V Základnej škole vo Spišskom Štvrtku to žilo slovenským ornamentom


/, Prešovský kraj/V Základnej škole vo Spišskom Štvrtku to žilo slovenským ornamentom

Spišský Štvrtok, 5. 3. 2018

 

Dňa 5. 3. 2018 bola otvorená putovná výstava SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA v Základnej škole vo SPIŠSKOM ŠTVRTKU. Podujatie v spolupráci s vedením školy zorganizovala PhDr. Gabriela Čiasnohová, členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a lektorka Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach.
Kostelníčkovmu ornamentu bol venovaný celý deň. V predpoludňajších hodinách sa uskutočnila prvá tvorivá dielňa ŠKOLA ORNAMENTU pre 24 žiakov rôznych ročníkov 2. stupňa. Lektorka PhDr. Gabriela Čiasnohová jej prvú časť venovala teórii ornamentu, životu i dielu umelca. V praktickej časti sa žiaci venovali Kostelníčkovmu ornamentu s veľkonočnou tematikou. Pedagogický dozor zabezpečovali: Mgr. Zuzana Kolibárová, PaedDr. Eva Birošová a riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Barlová.
Nasledujúcu vernisáž moderovala Mgr. Z. Kolibárová. Vystúpenie dievčenskej skupiny ľudového tanca pripravila pani vychovávateľka a matičiarka Bc. Valéria Lesičková. Kurátorka PhDr. Gabriela Čiasnohová stručne oboznámila pedagógov, rodičov, občanov obce i všetkých sústredených žiakov školy so životom i vystavovaným dielom najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka.
Vernisáž navštívili Štvrtočania z klubu dôchodcov. Za folklórny súbor Štvrtočan to bola pani Anna Oravcová.
Na popoludňajšej tvorivej dielni sa zúčastnilo 24 žiakov ŠKD. Po úvodnej časti vyfarbovali a dotvárali Kostelníčkov rastlinný a zvierací ornament. Pedagogický dozor mali: Bc. Valéria Lesičková a Alena Ambrózy. Podujatie svojou prítomnosťou obohatil aj Ing. Ferdinand Kubenko zo Spišskej Novej Vsi – Kostelníčkov príbuzný v ďalšej generácii.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

Foto: G. Čiasnohová, Z. Kolibárová a Sebastián Stančák

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-03-12T15:33:13+00:0012 marca 2018 |Košický kraj, Prešovský kraj|
X