Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Intelektuál so silným idealizmom

70. výročie úmrtia a 120. výročie narodenia Vladimíra Clementisa Životná dráma Vladimíra Clementisa, výnimočného slovenského intelektuála, ľavicového politika, nadaného redaktora a  právnika, vyvrcholila pred sedemdesiatimi rokmi 3. decembra 1952. V  slovenských podmienkach hádam na žiadnu [...]

Paríž vo víre slovenských tancov a piesní

Ide pieseň dokola – krajanský folklórny súbor Nadeje oslavoval 70-té narodeniny Už 70 rokov v Paríži vo Francúzsku pôsobí krajanský folklórny súbor Nadeje Paríž, ktorý svoje nádherné jubileum oslávil výročným koncertom.  Oslavy výročia sa uskutočnili 26. [...]

2 decembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko-Národné spektrum

V týchto dňoch prichádza na pulty stánkov nové číslo odborného časopisu Matice slovenskej Slovensko-Národné spektrum. V „roku odkazu štúrovcov“ je jeho nosnou témou v prvom rade reflexia silnej generácie národovcov, ktorá vštepila charakter aj dnešnému samostatnému [...]

1 decembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica spomínala na zánik federácie

Dvadsiateho piateho novembra 2022 pri príležitosti tridsiateho výročia prijatia ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Matica slovenská a Národná rada SR (NR NR)  odhalili pamätnú tabuľu na fasáde historickej budovy NR SR na Župnom námestí [...]

29 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská národu – prezentácia činnosti Matice slovenskej medzi krajanmi v Budapešti

Širokospektrálna činnosť Matice slovenskej sa zrkadlí v stovkách kultúrnych podujatí, kvalitnej vedeckej a vydavateľskej činnosti, príprave desiatok historických videí a reportáží, v osadzovaní búst a pamätných tabúľ po celom geografickom území Slovenskej republiky, v bohatej dokumentačnej činnosti matičných archívov [...]

21 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Viac ako sto notebookov pre študentov slovenských stredných škôl vo Vojvodine

Pokles počtu študentov slovenských stredných škôl vo Vojvodine je v poslednom období alarmujúci. Na smutnú skutočnosť, ktorá je v slovenských stredných školách aktuálne prítomná, upozornil predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, bývalý predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ján Brtka, [...]

21 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Medzinárodný vedecký seminár venovaný životu a dielu Štefana Boleslava Romana

V predchádzajúcom roku (2021) si Slováci doma i v zahraničí pripomenuli 100. výročie narodenia významného rodáka z Veľkého Ruskova (dnes Nový Ruskov) – Štefana Boleslava Romana. Dodnes málo poznané meno významného mecéna slovenskej otázky v [...]

16 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Vyhlásenie 14. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva rozšírené aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí Počiatky prvého písma na našom území, Veľkomoravská tradícia prítomná v súčasnosti, Obdobie života a panovania  Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové [...]

30. výročie Kongresu slovenskej inteligencie

Slávnostné stretnutie v Národnej dvorane Kongres slovenskej inteligencie (KSI) a Matica slovenská (MS) si pripomenuli 30. výročie Kongresu slovenskej inteligencie, 30. výročie Zvrchovanosti Slovenskej republiky a 104. výročie Deklarácie slovenského národa a ustanovenia Slovenskej národnej rady. Podujatie [...]

9 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská si uctila Alexandra Dubčeka

Pred tridsiatimi rokmi odišiel najvýznamnejší Slovák Pred tridsiatimi rokmi 7. novembra 1992 odišiel vtedy najvýznamnejší slovenský politik, predseda Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dr. Alexander Dubček. Pôsobil v najvýznamnejšom politickom poste vtedajšieho štátu, ktorým [...]

7 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Mladí matičiari si pripomenuli tajný študentský spolok Mor ho!

Rok 2022 sa nesie najmä v znamení podujatí k Roku odkazu štúrovcov. Okrem toho je tento rok bohatý aj na výročia iných osobností a udalostí. V roku 2022 si pripomíname aj 110. výročie vzniku tajného študentského spolku Mor [...]

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

Zasadal poradný orgán Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS Po takmer štvrťročnej prestávke zvolala Matica slovenská zasadanie vlastného poradného orgánu pre krajanské otázky. V predvečer Stálej konferencie Úradu pre [...]

3 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X