý zbornik 2-2021 Ján TKÁČ

 

Historický zborník 1 – 2021

Historický zbornik 1-2021 Július Lomenčík

Historický zbornik 1-2021 Pavol Madura

Historický zbornik 1-2021 Peter Mulík Cantus Catholici

Historický zbornik 1-2021 Peter Mulík

Historický zbornik1-2021 Bruno Čanády 1

Historický zbornik1-2021 Bruno Čanády 2

Historický zbornik1-2021 Ján Tkáč

Historický zbornik1-2021 Juraj Brincko

 

Historický zborník 1 – 2016

Peter Mulík, šéfredaktor

HistorickyZbornik_obalka_2016-1.indd

Obsah spolu s tirážou (pdf)


Historický zborník
  2 – 2015– vedecké periodikum SHÚ a Historického odboru MS

historicky_zbornik_25_2

Obsah spolu s tirážou (pdf)

 

Bartlová, Alena: Slovensko v prelomovom období rokov 1929 – 1935

Bauerová, Jana: Počiatky zahranično-politickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rumunským kráľovstvom (august 1939 – september 1940)

Klein, Bohuš: Budovanie obranného systému na území Slovenska od 10. storočia do tatárskeho vpádu

Marek, Miloš: Postavenie hosťov v stredovekom uhorskom kráľovstve

Marsina, Richard: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách

Marsina, Richard: Knieža či kráľ Svätopluk a slovenské dejiny Richard Marina

Mulík, Peter: Cirkvi v politike štátov strednej a juhovýchodnej Európy v období nastoľovania komunistických režimov a formovania sovietskeho bloku

Podrimavský, Milan: Snahy o oživenie Matice slovenskej a matičná myšlienka v rokoch 1875 – 1914

X