Krajská rada Trnavský kraj


/Krajská rada Trnavský kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Trnavský kraj – predsedníčka KR MS

PhDr. Libuša Klučková

Adresa: DMS, Jesenského 25, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: 0905 300463
E-mail: libusa.kluckova@gmail.com

2018-11-30T08:24:48+00:0017 októbra 2018 |
X