13. ročník mladomatičnej májovej vatry v Hencovciach


//13. ročník mladomatičnej májovej vatry v Hencovciach

K zvykom, ktoré sa v mnohých obciach dodržiavajú dodnes, patrí stavanie májov, praktizované z 30. apríla na 1. mája. Oddávna sa verilo, že posledné aprílové a prvé májové hodiny prebudia živly zem, oheň, vodu a vzduch. Slávenie sviatku 1. mája siaha hlboko do pradávnej minulosti ľudstva. Trochu v posunutom termíne, v súvislosti s opatreniami, už po trinásty krát sa v piatok 15. mája stretli mladí matičiari pri rieke Ondava na tradičnej májovej vatre.

Každoročne si uchovávajú túto tradíciu, ktorá je vzdialeným odkazom na cyklus ročných období a na prastaré slovanské tradície, ktoré sa zachovali v súčasnosti  a  je potrebné uchovať ich pre budúcu mladú generáciu. Program začal o 18 hod. V spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou po zapálení tradičnej vatry samotným predsedom OMM Hencovce Adamom Gešperom, nasledovala beseda k pohnutým regionálnym dejinám Vranovského regiónu s odkazom aj na širšie celoslovenské historické súvislosti, čo je spojené aj s propagáciu matičnej myšlienky medzi verejnosťou a to predovšetkým medzi mládežou. Podujatia sa zúčastnil aj vzácny hosť PhDr. Martin Fejko, riaditeľ členského ústredia MS, ktorý obdaroval prítomných knižnými darmi a tlačovinami z vydavateľstva Matice slovenskej. Popri besede mali zúčastnení príležitosť pri matičnej vatre opekať klobásu, či slaninku.

Svojim vystúpením zaujali aj „Hencovskí divadelníci“, ktorí pri príležitosti nedávneho okrúhleho výročia ukončenia 2. svetovej vojny zahrali scénku z tohto obdobia a tým pripomenuli ťažké osudy nielen vojakov, partizánov, ale najmä civilného obyvateľstva počas najväčšej kataklizmy v dejinách ľudstva. Tento projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Matice slovenskej.

Autor a foto: Mgr. Miroslav Gešper

2020-06-10T15:26:40+00:008 júna 2020 |Prešovský kraj|
X