Osobnosti slovenských dejín


/Osobnosti slovenských dejín

Krajan Štefan Boleslav Roman

„Naša svorná spolupráca a prinášanie obetí za záujmy národa bude vždy pozitívnym a tvorivým výrazom našich povinností voči národu, z ktorého sme vyšli.“ Š. B. Roman, Bulletin SKS, 1971, č. 4  ̶  5, [...]

X