Dom Matice slovenskej Galanta


/Dom Matice slovenskej Galanta

Poverený riaditeľ Domu Matice slovenskej Galanta

 

Mgr. Peter Schvantner

 

Adresa:       Bratislavská 1458/71, 924 00 Galanta

Tel:             031/780 4286

Mobil:          0910/987893

E-mail:        dms.galanta@matica.sk, peter.schvantner@matica.sk

Web:           www.dmsgalanta.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Galanta

Dom Matice slovenskej (DMS) v Galante vznikol 16.9.1993. Pôsobí v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve Matice slovenskej. Dom MS zastrešuje matičné hnutie v okresoch Galanta, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica.
DMS je sídlom Krajskej rady MS, Okresnej rady MS Trnavského kraja. Pod jeho riadenie spadá od roku 2010 aj Oblastné pracovisko MS v Holíči.

Predmetom činnosti DMS je:

 • kultúrno-spoločenská,
 • výchovno-vzdelávacia,
 • záujmovo-tvorivá,
 • zábavná a relaxačná činnosť.

Činnosť DMS je orientovaná na starostlivosť o repatriantov a o udržiavanie kontaktov so Slovákmi z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska. DMS rozvíja a podporuje matičné hnutie v jednotlivých obciach a mestách, utužuje a pestuje slovenskú štátnosť, spolupracuje s MŠ, ZŠ a Strednými školami v Galante a okolí, venuje pozornosť významným výročiam osobností a udalostí slovenských dejín, podporuje prezentačnú činnosť v práci so slovenskou literatúrou, spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Novoročný koncert k vzniku samostatnej SR,
 • Šaliansky Maťko,
 • Výchovné koncerty a detské divadielka pre MŠ a ZŠ,
 • Besedy, výstavy a stretnutia so zaujímavými osobnosťami,
 • Trenčín, Trnava – ruža voňavá – stretnutie Trenčianskeho a Trnavského kraja,
 • Ukážky prác ľudových remeselníkov k Veľkej noci a k Vianociam,
 • Zájazdy matičiarov po pamätihodnostiach Slovenska,
 • O pohár Domu MS – Vianočný volejbalový turnaj,
 • KANTILÉNA – festivalový večer venovaný pamiatke Karola Duchoňa,
 •  TAPI – tvorivé sympózium – práca s ovčím rúnom,
 •  Letné tvorivé dielne,
 •  Mladý záhradkár – vedomostná súťaž,
 •  Kurz tvorivosti – modelovanie z hliny a
 •  Klub paličkovej čipky a ručných prác.

2022-05-03T14:12:22+00:0029 apríla 2022 |
X