Historický zborník-OLD

Historický zborník-OLD2019-07-19T11:20:04+00:00

Vyšiel Historický zborník 1 – 2016

Historický zborník je matičné vedecké periodikum, ktoré vo Vydavateľstve Matice slovenskej vydáva Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. Vychádza dvakrát ročne a publikuje štúdie, materiály, dokumenty, polemiky, správy, medailóny a recenzie zo slovenských dejín. Špeciálne sa venuje etnogenéze Slovákov, nášmu emancipačnému procesu, matičným dejinám a problematike úsilia o slovenskú národnú a štátnu identitu v 20. storočí.

Peter Mulík, šéfredaktor

HistorickyZbornik_obalka_2016-1.indd

Obsah spolu s tirážou (pdf)


Historický zborník
  2 – 2015– vedecké periodikum SHÚ a Historického odboru MS

historicky_zbornik_25_2

Obsah spolu s tirážou (pdf)

 

Bartlová, Alena: Slovensko v prelomovom období rokov 1929 – 1935

Bauerová, Jana: Počiatky zahranično-politickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rumunským kráľovstvom (august 1939 – september 1940)

Klein, Bohuš: Budovanie obranného systému na území Slovenska od 10. storočia do tatárskeho vpádu

Marek, Miloš: Postavenie hosťov v stredovekom uhorskom kráľovstve

Marsina, Richard: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách

Marsina, Richard: Knieža či kráľ Svätopluk a slovenské dejiny Richard Marina

Mulík, Peter: Cirkvi v politike štátov strednej a juhovýchodnej Európy v období nastoľovania komunistických režimov a formovania sovietskeho bloku

Podrimavský, Milan: Snahy o oživenie Matice slovenskej a matičná myšlienka v rokoch 1875 – 1914

X