Objednajte si Slovenské pohľady


/Objednajte si Slovenské pohľady
Objednajte si Slovenské pohľady2019-07-19T11:05:12+00:00

Slovenské pohľady

Najstarší slovenský časopis pre literatúru, vedu a umenie, na stránkach ktorého okrem tvorby mladých autorov prezentuje redakcia najvýznamnejšie literárne diela v ucelených žánrových blokoch – próza, poézia, literárna veda a kritika.

Cena: 1,60 €

Online objednávka Slovenských pohľadov

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia:

Európa – 55 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 85 USD (vrátane poštovného)

Predplatné do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X