Slovenský historický ústav Matice slovenskej


/Slovenský historický ústav Matice slovenskej

 

  • Slovenský historický ústav  je vedeckým pracoviskom pre výskum slovenských dejín. Udržiava a rozvíja pracovné kontakty s vedeckými inštitúciami a univerzitami.
  • Slovenský historický ústav Matice slovenskej (ďalej ústav) bol zriadený na základe zákona z 13. februára 1997 Národnej rady Slovenskej republiky č. 68/97 Z. z. § 3 ods. 4 o Matici slovenskej. Zriaďovacia listina ústavu bola vydaná predsedom Matice slovenskej dňa 13. marca 1997 s účinnosťou od 1. mája 1997.

 

Riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

Mgr. Radoslav Žgrada

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
E-mail: radoslav.zgrada@matica.sk

Pracovníci Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

Mgr. Jaroslav Durec, PhD. – vedecko-výskumný pracovník

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
E-mail: jaroslav.durec@matica.sk

Mgr. Dominik Blanár, PhD. – vedecko-výskumný pracovník

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
E-mail: dominik.blanar@matica.sk

Externý pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
E-mail: peter.sokolovic@matica.sk

2024-05-09T08:57:37+00:001 novembra 2018 |
X