100. výročie založenia MO MS Spišská Nová Ves si pripomenuli spomienkou na predsedov i príležitostnou pečiatkou


/, Správy z krajov/100. výročie založenia MO MS Spišská Nová Ves si pripomenuli spomienkou na predsedov i príležitostnou pečiatkou

„Len ten, kto pozná dejiny, kto pozná svoju literatúru, kto pozná históriu svojho národa, môže byť sebavedomý a môže vlastne hľadieť do budúcnosti“ / Ján Marták/

Miestny odbor Matice slovenskej laureát ceny primátora mesta Spišská Nová Ves k svojmu 100. výročiu založenia  uskutočnil 22. októbra 2020 pietnu spomienku na cintoríne položením bielej chryzantémy, zapálením kahancov a modlitbou za štyroch predsedov MO MS.

Spomienka patrila ako prvému, ozaj prvému predsedovi Neitusovi Vollaymu, ktorý bol dlhé roky priateľom, propagátorom matičného života v meste. Zastavili sme sa pri Františkovi Jozefovi Bajtošovi, ktorý vo funkcii v troch rôznych obdobiach pôsobil najdlhšie. Jeho veľký prínos bol v odhaľovaní pamätných tabúľ  Š. Mišíka  aj sochy M. R. Štefánika. PhDr. Jozef Kuruc pôsobil vo funkcii jedno volebné obdobie a svoje  bohaté vedomosti z histórie mesta, ešte dlho odovzdával mládeži i matičiarom. Mgr. Ján Horník, slovenčinár, pre ktorého kultivovaný rozvoj jazyka bol veľmi dôležitý a v Jazykovom okienku upozorňoval na nedostatky. Mgr. Jolana Prochotská, Ing. Eva Kalafutová a Peter Rusnák sa v závere svojej misie zastavili pri Silvii Szabovej dlhoročnej členke výboru, pre ktorú bola oblasť kultúry dominantná.

MO MS vydáva k svojmu výročiu aj príležitostnú poštovú pečiatku. Autorom návrhu bol Ing. Stanislav Susa s grafickým spracovaním Ing. Štefana Pohlyho. Zberatelia si môžu opečiatkovať svoje listy 6. novembra 2020  na hlavnej pošte v Spišskej Novej Vsi.

Mgr.Jolana Prochotská

2020-11-02T16:22:18+00:002 novembra 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X