Folklórna Sereď 2017


//Folklórna Sereď 2017

Predsedníčka MO Matice slovenskej v Seredi Slávka Kramárová zorganizovala pre mládež už 11- krát regionálnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž bola určená žiakom základných škôl. Tentokrát sa zúčastnilo po 13 súťažiacich v oboch kategóriách- 1. a 2. stupeň ZŠ z 8 základných škôl: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ J. A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ZŠ Pusté Úľany a ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo.
V príjemnej atmosfére Domu kultúry zazneli známe i menej známe ľudové piesne v podaní krásnych hláskov všetkých zúčastnených. Porota v zložení pedagógov Mária Pellerová, Iveta Labajová a Helena Eliášová mala veľmi ťažkú úlohu, pretože súťažiaci boli veľmi vyrovnaní.

Výsledky:
I.kategória
1. Tamara Gablíková CZŠ sv.Cyrila a Metoda Sereď
2. Vanessa Adámiová ZŠ Pusté Úľany
3. Sofia Budinská ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovičovo

II.kategória
1. Nikoleta Skladaná ZŠ J.A.Komenského Sereď
2. Nela Lócziová ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovičovo
3. Nina Dudiňáková CZŠ sv.Cyrila a Metoda Sereď
3. Veronika Baričiaková CZŠ sv.Cyrila a Metoda Sereď

Ocenení dostali okrem diplomov CD ľudových piesní od Kollárovcov, sponzorom ktorých bolo Mesto Sereď a všetci sa občerstvili napolitánkami, ktoré venoval dom kultúry.
Všetkým zúčastneným žiakom, rodičom a pedagógom ďakujeme za účasť.

Výbor MO Matice slovenskej v Seredi

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

 

2017-10-26T14:42:48+00:0026 októbra 2017 |Trnavský kraj|
X