Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach

V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch teologickej fakulty v Košiciach v srdci východoslovenského regiónu v meste Košice za tónov doznievajúcej hymny a slov básne Matičná hviezda sa začalo slávnostné otvorenie 100. [...]

15 novembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|

Medzinárodný deň školských knižníc s Maticou slovenskou

Už tradične sa v posledný októbrový pondelok konajú na viacerých školách na Slovensku prednášky pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Prešovská pobočka Matice slovenskej ani v tomto roku nechýbala pri organizačnom zabezpečení dňa významného pre malých, [...]

12 novembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Prešovský kraj|

Matičnú konferenciu o M. R. Štefánikovi v Nitre obohatil spisovateľ Jozef Banáš

Odborné prednášky, zaujímaví hostia, ale aj pútavé interaktívne výstavy, toto všetko a ešte oveľa viac poskytla konferencia k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, na ktorú mali možnosť prísť návštevníci do Domu MS v Nitre 5. novembra 2019. [...]

12 novembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Nitriansky kraj|

V ŠPÚ rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomém národnej identity a slovenskej štátntosti

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli na pracovnom rokovaní členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických vied SAV sa dohodli na [...]

Komisia na podporu vedeckých projektov MS schválila projekty

Komisia na podporu vedeckých projektov MS po preskúmaní a širšej diskusii schválila päť projektov: Národnohospodársky odbor MS – Ondrej Barič: Pätnásť rokov vývoja integrácie Slovenska do Európskej únie. Vedecká monografia Historický odbor MS – Ivan A. [...]

7 novembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu k stému výročiu založenia Miestneho výboru SNR a oslobodenia od maďarskej správy

Pred sto rokmi vznikol vo východoslovenskej obci Soľ z iniciatívy národovca Jána Demka Miestny výbor Slovenskej národnej rady. Matičiari z obce aj okolia Vranova nad Topľou odhalili 27. októbra 2019 v Soli pamätnú tabuľu, ktorá obyvateľom zároveň pripomína oslobodenie [...]

Historicky prvý Miestny odbor Matice slovenskej v Martine oslávi storočnicu

Pred sto rokmi v auguste 1919 bola oživotvorená Matica slovenská v Turčianskom Svätom Martine, kde zakrátko vznikol aj jej historicky prvý Miestny odbor Matice slovenskej na Slovensku. Pri príležitosti tejto storočnice organizujú jeho členovia slávnostnú schôdzu, ktorá [...]

Pamätnú tabuľu národovcovi a politikovi Matúšovi Dulovi odhalili matičiari na Dulovom námestí v Bratislave

Významný slovenský politik a národovec, predseda Slovenskej národnej rady a Matice slovenskej počas búrlivého obdobia vzniku prvej Československej republiky Matúš Dula má oddnes (30. 10. 2019) pamätnú tabuľu na Dulovom námestí v Bratislave. Slávnostne ju odhalil predseda MS [...]

Denník Pravda hrubo manipuluje verejnú mienku o matičnej vede v súvislosti s konferenciou o roku 1939

Predstavitelia Matice slovenskej považujú článok redaktorky Evy Štenclovej v Denníku Pravda 28. októbra 2019 s názvom Matica opäť provokuje Tisom za hrubo manipulatívny a zámerne diskreditujúci ustanovizeň. Redaktorka podsúva verejnosti nepravdivé a vymyslené dôvody organizovania vedeckej konferencie Slovensko a prelomový rok [...]

Matičná odborná konferencia M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia sa zameria na pedagógov

Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej sa zapoja do širokej palety podujatí Roka Milana Rastislava Štefánika (rok 2019 s presahom do roku 2020). V rámci spomienky na 100 rokov od tragickej [...]

28 októbra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Nitriansky kraj|

Pocta Starinčanom a Strieborná medaila Matice slovenskej choreografovi, matičiarovi a tanečnému pedagógovi doc. Vladimírovi Marušinovi, ArtD.

Dňa 20. októbra 2019 matičný Folklórny súbor Chemlon a SZUŠ Kudlovská Humenné v spolupráci s Vihorlatským múzeom a Maticou slovenskou uskutočnili v MsKS Humenné podujatie Pocta Starinčanom pod záštitou primátora mesta Humenné PhDr. Ing. Miloša [...]

Vedecká konferencia Slovensko a prelomový rok 1939 v Bratislave zmapuje udalosti spred 80-tich rokov

Po tohtoročných dôležitých výročiach v slovenských dejinách, ktoré sa týkali storočnice tragickej smrti M. R. Štefánika, storočnice oživotvorenia Matice slovenskej a oslobodzovania a začleňovania územia Slovenska do prvej Česko-Slovenskej republiky, ako aj 75. výročia Slovenského [...]

X