Objednajte si Slovenské pohľady


/Objednajte si Slovenské pohľady
Objednajte si Slovenské pohľady2021-02-16T09:40:44+00:00

Slovenské pohľady

Vážení čitatelia!

V ekonomicky zložitom a pandémiou sužovanom roku 2021 Ministerstvo kultúry SR znížilo štátny príspevok pre Maticu slovenskú, ktorá je vydavateľom časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu.

Zníženie rozpočtu sa dotklo všetkých periodík vrátane Slovenských pohľadov. Dôsledkom týchto obmedzení sa mení periodicita vydávania časopisu. Kým doteraz Slovenské pohľady vychádzali ako mesačník dvanásťkrát do roka (vrátane letného dvojčísla júl/august), od marca toho roku budú vychádzať ako dvojmesačníky (marec/apríl, máj/jún, júl/august, september/október, november/december). Mení sa aj rozsah časopisu. Januárové a februárové číslo ešte vyjdú v rozsahu obligátnych 160 tlačiarenských strán, od marca budú vychádzať v rozsahu 208 tlačiarenských strán. Cena za dvojmesačník je stanovená na sumu 2,90 eura, ročné predplatné na rok 2021 zostáva nezmenené. Napriek týmto nevyhnutným opatreniam verím, že si udržíme vašu priazeň. Redakcia vynaloží maximálne úsilie, aby stratu priestoru pri vydávaní časopisu, kvantitu, vynahradila čitateľom kvalitou, ešte vyššou  umeleckou úrovňou než doteraz. Kým to bude v našich silách, druhý najstarší literárny časopis v Európe, ktorý roku 1846 založil J. M. Hurban a ktorý roku 1881 obnovil jeho syn S. H. Vajanský spolu s J. Škultétym, nezanikne.

Slovenské pohľady sú dnes modernou literárnou revue hlásiacou sa k tradícii a zachovávajúcou kontinuitu, a práve toho roku si pripomenú 175. výročie svojho založenia a 140. výročie obnovenia.

S úctou Bystrík Šikula, šéfredaktor časopisu

Cena: 2,90 €

Online objednávka Slovenských pohľadov

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia:

Európa – 55 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 85 USD (vrátane poštovného)

Predplatné na Slovensko do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X