Stála expozícia – Dom Jozefa Cígera Hronského


///Stála expozícia – Dom Jozefa Cígera Hronského
Stála expozícia – Dom Jozefa Cígera Hronského2022-01-25T10:51:57+00:00

Expozícia v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine

JOZEF CÍGER HRONSKÝ ŽIVOT BEZ ODDYCHU

 

Expozícia Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu sprístupňuje prostredníctvom originálnych dokumentov život a dielo Jozefa Cígera Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje ťažiskové literárne diela vytvoril práve v Martine. Autentické písomné a obrazové dokumenty, vecné pamiatky a výtvarné diela privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu, predstavujú Jozefa Cígera Hronského aj ako technického kresliča, projektanta, ale hlavne výtvarníka, ktorý počas svojho života v zahraničí významne uplatnil svoj výtvarný talent. Kolektív Archívu Matice slovenskej pripravil modernú a vysoko esteticky hodnotnú expozíciu, ktorá je otvorená od 4. augusta 2010. Autorkou scenára výstavy a katalógu je PaedDr. Vlasta Bellová.

Expozícia sprístupňuje:

  • panelovú výstavu (panely v tvare otvorenej knihy)
  • dobové fotografie spisovateľa od útleho detstva, z rodinného prostredia a posledných rokov života v zahraničí
  • vecné pamiatky z osobnej pozostalosti
  • ukážky výtvarných prác (maľby, vitráže, keramiku)
  • ukážky literárnej tvorby a mnohé vydania jeho publikácií
  • životopisné dokumenty
  • 3D miestnosť na premietanie filmov pre deti
  • prezentácie videofilmov (Jozef Cíger Hronský, Jozef Cíger Hronský –  Mária Macuľová, Beseda Augustína Maťovčíka s Hronského neterou Máriou Macuľovou), podľa výberu
  • film Karola Plicku z pobytu matičnej delegácie v USA v rokoch 1935/1936, ktorú viedol J. C. Hronský, vtedajší tajomník Matice slovenskej (Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi; nemý film; 45 min.)

 

Kompletná prehliadka s prezentáciou videofilmu trvá 60 minút.

Návštevu je potrebné nahlásiť si vopred. Kontakt: Helena Belláková (Archív Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin),
tel. č. 043/38 12817, 0904 908 785, e-mail: badatelna@matica.sk

Adresa expozície: Dom Jozefa Cígera Hronského, P. O. Hviezdoslava 5, 036 01 Martin

 

 

X