15. ročník regionálnej súťaže vidieckych škôl Liptova Stretnutie s literatúrou


//15. ročník regionálnej súťaže vidieckych škôl Liptova Stretnutie s literatúrou

Dňa 24.apríla 2024 sa v Základnej škole v Kvačanoch konal už 15. ročník regionálnej súťaže vidieckych škôl Liptova Stretnutie s literatúrou, ktorý bol venovaný slovenskému jazykovedcovi, etnografovi, spisovateľovi, publicistovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti, PhDr. Antonovi Habovštiakovi, CSc. Jeho tajomný svet povestí tvorivo stvárnilo šesť tímov z piatich škôl: ZŠ s MŠ z Važca, ZŠ s MŠ z Komjatnej, ZŠ s MŠ z Liskovej, dva tímy zo ZŠ s MŠ z Ľubochne a domáci tím. V tvorivom kole sa ukázala pestrosť výberu aplikačných úloh, a tak diváci mohli vidieť odkaz povestí Antona Habovštiaka prezentovaný formou básne, komiksu, dramatického stvárnenia, muzikálu, dokonca aj formou televíznej relácie „O päť minút 12“.  V zábavnom kole „Čo ja viem“ účastníci dokázali, že poznajú život, prácu a dielo tohto velikána. Pripomenuli si zastarané a nárečové slová i názvy predmetov z dávnych čias, ktoré sa nám aj vďaka nemu zachovali dodnes. V tomto roku sa najviac darilo domácemu tímu, ktorý tvorili žiaci 9.ročníka: Renáta Karasková, Karol Kostolný, Karin Mliečková, Sebastián Glončák a Patrik Rusko.

15. ročník Stretnutia s literatúrou bol finančne podporený aj Maticou slovenskou a MO MS v Kvačanoch, ktorého predsedníčka PaedDr. Jana Odleváková a člen Vladimír Ďuroň prijali pozvanie do odbornej poroty a mohli tvorivosť mladých ľudí priamo oceniť. Víťazný tím tak dostal nielen hodnotné knihy od Kataríny Nádaskej, ale aj poukážku na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 50 eur. Najväčšou odmenou ale pre všetkých je príjemne strávené dopoludnie plné tvorivosti, nápadov a hľadania myšlienok a odkazov osobností literatúry, ako aj vznik nových priateľstiev medzi mladými ľuďmi, ktorí chcú rozumieť literatúre.

ZŠ Kvačany

Povedali o súťaži

Antonia Matušková

Myšlienka sa zrodila ešte v roku 2004, keď sme si v apríli pripomenuli dvojsté výročie narodenia slávneho dánskeho prozaika, dramatika, básnika a rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Jeho príbehy inšpirovali mnohé divadelné hry, muzikály, balety, animované i hrané filmy a inšpiroval aj našich žiakov, ktorí jeho klasické príbehy stvárňovali netradičným spôsobom. Túto kreativitu chceli zdieľať s rovesníkmi aj z iných škôl, a tak sme dali základnú formu súťaži s názvom Stretnutie s literatúrou. Názov mal reflektovať fakt, že nejde v skutočnosti o súťaž v pravom slova zmysle, ale účelom je to spoločné stretnutie ľudí so záujmom o literatúru a prezentáciu vlastnej hry a tvorivosti pri práci s literárnym textom. A hoci sa téma každoročne menila tak, aby sme vzdali poctu vždy inému velikánovi literatúry, štruktúra súťaže v podstate ostala nezmenená. Literárne dopoludnie malo tri kolá. Prvé kolo sme nazvali prezentačné, pretože v ňom štvorčlenné až päťčlenné tímy z jednotlivých škôl odprezentovali dopredu pripravenú tému. Tieto prezentácie si navzájom hodnotili samotní členovia tímov. Každý tím dostal rovnaký počet bodov, ktoré mohol rozdeliť medzi ostatné tímy podľa vlastného uváženia. Vždy platilo etické pravidlo, že neprideľujeme body sebe, svojmu tímu, ale oceňujeme kvality súperov. Druhé kolo bolo tvorivé. Každý tím dostal rovnaký text a k nemu aplikačné úlohy, z ktorých jednu kreatívnym spôsobom stvárnil.  Aplikačné úlohy sú zadania aktivít, ktoré vychádzajú z vysoko efektívneho učenia podľa programu Susan Kovalik, ktorý rešpektuje model ôsmich typov inteligencií definovaných americkým profesorom Howardom Gardnerom.  Tímy si vyberajú úlohu podľa vlastných schopností a na prípravu majú rovnaký čas, zvyčajne hodinu. Prezentáciu tejto tvorby hodnotí odborná porota, ktorá sa skladá z učiteľov slovenského jazyka sprevádzajúcich svoje tímy, prípadne pozvaní hostia.  V treťom zábavnom kole napodobňujeme známe televízne zábavné relácie, napr. Milujem Slovensko, Rozum v hrsti, Inkognito, Čo ja viem, Dobre vedieť a podobne. V tomto kole tímy získavajú body priamo za preukázané zručnosti alebo vedomosti. Na záver sa body zo všetkých kôl sčítajú a  najúspešnejší tím oceníme hodnotnými knihami. Účastnícky diplom dostanú všetci, pretože si to zaslúžia. Mladí ľudia sa radi hrajú, vymýšľajú, tvoria a často nás, dospelých, udivujú svojimi vyzretými názormi, nadhľadom a ľahkosťou, s akou vedia sprítomniť odkaz umelcov z minulosti pre dnešné časy.

