Výzva pre prispievateľov do ročenky Slováci v zahraničí


Výzva pre prispievateľov do ročenky Slováci v zahraničí2024-04-18T13:46:52+00:00

Ročenka Slováci v zahraničí ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a podáva správu o činnosti Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí. Zborník každoročne prináša témy zaoberajúce sa krajanskou literatúrou a jazykom, osobnosťami, zvykmi i tradíciami.

Príspevky zaoberajúce sa problematikou Slovákov v zahraničí posielajte na adresu:

Matica slovenská, Krajanské múzeum MS, Grösslingova 23, 812 51 Bratislava, alebo emailom na adresu: krajanskemuzeum@matica.sk

 

Zároveň sa i Vy môžete stať prispievateľom do ročenky Slováci v zahraničí č. 41.
Stiahnite si, prosím, Pokyny-pre-autorov_zborník 41

Slováci v zahraničí_40

 

 

X