Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves


/Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves

 

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Link: https://youtu.be/pWDu26N0euI,  kde si môžete pozrieť video z Levočského pripomenutia si Štúrovcov, ktoré sa konalo dňa 24. 9. 2015 v Levoči.

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Spišská Nová Ves

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
Adresa: Zimná 68,
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0918904957
E-mail: dms.snv@matica.sk

 

2020-01-02T09:00:57+00:009 októbra 2018 |
X