Osobnosti slovenských dejín


/Osobnosti slovenských dejín

Intelektuál so silným idealizmom

70. výročie úmrtia a 120. výročie narodenia Vladimíra Clementisa Životná dráma Vladimíra Clementisa, výnimočného slovenského intelektuála, ľavicového politika, nadaného redaktora a  právnika, vyvrcholila pred sedemdesiatimi rokmi 3. decembra 1952. V  [...]

Juraj Slota (1819-1882) šíriteľ osvety a velikán z Rajca

autorka: Mgr. Martina Matečková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach V panteóne katolíckych kňazov sa v bernolákovskom i štúrovskom období vyskytuje množstvo významných osobností, ktoré výraznou mierou zasiahli do kultúrneho a národného života, [...]

2022-10-10T12:19:51+00:0010 októbra 2022 |Osobnosti slovenských dejín|

Anton Bernolák – prvý úspešný kodifikátor spisovnej slovenčiny

Autor: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS V období formovania sa novodobého slovenského národa (1780 – 1820) k šíreniu a krieseniu národného povedomia výdatne prispel rozvoj vied, najmä jazykovedy, histórie [...]

120 rokov od narodenia Vlada Clementisa

V roku 2022 si okrem dvestoročnice štúrovcov a storočnice Vladimíra Mináča pripomíname aj stodvadsaťročnicu Vladimíra Clementisa. Literárny vedec Štefan Drug opisuje Clementisa ako vždy solídne oblečeného intelektuála s distingvovaným vystupovaním [...]

Storočnica írskeho politika Michaela Collinsa

V TÝCHTO DŇOCH SI ÍRI PRIPOMENULI PAMIATKU NÁRODNÉHO HRDINU Íri a Slováci majú v mnohom podobné, ba aj prepojené historické osudy. Slováci, rovnako ako Íri, boli celé stáročia pod nadvládou cudzích veľmocí a dynastií. [...]

Nedopísaná história baťka Vladimíra Mináča

Vladimír Mináč, dlhoročný predseda Matice slovenskej, významný slovenský spisovateľ, publicista, scenárista, redaktor, literárny kritik, národovec, ale i  osobnosť s  neotrasiteľným ľavicovým presvedčením, aktívny účastník druhej svetovej vojny, ktorú zažil ako [...]

Storočnica brilantného esejistu a zaslúžilého predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča

Autori: Mgr. Radoslav Žgrada, Slovenský historický ústav Matice slovenskej; PhDr. Lukáš Perný, PhD., Slovenský literárny ústav Matice slovenskej Tento rok si pripomíname sté výročie narodenia Vladimíra Mináča (* 10. august [...]

2022-08-08T08:53:40+00:003 augusta 2022 |Osobnosti slovenských dejín|
X