Stála expozícia – Dom Jozefa Cígera Hronského


///Stála expozícia – Dom Jozefa Cígera Hronského
Stála expozícia – Dom Jozefa Cígera Hronského2023-03-20T14:58:15+00:00

Expozícia v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine

JOZEF CÍGER HRONSKÝ ŽIVOT BEZ ODDYCHU

 

Expozícia Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu sprístupňuje prostredníctvom originálnych dokumentov život a dielo Jozefa Cígera Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje ťažiskové literárne diela vytvoril práve v Martine. Autentické písomné a obrazové dokumenty, vecné pamiatky a výtvarné diela privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu, predstavujú Jozefa Cígera Hronského aj ako technického kresliča, projektanta, ale hlavne výtvarníka, ktorý počas svojho života v zahraničí významne uplatnil svoj výtvarný talent. Kolektív Archívu Matice slovenskej pripravil modernú a vysoko esteticky hodnotnú expozíciu, ktorá je otvorená od 4. augusta 2010. Autorkou scenára výstavy a katalógu je PaedDr. Vlasta Bellová.

Expozícia sprístupňuje:

 • panelovú výstavu (panely v tvare otvorenej knihy)
 • dobové fotografie spisovateľa od útleho detstva, z rodinného prostredia a posledných rokov života v zahraničí
 • vecné pamiatky z osobnej pozostalosti
 • ukážky výtvarných prác (maľby, vitráže, keramiku)
 • ukážky literárnej tvorby a mnohé vydania jeho publikácií
 • životopisné dokumenty
 • 3D miestnosť na premietanie filmov pre deti
 • prezentácie videofilmov (Jozef Cíger Hronský, Jozef Cíger Hronský –  Mária Macuľová, Beseda Augustína Maťovčíka s Hronského neterou Máriou Macuľovou), podľa výberu
 • film Karola Plicku z pobytu matičnej delegácie v USA v rokoch 1935/1936, ktorú viedol J. C. Hronský, vtedajší tajomník Matice slovenskej (Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi; nemý film; 45 min.)

Cenník návštev v expozícii:

Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu

v Dome J. C. Hronského, P. O. Hviezdoslava 74, 036 01 Martin          

 • Dospelí  2,- €
 • Študenti/deti  1,- €
 • Skupinové vstupné pre školy:

– nad 10 detí/študentov + doprovod:  8,- EUR

– nad 20 detí/študentov + doprovod: 16,- EUR ⃰⃰

 • Deti do 6 rokov, seniori nad 62 rokov a držitelia preukazu ŤZP zdarma

⃰⃰ nad 20 detí/študentov + doprovod do 35 detí/študentov + doprovod (kapacita D JCH)

 

Kompletná prehliadka s prezentáciou videofilmu trvá 60 minút.

Návštevu je potrebné nahlásiť si vopred. Kontakt: Helena Belláková (Archív Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin),
tel. č. 043/38 12817, 0904 908 785, e-mail: badatelna@matica.sk

Adresa expozície: Dom Jozefa Cígera Hronského, P. O. Hviezdoslava 5, 036 01 Martin

 

 

 

X