24. ročník v prednese slovenských povestí opäť v plnej sile


//24. ročník v prednese slovenských povestí opäť v plnej sile

V plnej sile opäť sa  v Podtatranskej knižnici v Poprade 26. januára 2023  uskutočnil 24. ročník  tradičnej súťaže  Šaliansky Maťko.  V troch vekových kategóriách sa predviedlo 50 mladých  talentov.

Účastníkov privítala na pohostinnej pôde knižnice riaditeľka Monika Naštická a povzbudila  ich vedúca  odboru školstva, mládeže a športu Edita Pillárová.

V úvode  Milada Majeríková so synom Martinom v dialógu „Povedzže mi dieťa…“  vyznali lásku  slovenskej vlasti a slovenčine od Márie Rázusovej- Martákovej.

Veď žijeme priamo uprostred dejinných udalostí nášho národa – 30. výročia SR, 180. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny, v roku 160. výročia založenia Matice slovenskej, ako to vyzdvihla Ľudmila Hrehorčáková, predsedníčka popradského odboru MS.

Najpresvedčivejší boli účastníci 2. kategórie, kde bolo ťažko vybrať troch najlepších.

Súťaž hodnotili 3-členné poroty.  Zuzana Hudáková, Anna Gordiaková a Andrea Rindošová s porozumením, ale aj s následnými nárokmi na kvalitu prednesu  vyjadrili svoje hodnotenia  v snahe pomôcť  recitátorom.

Výsledky:

I. kategória – 2.-3. ročník, 16 žiakov

  1. Pavol Bartoš – SSŠ Life Academy Scherfela  Veľká
  2. Kristián Karkoszka – ZŠ s MŠ Veľká
  3. Ema Bartošová – SŠ Mierová  Svit

II. kategória – 4.-5.ročník, 20 žiakov

  1. Nela Neupauerová – SŠ Letná Poprad
  2. Elon Oskar Orlet – SŠ Dominika Tatarku Poprad, Soňa Koláriková – ZŠ  Francisciho Poprad
  3. Sofja Čáni – SŠ Mierová Svit, Gabriela Pojedincová – ZŠ Ždiar

III. kategória – 6.- 7. ročník, 16 žiakov

  1. Lucia Slušná – ZŠ Spišská Teplica
  2. Miriam Vaľková – SŠ Letná Poprad
  3. Ján Dratva – ZŠ Komenského Svit

Všetkým recitátorom blahoželáme. Na krajské kolo do Prešova 15.2. 2023 postupujú prví v každej kategórii.

Poďakovanie patrí Valérii Vasiľkovej z CVČ, ktorá sa stará každoročne o diplomy a prezentáciu účastníkov. Riaditeľovi Domu Matice slovenskej Rastislavovi Zacherovi  za knižné odmeny pre žiakov a pánu prednostovi MÚ v Poprade Adriánovi  Kromkovi a porote.

Ľudmila Hrehorčáková

 

2023-01-31T09:33:10+00:0031 januára 2023 |Prešovský kraj|
X