Informačné ústredie Matice slovenskej


/Informačné ústredie Matice slovenskej

Informačné ústredie (ďalej len IÚ) je útvar pre mediálnu, informačnú, vydavateľskú, vzdelávaciu, propagačnú činnosť doma a v zahraničí. IÚ zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti a postojoch Matice slovenskej vo vzťahu k matičnému hnutiu a verejnosti. Riaditeľa IÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania.

Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

RNDr. Ján Seman

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 42
Mobil: 0905 293 622
E-mail: jan.seman@matica.sk

 

Hovorkyňa MS

Mgr. Veronika Grznárová

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Mobil: 0918 904 932
E-mail: veronika.grznarova@matica.sk / media@matica.sk

2021-05-05T11:19:04+00:001 novembra 2018 |
X