Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Oslávili sme rok slovenského divadla priamo v jeho kolíske – pri ochotníkoch z Liptova

Perlou medzi divadlami je to ochotnícke. Ukazuje tak minulosť a prikyvuje súčasnosť. Rok 2020 sa niesol v znamení dvoch významných výročí. Kultúrna verejnosť si pripomenula 190. výročie vzniku prvého slovenského ochotníckeho divadla na Slovensku a 100. výročie [...]

15 januára 2021 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Významná iniciatíva mikulášskych matičiarov: Námestie Ústavy SR

Matica slovenská si do svojho vienka dala a dôsledne napĺňa iniciatívy na podporu rozvoja národného povedomia. Ide  predovšetkým o osadzovanie pamätných dosiek pripomínajúcich si významné udalosti z histórie, alebo významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. V poslednom období sa z iniciatívy [...]

14 januára 2021 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Ocenený dlhoročný matičiar Pavel Fábry

Jeden z našich najdlhšie pôsobiacich matičiarov Pavel Fábry oslavoval 19.12.2020 svoje krásne 80-te narodeniny. Na návrh predsedu Miestneho odboru v Košiciach, v ktorom pôsobí, mu bolo udelené ocenenie – medaila predsedu Matice Slovenskej. Medailu mu odovzdal predseda Matice [...]

Členské ústredie MS vydalo nové pokyny

Členské ústredie Matice slovenskej dáva do pozornosti nové metodické pokyny pre miestne odbory, odbory Mladej Matice, záujmové a vedecké odbory na rok 2021. Tieto pokyny sú dôležité pre našu každodennú činnosť preto im treba venovať [...]

Historický míľnik Slovenska

Slovenská republika sa prvého januára dožila svojich dvadsiatich ôsmych narodenín. Tesne po jej vzniku málokto zo svetových politických lídrov veril, že rozchod s Čechmi prežijeme.  A prežili sme! Dnes sme suverénny samostatný štát postavený na demokratických princípoch, [...]

Predseda MS Marián Gešper: Pokračujeme v svätej práci pre národ

Keď sa začínal rok 2020, viacerí tušili, že bude zložitý, no asi nik nepredpokladal, že my, matičiari, budeme podrobení takej ťažkej a vážnej skúške. Opisovať priebeh útokov na Maticu a paralelne nuansy tzv. pandémie koronavírusu [...]

Nástenný a stolový Matičný kalendár 2021 – Národné výročia

Matica slovenská, verná svojej dlhodobej kultúrnej tradícii spätej aj s vydávaním kalendárov, na začiatku Roku Alexandra Dubčeka pripravila pre svojich členov, sympatizantov i širšiu kultúrnu verejnosť vydanie reprezentačného obrazovo-textového veľkého nástenného a malého stolového Matičného kalendára 2021. Klasickú formu [...]

Zomrel literárny vedec, bibliograf Matice slovenskej a redaktor Slovenských pohľadov Július Vanovič

Vo veku 85 rokov zomrel dňa 25. decembra 2020 prozaik, esejista, publicista a literárny vedec Július Vanovič. Niekdajší literárny pracovník Matice slovenskej a redaktor Slovenských pohľadov sa narodil 11. apríla 1935 v Dražkovciach pri Martine. Študoval na [...]

Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka

Po aktuálnom Roku národnej identity vyhlásila Matica slovenská rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka. Budúci rok uplynie sté výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej. [...]

Vyšlo druhé číslo historického časopisu Slovensko – Národné spektrum

Na časopis Slovensko – Národné spektrum máme skvelú odozvu Historik a šéfredaktor odborného časopisu Slovensko – Národné spektrum PhDr. Peter Sokolovič, PhD. V decembri 2020 vyšlo druhé číslo odborného časopisu Matice slovenskej Slovensko – Národné spektrum. [...]

Slovenské pohľady a spisovatelia kritizujú ministerstvo kultúry pre finančnú degradáciu časopisu

Šéfredaktor Slovenských pohľadov Bystrík Šikula, slovenskí spisovatelia z redakčnej rady a prispievatelia tohto významného literárneho časopisu kritizujú Ministerstvo kultúry SR pre radikálne zníženie štátnej dotácie pre Maticu slovenskú až o 23 percent. Finančné škrty spôsobia oklieštenie už [...]

Pomôžte zachrániť najstarší slovenský časopis Slovenské pohľady

Slovenské pohľady sú najdlhšie vychádzajúcim literárnym časopisom na Slovensku a jedným z najstarších literárnych časopisov v Európe. Časopis, ktorý viedlo množstvo osobností slovenskej literatúry, sa od čias svojho vzniku usiloval odzrkadľovať literárny, vedecký, umelecký, kultúrno-spoločenský [...]

10 decembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X