100 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Martine


//100 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Martine

Dňa 4. novembra 2019 si MO MS v Martine za účasti najvyšších predstaviteľov Mesta Martin a Matice slovenskej pripomenul a oslávil 100. výročie svojho založenia. Prítomným matičiarom sa prihovorili primátor Mesta Martin Ján Danko, predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predsedníčka MO MS v Martine Taťana Sivová. Na slávnostnej schôdzi boli ocenení dlhoroční matičiari a členovia za aktívnu činnosť a spoluprácu. Verejnosť sa prvýkrát oboznámila s publikáciou o histórii MO MS v Martine v rokoch 1919-1950. Jej autorom je riaditeľ archívu PhDr. Pavol Madura, ktorý publikáciu predstavil. V kultúrnom programe vystúpili: žiak ZUŠ Samuel Mičko, ľudový umelec Ľubomír Párička a kolektívny člen MO spevácky súbor Severanka.

Miestny odbor MS v Martine vznikol 2. novembra 1919 ako prvý miestny odbor po oživotvorení Matice slovenskej. Po ňom začali vznikať aj ďalšie miestne odbory. Za sto rokov urazila matica a jej miestne odbory kus cesty. Matičiari odviedli obrovský kus poctivej práce. Veď práve miestne odbory tvoria jadro našej matice. Z ich truhlíc vychádzajú krásy slovenského kroja, spevu, tanca, zvykov, povedačiek a hier, z nich sa šíri láska k rodnej zemi, k predkom, k svojej reči a histórii. A o uchovanie tohto všetkého sa snaží aj náš MO MS v Martine.

Každý rok organizujeme podujatia pre svojich členov k rôznym témam. Ročne zrealizujeme cca 15 podujatí a 4 stretnutia výboru MO. Spolupracujeme s našou maticou, Turčianskou knižnicou v Martine, súbormi, ale aj s individuálnymi autoritami regiónu. Všetkým patrí naša úprimná vďaka. Želáme si, aby naša práca a snaženie našli odozvu medzi občanmi, aby sme v ľuďoch prebudili pocit národnej hrdosti, spolupatričnosti a národného uvedomenia. Nech obete našich predchodcov neboli zbytočné, nech sa matičná myšlienka napĺňa a rozvíja.

Taťana Sivová

Fotografie: Bohuslav Slezák a Zuzana Pavelcová

Ocenený p. Alexander Lilge

Vzácni hostia

Vzácni hostia

Riaditeľ AMS – Pavol Madura

Hudobný hosť

Hudobný hosť – Párička

Severanka sblizka

auditórium

 

 

2019-11-07T15:04:05+00:007 novembra 2019 |Žilinský kraj|
X