Krajská rada Trenčiansky kraj


/Krajská rada Trenčiansky kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Trenčiansky kraj – predsedníčka KR MS

Žofia Hrančová

Adresa: Haluzice 721, 913 07 Bošáca
Mobil: 0911 957 375
E-mail : zofia.hrancova@gmail.com

2023-11-21T12:07:26+00:0017 októbra 2018 |
X