Oblastné pracovisko Vranov nad Topľou


/Oblastné pracovisko Vranov nad Topľou

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Vranov nad Topľou

Bc. Miroslav GešperMgr. Miroslav Gešper 
Adresa: Dr. C. Daxnera 86, 093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: 0905141848
E-mail: op.vranov@matica.sk

Informácie o OP MS

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) vo Vranove nad Topľou vo svojej územnej pôsobnosti sa s osobitým dôrazom venuje mládeži a mládežníckym podujatiam. V okrese Vranov a Humenné pôsobia samostatné odbory Mladej Matice, ktoré sa posledné obdobie značnou mierou v koordinácii s OP MS pričinili o objavovanie zabudnutej regionálnej histórie a dejinných osobností. Zo všetkých treba spomenúť Spomienku na Východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831, ktoré si v roku 2004 až 2011 si Vranovčania pripomenuli podujatiami, ktoré sa stretli so značným ohlasom verejnosti. Pod vedením OP MS tu pôsobí aj umelecký kolektív „Vranovskí kuruci,“ ktorí sa stali známi práve predstavením alegorických scénok z roľníckeho povstania a iných historických udalosti východného Slovenska. OP MS iniciovalo založenia odborov Mladej Matice aj v rámci východoslovenského regiónu, čo prispelo všeobecne k obrode mladého matičného hnutia aj v rámci Slovenska. V okrese Vranov nad Topľou pôsobia takmer dve desaťročia uznávané folklórne matičné skupiny pri MO MS v Kladzanoch, Banskom, Sačurove, Dlhom Klčove, Žalobín a ďalšie, ktoré reprezentovali Slovensko aj za hranicami. OP MS úzko spolupracuje s regionálnymi kultúrnymi organizáciami: Hornozemplínskym osvetovým strediskom, Hornozemlínskou knižnicou, Vlastivedným múzeom a odborom kultúry mesta Vranov nad Topľou.

 

2018-11-30T08:39:21+00:009 októbra 2018 |
X