Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Darujte 2 % z daní pre Maticu slovenskú

Vážení matičiari, priaznivci Matice slovenskej, slovenskí národovci, informujeme vás o možnosti pomôcť matičnej činnosti a práci matičných odborov v súvislosti s využitím 2 % z daní pre Maticu slovenskú. Prosíme vás o pomoc s oslovením vašich rodinných príslušníkov, známych, prípadne [...]

26 marca 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

90. výročie prof. Imricha Sedláka na Prešovskej univerzite

Spomienka na výročie odbornou činnosťou Ako inak si pripomenúť výročie nedožitých 90. narodenín prof. Imricha Sedláka, než pripomenutím si a ocenením výsledkov jeho rozsiahlej a rozmanitej odbornej činnosti! Práve takýto cieľ mal vedecký seminár s názvom „O živote [...]

120. výročie narodenia prvého podpredsedu MS Daniela Okáliho

Matica slovenská si každoročne pripomína celý rad významných osobností kultúrneho, politického, národného a spoločenského života, ktoré sa nejakým spôsobom pričinili o pozitívny rozvoj našej spoločnosti. Jedným z nich bol aj právnik, advokát, publicista, spisovateľ, politik, odbojár, verejný činiteľ, [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko – Národné spektrum

V týchto dňoch prichádza na pulty stánkov nové číslo časopisu Slovensko – Národné spektrum1/2023. Podobne ako v minulosti, aj teraz v ňom autori z radov matičných pracovníkov, ako aj sympatizanti matičnej myšlienky prinášajú pútavé príspevky nielen zo slovenských [...]

16 marca 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Storočnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

Vznik Miestneho odboru Matica slovenská má v dejinách nášho národa, ako i v živote Trnavy, nezastupiteľné miesto. Bola a dodnes aj je nepochybne jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských ustanovizní Slovákov. V období silnejúcej maďarizácie v druhej polovici [...]

Nová publikácia Matice slovenskej –Život a dielo Štefana Boleslava Romana

V roku 2021 si Slováci doma i v zahraničí pripomenuli 100. výročie narodenia významného rodáka z Veľkého Ruskova (dnes Nový Ruskov) – Štefana Boleslava Romana. Dodnes málo poznané meno významného mecéna slovenskej otázky v zahraničí, uránového [...]

1 marca 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Zomrel magický realista slovenského filmu

Tvorivý umelec začínal experimentami, no neskôr sa z neho stal vynikajúci režisér tých najlepších slovenských filmov. Zomrel Jakubisko, slovenský Felini, magický realista filmu. Jeho posledným plánom, ktorý sa už nepodarilo zrealizovať, bolo natočenie Slovanskej epopeje. [...]

26 februára 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj kaštieľa Necpaly s priľahlými pozemkami

Matica slovenská so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, zastúpená štatutárnym orgánom JUDr. Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej, na základe rozhodnutia Výboru Matice slovenskej VYHLASUJE podľa § 281 – 288 zákona č. [...]

23 februára 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban, zakladateľ Slovenskej národnej rady, Slovenských pohľadov, spoluzakladateľ Matice slovenskej a životopisec Štúra Vypracoval: PhDr. Lukáš Perný, PhD., Slovenský literárny ústavu Matice slovenskej „Naše osobné lósy a osudy v návaloch vekov budú isto rozmanité, [...]

Venček pre Izidora Žiaka – Somolického

Oslávili 160. výročie narodenia slovenského bájkara Druhý februárový piatok (10. februára 2023) v Turčianskom Michale, miestnej časti Turčianskych Teplíc, bol slávnostný. Matičiari, okresná organizácia Únie žien Slovenska, v spolupráci s kúpeľným mestom Turčianske Teplice, si pripomenuli 160 [...]

15 februára 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Slávenie spomienky na ThDr. Jána Murína v deň sviatku Troch svätiteľov

Sviatok Troch svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa 30. januára 2023 v Sečovciach niesol v znamení spomienky na významnú osobnosť gréckokatolíckej cirkvi. Pripomenuli sme si 110. výročie narodenia gréckokatolíckeho kňaza, [...]

14 februára 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|

Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije

Rok 2023 nám prináša ďalšie krásne výročie veľkej osobnosti, ktorá pre Gemerský región znamenala veľa. Pred 210 rokmi, 8. februára 1813, sa v obci Jelšavská Teplica narodil básnik a dejateľ v oblasti cirkevnej aj národnej Samuel Tomášik. Jeho meno [...]

13 februára 2023 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|
X