190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania v Čaklove


//190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania v Čaklove

Roľnícke povstanie vypuklo na východnom Slovensku v lete roku 1831. Súviselo s epidémiou cholery, ktorá sa v júli 1831 šírila z Haliče a Ruska. Bola nariadená izolácia postihnutých oblastí cholerou sanitnými kordónmi, zakáz cestovania, práce na poliach a bola nariadená dezinfekcia studní. Napriek týmto opatreniam sa cholera rýchlo šírila až postupne zasiahla celé Uhorsko a vyžiadala si vyše 200 000 obetí. Obyvatelia odmietali proticholerové lieky a opatrenia a tieto nepokoje v Zemplíne koncom júla prerástli napokon do roľníckeho povstania. Do Prešova prišiel dňa 7. 8. 18311 lesmajster Komorského panstva Solivar, barón Eklovstein s hájnikom Veiszom so správami, že v Zámutove v Zemplínskej stolici vypuklo povstanie ľudu. Vzbúrený ľud napadol zemepána Jozefa Klobusitzkeho a jeho spoločníka Mikovinyiho a hrozilo, že povstalci napadnú aj soľný úrad a pokladňu v Solivare. Zemania Štefan a František Szeghy a Jakub Berthóty, ktorým sa podarilo ujsť z Bystrého, informovali o nepokojoch v okolí Vranova nad Topľou aj v obciach ležiacich popri ceste v smere do Prešova. Napriek vojenským kordónom medzi stolicami sa povstanie rozšírilo aj do Spišskej, Šarišskej, Abovskej a Gemerskej stolice. Do povstania sa zapojilo okolo 150 obcí, 45 000 poddaných roľníkov, malí zemania a baníci. Keďže povstanie bolo zle organizované, bez jednotného vedenia ani cieľov, počas augusta a septembra bolo potlačené vojskom. Štatariálne súdy popravili 119 vzbúrencov a vyše 4 000 ich uväznili.

Práve tento rok pripadol na pripomenutie si okrúhleho 190. výročia Východoslovenského roľníckeho povstania mnohými obcami a mestami. Inak tomu nebolo ani v obci Čaklov, v okrese Vranov nad Topľou, kde v areáli Spojenej školy je umiestnený pamätník práve obetiam Východoslovenského roľníckeho povstania.

V úvode samotnej spomienkovej akcie zaznela hymna Slovenskej republiky. Následne si minútou ticha prítomní uctili všetky obete povstania. Akcia pokračovala príhovorom starostu obce Andrejom Dragulom, ktorý v krátkosti ozrejmil dianie v obci v horúcom lete roku 1831. So svojim príhovorom vystúpil aj člen výboru Matice slovenskej Miroslav Gešper, ktorý detailnejšie rozobral situáciu tzv. “Cholerového povstania“. Nasledoval pietny akt kladenia kvetov k pamätníku. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia obce, zástupcovia Spojenej školy a zástupcovia Miestnych odborov Matice slovenskej.

Dôležitým faktom, ktorý treba zdôrazniť je, že aj keď bolo toto povstanie potlačené, obete neboli márne. Povstanie malo za následok úpadok feudálneho systému a zrušeniu poddanstva, ku ktorému napokon došlo počas revolúcie v rokoch 1848 – 1849.

Autor: Mgr. Jana Gešperová

2021-09-20T14:27:08+00:0020 septembra 2021 |Prešovský kraj|
X