Objednajte si Slovenské pohľady


/Objednajte si Slovenské pohľady
Objednajte si Slovenské pohľady2022-12-05T13:42:54+00:00

Slovenské pohľady

Vážení čitatelia!

Rok 2021 bol pre Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu a pre Maticu slovenskú, ktorá je vydavateľom periodika,  jedným z najkrízovejších v ich histórii. Časopis z ekonomických dôvodov musel prejsť na dvojmesačnú periodicitu. Vďaka sponzorskej žičlivosti viacerých inštitúcií, podpore Matice i Vás, našich čitateľov, sme sa už od novembrového čísla roku 2021 mohli vrátiť k mesačnej periodicite, a tak je tomu dodnes. Opäť vychádzame dvanásťkrát do roka v rozsahu 160 strán (vrátane letného dvojčísla). Aktuálna cena za jedno číslo je 1, 60 €, za dvojčíslo 3,20 €. Ročné predplatné pre slovenských odberateľov je 17,60 €. Ročné predplatné do zahraničia je 55 € pre európskych odberateľov a 85 USD pre odberateľov z ostatných štátov sveta (všetky uvedené ceny sú vrátane poštovného).

Slovenské pohľady, druhý najstarší literárny časopis v Európe, ktorý roku 1846 založil J. M. Hurban a roku 1881 obnovil jeho vydávanie S. H. Vajanský spolu s J. Škultétym, sa tak naďalej môžu tešiť priazni a dôvere svojich čitateľov. Veríme, že si ju zachováme. Pohľady sú dnes modernou mienkotvornou revue, ktorá reflektuje podnety súčasnosti, pritom sa však hlási k tradícii a udržuje kontinuitu slovenského národného života.

S úctou Bystrík Šikula, šéfredaktor časopisu

Cena: 2,30 €

Predplatné na 1 rok: 25,30 €

(Cena platí od 1. januára 2023)

Online objednávka Slovenských pohľadov

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia:

Európa – 55 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 85 USD (vrátane poštovného)

Predplatné na Slovensko do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X