Pietna spomienka na Juraja Langsfelda


//Pietna spomienka na Juraja Langsfelda

Kremnica, 22. 6. 2015

 

Matica slovenská Miestny odbor Kremnica, Mesto Kremnica a Evanjelický cirkevný zbor Kremnica, uskutočnili dňa 22. júna 2015 pripomenutie 166. výročie popravy Juraja Langsfelda, hurbanovského dobrovoľníka, poručíka pri jeho hrobe. Langsfeld žil v dobe neslobody, silnejúcej maďarizácie. Stal sa prívržencom štúrovského hnutia. So zbraňou v ruke sa neváhal postaviť na ochranu slovenského ľudu. Keď ho Maďari chytili, dobrovoľne si zvolil radšej smrť, než by zradil ideály za ktoré bojoval. Že v pamäti nám zostal až do dnešných dní, svedčí i dnešná pietna spomienka na neho, konaná na mieste jeho popravy.
Pietna spomienka bola zahájená hymnou Matice slovenskej a položením vencov na hrob Langsfelda za mesto Kremnica, Miestny odbor MS Kremnica, Prápor výcviku Juraja Langsfelda Martin, obec Sučany a priameho potomka po rodine Lansfeldovej Milana Kožucha z Martina. Privítanie prítomných a hlavný príhovor predniesol predseda Miestneho odboru MS v Kremnici Milan Rybársky. S príhovormi vystúpili zástupcovia: za Mesto Kremnica, obec Sučany, Maticu slovenskú Martin a potomkovia po rodine Langsfeldovej, ktorá sa do Sučian presťahovala z Kremnice. Program bol doplnený prednesom básní, hudobnými vložkami a na záver modlitbou za Langsfelda, prednesenou evanjelickým farárom v Kremnici. Po celú dobu pietnej spomienky čestnú stráž pri jeho hrobe držali vojaci Práporu výcviku Juraja Langsfelda Martin.
Veľa rokov uplynulo od hrdinskej smrti Juraja Langsfelda, mnohé boje musel slovenský národ vybojovať, kým dosiahol vytúženú slobodu v roku 1918 vymanením sa spod maďarizácie. Ale utvorenia samostatnej Slovenskej republiky sme sa dočkali až v roku 1993. Tým sa naplnil sen Langsfelda o krajšej budúcnosti Slovákov, za čo položil i svoj mladý život.
Pripomeniem ešte verejnosti málo známu vec. Za 1. ČSR boli kasárne v Martine, v ktorých boli ubytovaní príslušníci horského pešieho pluku číslo 1. pomenované čestným názvom „Kasárne Ďurka Langsfelda“. Po 2. svetovej vojne boli premenované na „Kasárne Slovenského národného povstania“. Po rokoch na krátky čas rozkazom prezidenta Slovenskej republiky dňa 17. júla v roku 2007 bol zapožičaný vojenskému útvaru 1300 v Martine čestný názov „Základná výcviková škola Juraja Langsfelda“, čo však o dva roky dňom 10. júla v roku 2009 bolo zrušené transformovaním do „Práporu výcviku Martin“. Viacročné úsilie zo strany zainteresovaných o možnosť prinavrátenia pomenovania časti kasární v Martine po Langsfeldovi, bolo v súčasnej dobe korunované úspechom. Rozkazom prezidenta slovenskej republiky zo dňa 31. marca v roku 2015 bol zapožičaný Vojenskému útvaru 1037, Práporu výcviku Martin čestný názov „Prápor výcviku Juraja Langsfelda“.

Milan Rybársky
predseda MO MS Kremnica

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2015-06-26T11:19:29+00:0026 júna 2015 |Banskobystrický kraj|
X