Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí


///Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí2022-04-28T12:10:01+00:00

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej (ďalej len RSŽZ pri MS) je podľa Stanov Matice slovenskej, Hlava XV., Poradné orgány, poradným orgánom Matice slovenskej pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím. Riadi sa osobitným štatútom RSŽZ pri MS. Rada pracuje pri Krajanskom múzeu Matice slovenskej. Je organizačnou zložkou Krajanského múzea Matice slovenskej. Schádza sa spravidla raz za rok. V dohodnutých časových intervaloch predseda resp. podpredseda Rady spolu s predsedom MS informujú členov rady o plnení prijatých úloh a prijatých uznesení. Závery z rokovania majú platnosť odporúčaní pre predsedu Matice slovenskej. Ich platnosť sa potvrdzuje nadpolovičnou väčšinou súhlasných hlasov zúčastnených členov Rady.

Do orgánov RSŽZ pri MS boli zvolení:

                            Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS
Funkcia v RSŽZ Meno a priezvisko Funkcia člena RSŽZ v domovskej krajine
Predsedníčka RSŽZ pri MS Katarína Melegová-Melichová Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku
Podpredseda RSŽZ pri MS Adrian Miroslav Merka Predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku
Podpredsedníčka RSŽZ pri MS Alžbeta Hollerová-Račková Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Členovia RSŽZ pri MS Mirko Vavra Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku
Peter Lipták Prvý podpredseda Obce Slovákov v Českej republike
Dušan Daučík Čestný predseda Švédsko-slovenského spolku
Marry Ann Doucette Predsedníčka Kanadskej Slovenskej ligy
Jozef Hajiš Predseda Matice slovenskej na Ukrajine
Edita Manáková Predsedníčka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva
Ľudomír Molitoris Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku
Michal Spevák Predseda Čiernohorsko-slovenského priateľstva
Marián Gešper II. podpredseda MS
Zuzana Pavelcová Riaditeľka KM MS
Pavol Meleg Zástupca ÚSŽZ
Vladimír Skalský Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Náhradníci RSŽZ pri MS Branka Baksa Tajomníčka Zväzu Slovákov v Chorvátska
Miroslava Gržinić Podpredsedníčka Zväzu Slovákov v Chorvátsku pre kultúru
Sandra Kralj Vukšić Šéfredaktorka časopisu Premeň
Milica Majeriková-Molitoris Redaktorka krajanského periodika Život
Pavel Obrcian Náhradník za SZSZ

Závery z rokovania RSŽZ pri MS, 7.11.2018.

 Z rokovania bolo prijatých osem záverov:

1) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS podporila snahu krajanov o etablovanie poslanca parlamentu NR SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

2) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS naďalej pokračovala v podpore vzniku Centra slovenského zahraničia.

3) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS ďalej pokračovala v iniciatíve vzniku vedeckých výskumov „Ako ďalej, krajania…“ v jednotlivých oblastiach ich života.

4) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS iniciovala štatistické výskumy zamerané na migráciu krajanov (z krajanských komunít do SR a naopak).

5) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS vecne ocenila krajanskú mládež na vybraných súťažiach Slovákov žijúcich v zahraničí.

6) RSŽZ pri MS navrhuje, aby zabezpečila pre krajanskú mládež nahrávky slovenských ľudových piesní a rozprávok.

7) RSŽZ pri MS navrhuje, aby naďalej pokračovala v realizácii táborov pre krajanskú mládež.

8) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS vypracovala ponukový list a itinerár pre poznávací zájazd pre krajanskú mládež „Po vlasteneckých stopách mesta Martin“.

 

X