PaedDr. Jana Odleváková, predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej

Po prvýkrát sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia Stretnutie s literatúrou, organizované Základnou školu Kvačany, aj my, zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej v Kvačanoch.  Ako predsedníčka miestneho odboru som pozvanie prijala ja, spolu s členom odboru Vladimírom Ďuroňom. Som veľmi vďačná zato, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu, ktorý bol veľkým obohatením pre samotných žiakov, ale aj pre nás dospelých. Žiaci predviedli svoje vedomosti,  talent a  tvorivosť v oblasti, ktorá nie je dnes už tak populárna, pretože teraz je moderné nečítať a pojem literatúra sa vzďaľuje. O to viac chcem oceniť pani učiteľky, či pánov učiteľov, ktorí dokázali svojich žiakov motivovať k tomu, aby sa zapojili do tejto literárnej súťaže. V tento deň sme sa nestretli len s literatúrou, ale aj s jej prepojením s hudbou, s divadlom, s improvizáciou a s veľkou dávkou dobrej nálady. Aj napriek tomu, že to bola súťaž, vnímali sme veľmi priateľskú atmosféru medzi jednotlivými tímami. Víťaznému tímu miestny odbor Matice slovenskej v Kvačanoch  daroval 50 eurovú poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus. Touto cestou by som sa chcela organizátorom podujatia ešte raz poďakovať  za pozvanie a zároveň oceniť  ich prácu a snahu udržiavať  takýto podnetný a prínosný projekt pre žiakov.  Zároveň verím, že sa aj v ďalšom ročníku podarí Matici slovenskej podporiť a spolupodieľať sa na tomto projekte a že vďaka osvete sa do súťaže zapoja aj ďalšie tímy.

Mgr. Mária Rypáková, riaditeľka ZŠ Kvačany

Veľmi si vážim, že sa nám podujatie Stretnutie s literatúrou podarilo obnoviť po kovidovej prestávke, keď  už naplánované a pripravené v marci  r. 2020  po uzavretí škôl sme ho museli zrušiť. Nejde totižto len o netradičnú literárnu súťaž pre žiakov. Podujatie sa zrodilo v čase, keď ešte neexistoval školský úrad pre vidiecke základné školy a my sme hľadali určitú formu spolupráce medzi školami. Je veľmi dôležité, aby učitelia z rôznych škôl spolupracovali, konfrontovali svoj pohľad na vzdelávanie, jeho formy a svojimi nápadmi a skúsenosťami sa navzájom obohacovali. A na tomto stretnutí sa otvárajú aj tieto možnosti.  Počas samostatnej práce detí si učitelia, ktorí ich na podujatí sprevádzajú, môžu takto navzájom zdieľať svoje skúsenosti a diskutovať o nových potrebách vzdelávania v rýchlo sa meniacej spoločnosti i v samotnom školstve.  Väčšinou si myslíme, že problémom pri organizovaní podujatí sú dôležité peniaze, ale aj týmto sme dokázali, že vieme veci urobiť aj nízkorozpočtovo. Dôležitá je vôľa a zanietenie urobiť niečo netradičné pre žiakov aj učiteľov.

