100. výročie narodenia Jána Motulka


//100. výročie narodenia Jána Motulka

…Tak sedím za stolom. Na rozhrešenie čakám.

Dni ľahli popolom. Za ohník však vďaka… (Ján Motulko)

100. výročie narodenia Jána Motulka, básnika, prozaika, pisateľa knižiek pre deti, novinára, fotografa, hlbokého človeka hľadajúceho pravdu cez slovo.

V priestoroch Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi si dňa 20. 1. 2020 prišlo pripomenúť viac ako päťdesiat poslucháčov jeho odkaz a literárne dielo. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej prostredníctvom Mgr. Jolany Prochotskej. Videoprezentáciu podfarbenú hudbou – Dvořákovou Humoreskou aj spevom tenoristu Luciana Pavarottiho – pripravila Mgr. Dagmar Krajňáková so sprievodným slovom Janky Dubajovej, pracovníčky Spišskej knižnice. Hudba, ktorú autor počúval a mal rád, navodila krásnu atmosféru, ktorá sa spolu s prednesenou poéziou hlboko dotýkala prítomných poslucháčov.

Program popoludní otvorili žiaci ZŠ Levočská ulica, ktorých pripravila Mgr. Ingrid Hrebenárová poéziou zo zbierok: Ježiško v prírode, Nezábudka a V Ježiškovej škole. Hudobné obohatenie žiakov zo ZUŠ – gitarové duo pripravila Bc. Alena Mušutová. Z bohatej básnickej tvorby autora Jána Motulka sme si vypočuli 22 básní z jeho 9 zbierok. Ich interpretmi boli členovia DS Hviezdoslav – Ing. Peter Konig, Jozef Gavlák a Mgr. Naďa Hrabuvčinová, tiež recitovali – Mária Findurová, Marie Mašlárová a Judira Králová. Predstavili sa aj študenti Gymnázia Školská ulica, ktorých pripravila Mgr. Dáša Jurášková a študenti Hotelovej akadémie od PaedDr. Gabriely Takáčovej.

Tohtoročné prvé literárne stretnutie v Spišskej knižnici, zamerané na 100. výročie básnika Jána Motulka, oživila prítomnosť najstaršej dcéry Mg. A. Márie Gajdošovej. Autentické slová o otcovi, ktorý v troch dcérach zasial cit pre krásu ducha, pokory, lásky a úcty k životu a Bohu, umocnila prednesom jeho poslednej neznámej básne Boh je láska. Jej prednes, oteckov odkaz, zanechal v prítomných účastníkoch hlboký dojem.

Na prítomnosť básnika v našom meste (1993) si zaspomínala aj p. Mária Adamčiaková. Emotívne boli aj objatia prítomnej rodiny autora zo Spišských Vlách. Úprimné poďakovanie tlmočíme aj mestu za jeho podporu podujatia propagačnými darmi pre recitátorov aj našej vzácnej návšteve Mgr. A. Márii Gajdošovej.

JP

2020-01-28T09:52:05+00:0028 januára 2020 |Košický kraj|
X