100. výročie narodenia Jána Olejníka


//100. výročie narodenia Jána Olejníka

…Vo vlaským koscele bliščace kamene majú tam patrona co še šumne šmeje. Svatý Ján patron náš opatruj Vlašanoh a ket še ci zasce ta i Krompašanoch. Ta i Podradžanoch z Drevenika…

( Ján Olejník )

Múzeum Spiša v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi si  23.6. 2021 pripomenuli 100. výročie narodenia PhDr. Jána Olejníka, CSc., (10.5.1921 Spišské Vlachy – 20.4. 2017 Tatranská Štrba). Významný slovenský etnograf, múzejný pracovník a publicista. Je považovaný za jedného z najväčších odborníkov na tradičnú ľudovú kultúru podtatranských oblastí Spiša a Liptova. Publikoval množstvo vedeckých , vedecko – populárnych i reportážnych prác na Slovensku aj v zahraničí. Dvorné dialógy 73, svojim spevom umocnila FS Harihovčan z Harichoviec vedená Helenou Geletkovou a báseň v spišskom nárečí, ktorú venoval J. Olejník rodnému mestu pri 768.výročí, zarecitovala Mária Džugasová.  Riaditeľka Ing. Zuzana Krempaská privítala za spoluorganizátora Mgr. Jolanu Prochotskú, predsedníčku MO MS,  primátora Spišských Vlach Ľubomíra Fifíka a hosťa doc. Mgr. Tatianu Pirníkovú PhD.. Historik Mgr. Miroslav Števík  predstavil muzikologičku a hudobnú pedagogičku a odovzdal jej slovo. Viac ako hodinové rozprávanie o osobných stretnutiach, jeho odbornej bádateľskej práci, robení zbierkových fondov a ich archivovaní… podieľaní sa aj na mnohých výstavách. Poukázala na jeho členstvo vo viacerých zahraničných asociáciách a spoločnostiach. Z pozostalosti sa venuje korešpondencii a tu zdôraznila jeho spoluprácu  s významnými osobnosťami umeleckého sveta(J. Ciker, B. Urbanec, K. Plicka, J. Borodáč…)aj s mnohými významnými predstaviteľmi vedeckého života. V prezentácii nám J. Olejníka predstavila aj ako výborného maliara a ilustrátora. Osobné stretnutie s touto významnou osobnosťou priblížili, Dana Rosová, Mária Adamčiaková,  aj členky skupiny z Harichoviec, kde osobne bol i  predsedníčka MO MS si zaspomínala na stretnutie v DMS  a  jeho rozprávanie o „gruľkoch“,  v celodennom podujatí „Gruľovy dzeň na Špišu“. V závere po poďakovaní od riaditeľky a kytici od primátora, zneli krásne ľudové piesne z úst FS Harihovčan a celé nádvorie spievalo Šalata, šálata, šalatovo lisce….

…Milé ablegaci s primatorom vedno buce vy s patronom v roboce za jedno. Nech Ján svatý Ježišov Kerstiteľ budze mám v roboce dobrý pán učiteľ. (Ján Olejník)

Mgr. J.Prochotská

Bez jazykovej korektúry

2021-07-12T15:16:17+00:0012 júla 2021 |Košický kraj|
X