Matičiari slávnostne rokovali


//Matičiari slávnostne rokovali

Turčianske Teplice, 23. 2. 2016

Slávnostné rokovanie Valného zhromaždenia MO MS Turčianske Teplice sa uskutočnilo posledný februárový utorok v popoludňajších hodinách. Kultúrnu časť tvorilo vystúpenie žiakov turčianskoteplických škôl v pamätnom venčeku pre Izidora Žiaka Somolického. Tento slovenský vlastenec, národovec, spisovateľ, redaktor a národný pracovník, sa narodil 10. februára 1863 v Turčianskom Michale (dnes časti Turčianskych Teplíc) a zomrel 25. januára 1928 v Banskej Bystrici, podujatie bolo súčasne aj pripomenutím si jeho narodenín.
Za miestne gymnázium vystúpili 2 žiaci s recitáciou a prózou. Základná umelecká škola sa prezentovala spevom skupiny 7 študentov, tancom dvoch zoskupení, hrou na husle a klavír. Z Pedagogickej a sociálnej akadémie to boli recitácia a spev s klavírnym sprievodom. Na saxofón zahrala Dominika Ertelová – učiteľka SZUŠ v Kláštore pod Znievom. Vtipnou recitáciou sa predstavili dvaja žiaci ZŠ Žarnovická z miestnej časti Diviaky a na záver vystúpil folklórny súbor Lúčik s 20-timi žiakmi so spevom a tanečným pásmom. Posledný tanec bol zároveň blahoželaním miestnej matičiarke A. Dubovcovej k jej významnému životnému jubileu.
Všetkých účinkujúcich ocenil výbor MO MS ďakovným listom a Okresná organizácia Únie žien peknou knihou. Toto podujatie poctili svojou účasťou hostia z Matice slovenskej Ján Seman a člen výboru MS Viliam Komora, ten odovzdal ocenenie A. Dubovcovej a to bronzovú medailu, ktorú na ostatnom rokovaní schválil výbor MS. Na podujatí bol prítomný aj viceprimátor mesta Turčianske Teplice pán Dušan Vojtek.
Ďalšia časť rokovania bola pracovná, pričom sa sústredili a zamerali na konkrétne podujatia a činnosť MO MS, v ktorej budú aj naďalej pokračovať a to za úzkej súčinnosti predsedníčky doc. RNDr. Jaroslavy Brinckovej, CSc., ktorá mnoho rokov vykonáva nezištne matičnú činnosť nielen v tomto kúpeľnom meste, ale aj v širokom okolí celého Horného Turca.
Viliam Komora, foto archív autora

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-03-01T11:56:47+00:0029 februára 2016 |Žilinský kraj|
X