„Malá vojna v Prešove“


//„Malá vojna v Prešove“

Prešov, 26. 4. 2018

Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa na ZŠ Májové námestie v Prešove konalo z iniciatívy DMS a OMM v Prešove a pedagógov školy beseda a dramatizácia scénky z udalostí Malej vojny.
Žiakom 8. a 9. ročníka prednášajúceho predstavila riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková, ktorá odovzdala slovo predsedovi MS JUDr. Mariánovi Gešperovi, ktorý viedol túto prednášku. Po krátkom predstavení udalostí Malej vojny sa pódia zhostili členovia Mladej Matice z Prešova, Vranova n/T. a okolia, ktorí sa predviedli vo vojenských uniformách a žiakov naozaj upútali. Dramatizácia scénky bola pripomienkou udalostí Malej vojny, ktorá sa udiala v marci 1939 v Michalovských kasárňach. Scénka priblížila žiakom udalosti spred osemdesiatich rokov od Viedenskej arbitráže a začiatku ozbrojených útokov horthyovských polovojenských oddielov na slovenské a podkarpatské pohraničie.
Aj takouto formou sa chce Matica slovenská priblížiť k mládeži a nenútenou formou im objasňovať rôzne udalosti slovenských dejín.

 

Text:    Bc. Marko Gajdoš,  Mgr. Sláva Jurková

Foto:   Mgr. Júlia Palšová

2018-05-04T16:18:00+00:004 mája 2018 |Prešovský kraj|
X