Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves


/Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Spišská Nová Ves

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.

 

Adresa:           Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves

Mobil:              0918 904 957
E-mail:            dms.snv@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Spišská Nová Ves

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi vznikol 1. 7. 1990 a sídli v objekte, ktorý je majetkom Matice slovenskej. V priamom riadení DMS SNV je aj Oblastné pracovisko MS Poprad. DMS SNV sa stará o matičnú činnosť v týchto okresoch: Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa.

 Predmetom činnosti DMS je:

 • práca s mládežou – návštevy matičných akcií a exkurzie do Martina a v Černovej
 • upevňovanie zdravého vlastenectva – národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti
 • prednášky pre študentov základných a stredných škôl na témy ako: Poslanie a úloha MS v súčasnosti, Samova ríša, udalosti novembra 1989, osobnosť A. Dubčeka, Ľ. Štúra, M. R. Štefánika, J. M. Hurbana a iné
 • úzka spolupráca s Mladou Maticou a školami – DMS SNV má Memorandum o spolupráci s viacerými školami v celej spišsko-podtatranskej oblasti.
 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS v danej oblasti
 • prioritná je určite aj rozsiahla činnosť, ktorá každodenne napĺňala DMS SNV, a to prostredníctvom úspešného divadla Kontra, ktoré sa môže popýšiť titulom Najobľúbenejšie divadlo sezón 2018, 2019 na Slovensku.
 • do matičného diania DMS SNV zapája verejnosť najmä prostredníctvom kaviarne Mlynček, divadlom Kontra a kultúrnym centrom Attico, ktoré sídli v DMS Spišská Nová Ves
 • úzka spolupráca so samosprávami a všetkými kultúrnymi inštitúciami a zariadeniami v danej oblasti – s mestom Poprad, mestom Spišská Nová Ves, Spoločnosťou M. R. Štefánika, Spišským dejepisným spolkom, Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, Galériou umelcov Spiša, Spišským múzeom, Úniou žien Slovenska, Centrom voľného času, Školským úradom Spišská Nová Ves a Poprad)
 • spolupráca so SZPB
 • spolupráca so zahraničnými Slovákmi, osobitne zo Srbska, Rumunska, Ukrajiny a Poľska
 • spolupráca s médiami – s regionálnymi televíziami, novinami a Slovenským rozhlasom – rádiom Regina z Košíc, taktiež TV Poprad, TV Reduta SNV, TV Levoča
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov
 • zakladanie a znovuobnovovanie MO MS v danej oblasti
 • starostlivosť a získavanie nových členov MS

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Okresná súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko
 • Fašiangové popoludnie
 • Spomienkové podujatie na hrdinov „Malej vojny“ – bombardovanie mesta Spišská Nová Ves
 • Štúrov deň v Levoči
 • Výstup na Kohlwald – Uhliská pri Levoči (pamätné miesta stretávania sa Štúrovcov)
 • Prednášky pre školy o osobnostiach slovenského národa ako: M. R. Štefánik, A. Dubček, Ľ. Štúr, J. M. Hurban a iné
 • Kojšovská Heligónka
 • Ekumenické stretnutie pri kríži na Kojšovskej holi
 • Vatra zvrchovanosti v Štrbe
 • Vatra zvrchovanosti v Batizovciach
 • Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou (Liptovská Teplička)
 • Kostelničákov ornament – výtvarná súťaž v Spišskej Starej Vsi
 • oslavy výročia vzniku MO MS v okrese
 • Vansovej Lomnička
 • predveľkonočné stretnutie rodín pod názvom „Veľká noc prichodzi“
 • predvianočné stretnutie rodín pod názvom „Čaro Vianoc“
 • organizovanie výstav
 • metodické dni pre učiteľov základných a stredných škôl v danej oblasti

2022-05-03T14:26:04+00:0024 marca 2022 |
X