Dom Matice slovenskej Michalovce


/Dom Matice slovenskej Michalovce

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce

PhDr. Karina Obšatníková
Adresa: Masarykova 42, 071 01 Michalovce
Tel: 0915 439 367

e-mail: dms.michalovce@matica.sk
E-mail: karina.obsatnikova@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Michalovce

Dom Matice slovenskej (DMS) Michalovce vznikol dňa 1. 2. 1991.
Dom MS sa stará o matičnú činnosť v okresoch Michalovce, Trebišov, Sobrance, počtom 69 MO MS. V priamom riadení DMS sú Oblastné pracoviská v Trebišove. Okrem toho sa dom stará o činnosť 9 MO MS na Ukrajine a o činnosť okresnej rady MS.

Pri Dome MS pôsobia viaceré umelecké súbory:

 • detský spevácky zbor Magnólia zo Sobraniec,
 • sestry Gajdošové z Rakovca,
 • folklórny súbor Zemplín Michalovce,
 • folklórny súbor Svojina z Michaloviec,
 • Klub M. R. Štefánika,
 • Klub hádankárov a krížovkárov,
 • hudobný klub mladých a viaceré folklórne skupiny ako kolektívni členovia.

Predmetom činnosti DMS je:

 • rozvíjanie kultúrno-spoločenských a športových aktivít,
 • práca s mládežou,
 • spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí na Ukrajine, v Srbsku, Maďarsku a v zámorí.
 • Medzi významné aktivity DMS organizované každoročne a pod jeho záštitou patria:
 • Zemplínske slávnosti piesni a tancov v Michalovciach,
 • Horovov Zemplín – súťaž v prednese poézie pre stredoškolskú mládež,
 • Ruže mojej duše – je jedným z najmladších podujatí. Je to súťaž pre začínajúcich literárnych autorov,
 • DMS je spoluorganizátorom nového festivalu na ktorom budú prezentovať svoje umenie amatérske divadelné súbory, ktoré majú naštudované divadelné predstavenia vo východoslovenskom nárečí pod názvom Mihaľovski deski,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • Šaliansky Maťko,
 • Fugova domovina,
 • celoslovenská súťaž krížovkárov a hádankárov,
 • spolupodieľa sa na športových podujatiach Horovská desiatka,
 • Matičný beh o štít mesta.

DMS Michalovce úzko spolupracuje so základnými a strednými školami, inštitúciami mesta Michalovce, Trebišov a Sobrance – mestským kultúrnym strediskom, zemplínskym osvetovým strediskom, zemplínskym múzeom, Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického.
Pripomína si významné dní a výročia v roku, v spolupráci s MO MS pripravuje vatry zvrchovanosti, stavanie májov, Jánske ohne, Cyrilo-metodské slávnosti, Vianočné výstavy, spolupodieľa sa na organizovaní podujatia Návraty- splav zemplínskych riek a organizuje rôzne výstavy, prednášky a besedy s osobnosťami spoločenského života.

2021-05-05T12:28:14+00:009 októbra 2018 |
X