Žiadosť o ocenenie


//Žiadosť o ocenenie
Žiadosť o ocenenie2022-02-07T11:59:16+00:00

Ak máte záujem oceniť odbor MS alebo konkrétneho matičiara (významnú domácu alebo zahraničnú osobnosť), ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj slovenského národného a štátneho života, je potrebné vyplniť nižšie uvedený formulár a zaslať ho poštou na Sekretariát predsedu a správcu MS v Martine (Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin).

Kontaktný mail matica.sekretariat@gmail.com

Formulár žiadosti o ocenenie

Zásady pre udeľovanie ocenení v Matici slovenskej

X