Reakcie súťažiacich:

„So spolužiakmi sa mi veľmi dobre spolupracovalo na príprave stvárnenia tajomného sveta povestí Antona Habovštiaka.  Takéto súťaže sú dobrou cestou k rozvoju tvorivosti v dramatickom stvárnení literárneho textu.“ Karol Kostolný, 9.tr.

„Bolo to náročné, najmä pre žiakov, ktorí stresujú. Ale my sme si to užili. Rád som spoznal nových kamarátov. Zaujímavé bolo sledovať, ako sme dokázali pripraviť si pod tlakom času kreatívne stvárnenie odkazu rovnakého textu.“ Sebastián Glončák, 9.tr.

„Rád som sa Stretnutia s literatúrou zúčastnil. Ukázalo mi smer a možnosti, ktorým by som sa v budúcnosti mohol viac venovať. Pomohlo mi najviac pri prekonávaní stresu, s ktorým mávam problém. Vyhovuje mi takýto spôsob učenia sa v spolupráci s inými školami z regiónu.“ Patrik Rusko, 9.tr.

„Mne sa táto akcia veľmi páčila, lebo sme sa spoznali s deťmi nášho veku z iných škôl. Bol to veľký zážitok. Mohli sme improvizovať pri divadle aj pri muzikáli, a tak sme ukázali svoj talent. Páčilo sa mi aj hodnotenie, lebo účinkujúci boli jeho súčasťou, teda aj my sami sme si navzájom hodnotili domácu prípravu dramatického stvárnenia povestí Antona Habovštiaka.“ Karin Mliečková, 9.tr.

„Stretnutia s literatúrou som sa zúčastnila ako členka súťažného tímu za našu školu. Bola to pre nás veľká zodpovednosť reprezentovať celú školu. Začiatky boli ťažké, nevedeli sme od čoho sa máme odraziť. Snažili sme sa nad textom premýšľať, odlíšiť podstatné, čo je dôležité. Prvotná myšlienka bola vtipná, zabávali sme sa s informáciami. Nakoniec vtipný charakter ostal aj vo finálnom prevedení. Bolo za tým veľa práce, času a stáleho zdokonaľovania. Mne osobne sa najviac páčilo druhé kolo, ktorého sme sa všetci obávali najviac, pretože tam pracujeme sami bez pomoci vyučujúceho. Nakoniec to bol asi najlepší zážitok, pretože sme prekonali samých seba a zvolili sme si pre nás náročnú formu muzikálu. Z tretieho kola sme mali tiež veľké obavy,  ale ukázalo sa, že popri umeleckej tvorbe sme sa veľa dozvedeli aj o Habovštiakovom živote. Získali sme najviac bodov a vzájomnou spoluprácou sme to dotiahli až na prvé miesto. Stretnutie s literatúrou bolo pre mňa niečo úplne nové a som rada, že som sa toho zúčastnila.“ Renáta Karasková,  9tr.

„Z pohľadu hostesky a diváka som sledovala, ako súťažiaci spolupracovali veľmi tvorivo, flexibilne a kreatívne. Veľkým plusom bol spôsob hodnotenia jednotlivých kôl. Asistovala som pri bodovacej tabuli, takže viem posúdiť, aký veľký význam malo bodovanie po prvom kole samotnými súťažiacimi. Bolo to spontánne a dokázali oceniť súperove kvality. Druhé kolo hodnotila odborná porota, takže nebol priestor na prípadnú taktiku bodovania. A v treťom kole rozhodovali zručnosti. Je fajn, ak nás učitelia vedú k hodnoteniu i sebahodnoteniu a prejavia nám v tomto smere dôveru.“ Klaudia Mliečková, 9.tr.

 

 

 

 

2024-05-28T09:43:24+00:0028 mája 2024 |Žilinský kraj|
X