12. ročník Fugovej domoviny


//12. ročník Fugovej domoviny

Dom Matice slovenskej Michalovce v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a Zemplínskym kultúrnym centrom Michalovce, obcou Vinné a Základnou školou s materskou školou F. J. Fugu vo Vinnom zorganizovali už 12. ročník regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže s názvom Fugova domovina. Poslaním súťaže je rozvoj tvorivých schopností detí a žiakov v literárnej a výtvarnej tvorbe, ako aj podnecovanie záujmu o spoznávanie vlastného regiónu a jeho významných osobností. Súťaže, ktorá prebiehala od 12.-29.mája v štyroch kategóriách sa zúčastnilo vyše 80 žiakov MŠ a ZŠ nielen z celého regiónu, ale aj z Ukrajiny, čo nás všetkých veľmi potešilo. Porota v zložení za literárnu časť Karina Obšatníková- riaditeľka DMS Michalovce, Lucia Kreculová a Jana Tomková z Khazkc Michalovce a za výtvarnú časť Ján Čižmár zo ZUŠ v Michalovciach, Simona Valisková a Dana Čičáková z Khazkc Michalovce sa snažili oceniť čo najviac žiakov. Každý súťažiaci si preto zo súťaže odniesol diplom a vecnú cenu. V závere sa všetkým súťažiacim prihovorila Jana Gaňová- riaditeľka ZŠ F.J. Fugu vo Vinnom a Karin Obšatníková- riaditeľka DMS Michalovce, ktorá pripomenula podujatia spojené s výročím významnej osobnosti mons. F. J. Fugu, ale aj iné ďalšie aktivity Matice slovenskej.

PhDr. Karina Obšatníková, PhD., riaditeľka DMS Michalovce

 

 

2023-09-14T14:47:11+00:0014 septembra 2023 |Košický kraj|
X